Πιστοποιημένο Φορητό Σύστημα Ζύγισης PW-10

Το φορητό σύστημα ζύγισης PW-10 είναι η ενδεδειγμένη λύση για την γρήγορη ζύγιση φορτηγών και βαρέων οχημάτων εν κινήσει. Την καρδιά αυτού του εύχρηστου και ελαφριού συστήματος αποτελούν δύο ζυγιστικές πλατφόρμες βάρους 17Kg καθεμία, που λειτουργούν με δυναμοκυψέλες και συνδυάζουν την αξιοπιστία ζύγισης με τη φορητότητα.

Η ικανότητα ζύγισης είναι 20 Τόνοι/Άξονα δίχως περιορισμό στον αριθμό των αξόνων προς ζύγιση. Η ακρίβεια ζύγισης 2% είναι ιδιαίτερα μεγάλη για δυναμική ζύγιση, όταν δηλαδή το όχημα διέρχεται πάνω από τις πλατφόρμες δίχως να σταματήσει. Η ακρίβεια αυξάνει πολύ για στατική ζύγιση, όταν δηλαδή κάθε άξονας του οχήματος ζυγίζεται με στάση πάνω στις πλατφόρμες.

Είναι ιδανική φορητή αλλά κυρίως πιστοποιημένη λύση για τον έλεγχο βάρους όλων των τύπων οχημάτων σε οποιοδήποτε σημείο ενός οδικού δικτύου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την βασική διαλογή των δυνητικά υπερφορτωμένων οχημάτων, ζυγίζοντας πρώτα τα οχήματα εν κινήσει, και στην συνέχεια να ακολουθήσει στατική ζύγιση σε όσα οχήματα ανιχνευτήκαν υπέρβαρα προκειμένου προσδιοριστεί, με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, το βάρους τους.

Λίγα μόνο λεπτά αρκούν για την εγκατάσταση του συστήματος και την έναρξη της διαδικασίας δυναμικής ζύγισης οχημάτων. Τα οχήματα περνούν πάνω από την περιοχή ζυγίσεως, που αποτελείται από δύο ζυγιστικές πλατφόρμες PW-10 και τέσσερις πλαστικούς τάπητες, με ταχύτητα έως 5Km/h. Μέσω ενός εξειδικευμένου λογισμικού εμφανίζονται στην οθόνη του Η/Υ ο αριθμός των αξόνων του οχήματος, το σχήμα του, η κατανομή του βάρους, το ποσοστό μάζας, η υπερφόρτωση (συγκρίνεται το πραγματικό βάρος με το επιτρεπτό), υπολογίζοντας αυτόματα το πρόστιμο σε περίπτωση παράβασης.

Το σύστημα είναι πιστοποιημένο τόσο για εμπορική ζύγιση όσο και για τον έλεγχο βάρους οχημάτων από αρμόδιους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς.

Λίγα μόνο λεπτά αρκούν για την εγκατάσταση του συστήματος και την έναρξη της διαδικασίας δυναμικής ζύγισης οχημάτων. Τα οχήματα περνούν πάνω από την περιοχή ζυγίσεως, που αποτελείται από δύο ζυγιστικές πλατφόρμες PW-10 και τέσσερις πλαστικούς τάπητες, με ταχύτητα έως 5Km/h. Μέσω ενός εξειδικευμένου λογισμικού εμφανίζονται στην οθόνη του Η/Υ ο αριθμός των αξόνων του οχήματος, το σχήμα του, η κατανομή του βάρους, το ποσοστό μάζας, η υπερφόρτωση (συγκρίνεται το πραγματικό βάρος με το επιτρεπτό), υπολογίζοντας αυτόματα το πρόστιμο σε περίπτωση παράβασης.

Το σύστημα είναι πιστοποιημένο τόσο για εμπορική ζύγιση όσο και για τον έλεγχο βάρους οχημάτων από αρμόδιους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς.

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το σύστημα PW-10 λειτουργεί σε στατική και δυναμική λειτουργία και προορίζεται τόσο για εμπορική χρήση από ιδιώτες όσο και για ζυγιστικούς ελέγχους στους δρόμους από αρμόδιους φορείς. Στην περίπτωση στατικής ζύγισης το σύστημα ζυγίζει έναν προς έναν τους άξονές του οχήματος, ενώ αντίθετα κατά την ζύγιση εν κινήσει οι άξονες ζυγίζονται αυτόματα καθώς το όχημα περνά με σταθερή ταχύτητα μέχρι 5Km/h πάνω από τις ζυγιστικές πλατφόρμες επιταχύνοντας έτσι την όλη διαδικασία ζύγισης.

Τα βασικά εξαρτήματα του φορητού συστήματος ζύγισης PW-10 είναι οι πλατφόρμες ζύγισης πάνω από τις οποίες το όχημα περνά σταδιακά. Τα δεδομένα ζύγισης υποβάλλονται σε επεξεργασία από το σύστημα και εμφανίζονται στην οθόνη του Η/Υ, ενώ είναι προαιρετικά δυνατή η εκτύπωσή των ζυγολογίων από τον χρήστη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Έλεγχος του βάρους των διερχομένων οχημάτων σε σταθμούς διέλευσης, σύνορα, διόδια, λιμάνια κλπ.
 • Εμπορική χρήση του συστήματος σε τεχνικά έργα, εξόδους/εισόδους εργοταξίων κ.α.
 • Έλεγχος και επαλήθευση της σωστής φόρτωσης και διαχείρισης των υλικών παραγωγής στην είσοδο/έξοδο μεταποιητικών ή κατασκευαστικών εταιρειών.
 • Μέτρηση και επαλήθευση του βάρους μακριών ή βαρέως τύπου οχημάτων όπως είναι τα χωματουργικά φορτηγά.
 • Χρήση σε σταθμούς τεχνικού ελέγχου, στην παραγωγή φορτηγών ή ειδικών οχημάτων όπως πυροσβεστικών, ασθενοφόρων, λεωφορείων κ.α. Σε αυτές τις εφαρμογές απαιτείται η πιστοποίηση πέραν του αξονικού βάρους και του βάρους ανά τροχό για τον προσδιορισμό του κέντρου βάρους.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Πέραν της συνήθους στατικής ζύγισης, υπάρχει η δυνατότητα δυναμικής ζύγισης με την διέλευση του οχήματος πάνω από τις ζυγιστικές πλατφόρμες.
 • Αυτόματη λειτουργία που περιλαμβάνει υπολογισμό του προστίμου σε περίπτωση παράβασης βάσει παραμέτρων που εισάγονται από τον χρήστη.
 • Άμεσος υπολογισμός του μεικτού βάρους του οχήματος και της υπερφόρτωσης των αξόνων.
 • Το εξειδικευμένο λογισμικό και ένας ανεξάρτητος Η/Υ περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό του συστήματος.
 • Τήρηση ολοκληρωμένου μητρώου οχημάτων και υλικών.
 • Εξαγωγή δεδομένων μέσω του λογισμικού στο σύστημα πληροφόρησης.
 • Απρόσκοπτη λειτουργία, 365 ημέρες τον χρόνο και αυτονομία ρεύματος για τουλάχιστον 60 ώρες αδιάκοπης χρήσης δίχως επαναφόρτιση.
 • Λεπτό και ελαφρύ ζυγιστικό σύστημα με μεγάλη ζυγιστική επιφάνεια.
 • Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και μακροζωία λόγω αντιδιαβρωτικής προστασίας.
 • Υψηλή φορητότητα και χρηστικότητα λόγω του μικρού βάρους.
 • Προαιρετική μετάφραση του συστήματος στην γλώσσα του χειριστή.
 • Μείωση του σφάλματος ζύγισης με την χρήση του προαιρετικού πλαστικού τάπητα επιπεδοποίησης. Οι τάπητες κατασκευάζονται από ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία πλαστικό με έντονα χρώματα που βοηθούν στην πλοήγηση του οχήματος πάνω από τις πλατφόρμες ζύγισης.
 • Σύστημα πιστοποιημένο με ευρωπαϊκή έγκριση τύπου.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η/Υ

Στο σύστημα PW-10 περιλαμβάνεται ένας Η/Υ για την προβολή, την εκτύπωση την αποθήκευση ζυγολογίων και την δημιουργία αναφορών, τόσο σε στατική όσο και σε δυναμική ζύγιση. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα παρέχει στον χρήστη, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Πληροφορίες τοποθεσίας
 • Ημερομηνία και ώρα
 • Πινακίδα, ταχύτητα διέλευσης και κατηγορία οχήματος
 • Μεικτό Βάρος και τρόπος κατανομής του
 • Απόσταση αξόνων
 • Βάρος κατ’ άξονα και κατά ζεύγος αξόνων που υπολογίζει αυτόματα το σύστημα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστο μετρήσιμο βάρος

(ανά ρόδα / ανά άξονα)

10.000 / 20.000 Kg

Ελάχιστο μετρήσιμο βάρος

(ανά ρόδα / ανά άξονα)

200 / 500 Kg

Αριθμός ζυγιζόμενων αξόνων

Απεριόριστος

Εγκεκριμένη υποδιαίρεση “e” / Ρυθμιζόμενη υποδιαίρεση “d”

20 Kg  / 10, 20, 50 Kg

Μέγιστη ταχύτητα για ζύγιση εν κινήσει

5 Km/h

Ελάχιστη ταχύτητα για ζύγιση εν κινήσει

1 Km/h

Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση του εδάφους

Μέχρι 2%

Κλάση ακρίβειας κατά ΟIML R134

(για ζύγιση εν κινήσει)

2

Κλάση ακρίβειας κατά EN 45501

IV

Διαστάσεις ζυγιστικής πλατφόρμας

(Μ x Π x Υ) 760 x 491 x 19,5 mm

Βάρος ζυγιστικής πλατφόρμας

17 Kg

Διαστάσεις πλαστικού τάπητα / Βάρος

4000 x 750 x 18,5mm / 28kg    ή

2000 x 750 x 18,5mm /14 Kg

Έγκριση Τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης

TCM 128/04-4103

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Η ζύγιση του οχήματος μπορεί να αυτοματοποιηθεί πλήρως με την χρήση τερματικού κάρτας σε περιοχές ζύγισης όπου δεν υπάρχει χειριστής, με την συνδρομή βιντεοκάμερας παρακολούθησης. Για την διασφάλιση του νόμου στους σταθμούς ζύγισης οχημάτων, στα σύνορα και σε τοποθεσίες διοδίων, το λογισμικό παρέχει αυτόματη ανάλυση του βάρους του οχήματος σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Για εφαρμογές εμπορικής χρήσης το λογισμικό παρέχει πρόσθετες δυνατότητες όπως:

 • Αναλυτικά ζυγολόγια
 • Αυτόματη αναφορά ζυγιζόμενου υλικού
 • Δημιουργία τιμολογίων
 • Πλήρη στοιχεία για το λογιστήριο της εταιρείας
 • Δεδομένα για το σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις

Έχετε κάποια ιδέα συνεργασίας, θεωρείτε ότι η τεχνογνωσία μας μπορεί να προσαρμοστεί και στον δικό σας τομέα,
έχετε κάποιο ειδικό project και ψάχνετε κατάλληλους συνεργάτες να το υλοποιήσετε; Είμαστε ανοιχτοί σε όλα....


 • Επικοινωνήστε μαζί μας
  Προτιμάτε την ζωντανή επικοινωνία; Και εμείς το ίδιο!
  Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας.
  Επικοινωνία

 • Λάβετε υποστήριξη
  Έχετε ερωτήσεις ή απορίες τεχνικής φύσεως;
  Έμπειροι μηχανικοί μας θα χαρούν να τις συζητήσουνε μαζί σας.
  Τεχνική Υποστήριξη

 • Μείνετε ενημερωμένοι
  Σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις
  για τα νέα προϊόντα ή τις προσφορές μας;
  Εγγραφείτε
 •  

1989 - 2024

Φέτος έχουμε γενέθλια! Τον Ιούλιο κλείνουμε τα 35!

35 χρόνια σκληρή δουλειά με αγάπη, αφοσίωση και με σημαντικές επιτυχίες! 35 δημιουργικά χρόνια. Θα τα γιορτάζουμε μαζί σας μέχρι το τέλος του έτους με πλούσια δώρα, πολλές προσφορές, και φυσικά, νέα προϊόντα.

Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας και ακολουθήστε μας στο Facebook για να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς με πλούσια δώρα Protem!

ΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣ

Ηθική, Ακεραιότητα και Διαχρονικές Αξίες

Δείτε μια σύντομη ιστορική αναδρομή με τους σημαντικούς σταθμούς της τριακονταπενταετούς διαδρομής μας

Οδοιπορικό Protem

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΑΣ

Μεθοδική Δουλειά, Ομαδικότητα και πολλή Υπομονή

Μαθαίνουμε από τα λάθη μας αλλά περισσότερο, μαθαίνουμε από τις επιτυχίες μας.

Η φιλοσοφία μας

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Πάθος για Καινοτομία

Ο εύκολος δρόμος της αντιγραφής και της μίμησης μάς είναι άγνωστος. Αναπτύξαμε σταδιακά τη δική μας τεχνογνωσία, που την εμπλουτίζουμε διαρκώς με νέες ιδέες και τεχνολογίες. Είμασταν και παραμένουμε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις.

Δείτε καινοτομίες Protem

ΟΙ ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εσείς Ακόμη Ψάχνετε πώς να Υλοποιήσετε τις Ιδέες σας;

Ο όμιλος PROTEM είναι 3 εταιρείες σε 1. Με τα 3 τμήματά μας, ηλεκτρονικών – μηχανολογικών – λογισμικών, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, εγκαθιστούμε και υποστηρίζουμε λύσεις από το Α έως το Ω για τη Βιομηχανία Σκυροδέματος.

Λύσεις που σας ενδιαφέρουν

Η ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΜΑΣ

Επιμένουμε Ελληνικά

Παρά τα εμπόδια και τις τρικλοποδιές του κράτους που πρέπει διαχρονικά να ξεπερνάμε, όλοι οι ευσυνείδητοι και νομοταγείς επιχειρηματίες στη χώρα μας, ακόμη περισσότερο δε οι κατασκευαστές, η PROTEM επιμένει Ελληνικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Η Protem στοχεύει πάντοτε σε ένα καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Η δύναμή μας ήταν και παραμένει το άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας. Η διαρκής ενσωμάτωση νέων επιστημόνων στην κοινότητα, με τις ίδιες αρχές και τη φιλοσοφία της εταιρείας, εγγυώνται μια επιχειρησιακή συνέχεια αντάξια του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα