Πρέσες θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος

Το εργαστήριο διακριβώσεων της PROTEM έχει αναπτύξει μεθόδους και διαδικασίες διακρίβωσης βασιζόμενο σε διεθνή πρότυπα για τις αυτόματες ή χειροκίνητες πρέσες θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος. Η διακρίβωση χωρίζεται σε δυο ξεχωριστούς τομείς και περιλαμβάνει αφενός τον έλεγχο και επικύρωση της μετρολογικής ικανότητας της πρέσας και του ενδεικτικού της, αφετέρου δε τον έλεγχο της τραχύτητας, της επιπεδότητας και της σκληρότητας των πλακών.

Επιλέξτε σήμερα κιόλας την PROTEM για την διακρίβωσή της πρέσας θραύσης δοκιμίων σας, έναν ειδικό με αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στον κλάδο του σκυροδέματος και επωφεληθείτε από την εξειδικευμένη μας τεχνογνωσία.

Το εργαστήριο διακριβώσεων της PROTEM μένοντας πιστό στην Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, εφαρμόζει πρότυπες και δοκιμασμένες διαδικασίες που πηγάζουν από διεθνή πρότυπα. Σε συνδυασμό με τον εν ενεργεία ιδιόκτητο και διακριβωμένο από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς εξοπλισμό μας, διασφαλίζουμε την ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Ιδιαίτερα για τις εργασίες διακρίβωσης αναφορικά με τις πρέσες θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος, χρησιμοποιούμε διακριβωμένα όργανα που περιλαμβάνουν πρότυπη δυναμοκυψέλη, φορητό τραχύμετρο, κ.λπ. από διαπιστευμένα ανεξάρτητα εργαστήρια. Έτσι, συνεργαζόμενοι με την PROTEM μπορείτε να είσαστε βέβαιοι πως η ετήσια διακρίβωση των οργάνων σας θα γίνεται έγκυρα και έγκαιρα, προσδίδοντας κύρος στην επιχείρησή σας και αξία στα χρήματά σας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΠΡΕΣΑΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Η ετήσια διακρίβωση της πρέσας θραύσης δοκιμίων σας από την PROTEM είναι πάνω από όλα ένας απαραίτητος εξωτερικός έλεγχος που πιστοποιεί πως τόσο η πρέσα θραύσης και το ενδεικτικό όσο και οι πλάκες της παραμένουν σε άριστη κατάσταση και τα αποτελέσματα θραύσεων παραμένουν ακριβή και αντιπροσωπευτικά.

Πιο συγκεκριμένα, εξασφαλίζει:

 • Εναρμόνιση της βιομηχανίας σας με την Εθνική Νομοθεσία
 • Νομική θωράκιση απέναντι σε ελέγχους από κρατικούς φορείς με την έκδοση επίσημου πιστοποιητικού
 • Σιγουριά και ασφάλεια για τις αντοχές των δοκιμαζόμενων δοκιμίων σκυροδέματος
 • Αύξηση των ποιοτικών σας διεργασιών και διαδικασιών
 • Καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ εσάς, των συνεργατών & των πελατών σας
 • Διαχωρισμό της επιχείρησής σας από τον τοπικό & εγχώριο ανταγωνισμό
 • Ενίσχυση και έμπρακτη απόδειξη της κοινωνικής σας ευθύνης

Η πρέσα θραύσης δοκιμίων αποτελεί αποδεδειγμένα την καρδιά κάθε εργαστηρίου σκυροδέματος ως το όργανο που δοκιμάζει τις αντοχές των δοκιμίων σκυροδέματος όπως ορίζει η Εθνική Νομοθεσία μέσω του Κ.Τ.Σ. 2016. Ένα μικρό λάθος στην ακρίβεια των μετρήσεών της μπορεί να αλλοιώσει εντελώς τα αποτελέσματα αντοχής των δοκιμίων, θέτοντας εκτός των προβλεπόμενων ορίων αντοχής το δοκίμιο, επιφέροντας ανυπολόγιστες οικονομικές ζημιές και εκθέτοντας την βιομηχανία ανεπανόρθωτα σε πελάτες και προμηθευτές.

Η ετήσια διακρίβωση της πρέσας θραύσης δοκιμίων σας δεν είναι μόνο ορθώς επιβεβλημένη από τον νόμο, κυρίως όμως αποτελεί έναν απαραίτητο εξωτερικό έλεγχο που διασφαλίζει την εγκυρότητα των δοκιμών θραύσης. Έτσι μπορείτε να είσαστε σίγουροι πως το παραχθέν σκυρόδεμα αποδεδειγμένα ικανοποιεί τις προβλεπόμενες αντοχές και συνεπώς εξασφαλίζεται η ευημερία και κερδοφορία της επιχείρησής σας !

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΜ;

Καθώς δραστηριοποιούμαστε στον κλάδο των δομικών υλικών και της βιομηχανικής ζύγισης για περισσότερα από 30 χρόνια, είμαστε οι πλέον κατάλληλοι για να εξετάσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε μια εξατομικευμένη πρόταση διακρίβωσης για το σύνολο των οργάνων σας. Σε αντίθεση με άλλα εργαστήρια διακριβώσεων που αναλαμβάνουν συγκεκριμένο εξοπλισμό το κάθε ένα, με αποτέλεσμα να απαιτείται η σύμπραξη πολλών προμηθευτών για την διακρίβωση όλων των οργάνων σας, η PROTEM είναι ο μοναδικός συνεργάτης που θα χρειαστείτε για την διακρίβωση του βιομηχανικού εξοπλισμού μιας μονάδας σκυροδέματος, ασφαλτικών, κ.λπ.

Επιπλέον λόγω της εκτεταμένης εμπειρίας μας μπορούμε να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε άμεσα οποιοδήποτε σφάλμα παρατηρηθεί στην πρέσα θραύσης σας. Η PROTEM σχεδιάζει, κατασκευάζει και προμηθεύει την αγορά με αυτόματες πρέσες θραύσης δοκιμίων δυναμικότητας από 2.000 kN έως 4.000 kN επιπρόσθετα με τις υπηρεσίες διακρίβωσης που παρέχει. Η παράλληλη ιδιότητά μας ως προμηθευτής του εξοπλισμού που διακριβώνουμε διασφαλίζει πως γνωρίζουμε τις αρχές λειτουργίας των οργάνων, τις προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιούν, τον τρόπο και τις παραμέτρους λειτουργίας, κ.λπ. Αυτό μας διαφοροποιεί έντονα από άλλα εργαστήρια που ενώ είναι σε θέση να διακριβώσουν τον εξοπλισμό σας, δεν γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του και τις ιδιαιτερότητές του και συνεπώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα.

Τέλος συνεργαζόμενοι με την PROTEM μπορείτε να είστε ήσυχοι για τις τακτικές διακριβώσεις αφού εμείς θα φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε εμπρόθεσμα σε ετήσια τουλάχιστον βάση. Εμπιστευτείτε σήμερα κιόλας την Protem για τη διακρίβωση των μηχανών θραύσεων δοκιμίων σκυροδέματός σας και προσδώστε προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή σας !

Η πρέσα θραύσης δοκιμίων αποτελεί την καρδιά του εργοστασίου σκυροδέματος

Η ετήσια διακρίβωσή της διασφαλίζει την καλή λειτουργία και την απαιτούμενη ακρίβεια που πρέπει να έχει,
πιστοποιώντας τα αποτελέσματα θραύσεων των δοκιμαζόμενων δοκιμίων σκυροδέματος

Εμπιστευτείτε σήμερα κιόλας για την ετήσια διακρίβωσή σας τους ειδικούς, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της βιομηχανίας σκυροδέματος !


 • Επικοινωνήστε μαζί μας
  Προτιμάτε την ζωντανή επικοινωνία; Και εμείς το ίδιο!
  Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας.
  Επικοινωνία

 • Λάβετε υποστήριξη
  Έχετε ερωτήσεις ή απορίες τεχνικής φύσεως;
  Έμπειροι μηχανικοί μας θα χαρούν να τις συζητήσουνε μαζί σας.
  Τεχνική Υποστήριξη

 • Μείνετε ενημερωμένοι
  Σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις
  για τα νέα προϊόντα ή τις προσφορές μας;
  Εγγραφείτε
 •  

1989 - 2024

Φέτος έχουμε γενέθλια!

Τον Ιούνιο κλείνουμε τα 35! 35 χρόνια σκληρή δουλειά με αγάπη, αφοσίωση και με σημαντικές επιτυχίες! 35 δημιουργικά χρόνια. Θα τα γιορτάζουμε μαζί σας μέχρι το τέλος του έτους με πλούσια δώρα, πολλές προσφορές, και φυσικά, με νέα προϊόντα.

Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας και ακολουθήστε μας στο Facebook για να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς με πλούσια δώρα Protem!

ΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣ

Ηθική, Ακεραιότητα και Διαχρονικές Αξίες

Δείτε μια σύντομη ιστορική αναδρομή με τους σημαντικούς σταθμούς της τριακονταπενταετούς διαδρομής μας

Οδοιπορικό Protem

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΑΣ

Μεθοδική Δουλειά, Ομαδικότητα και πολλή Υπομονή

Μαθαίνουμε από τα λάθη μας αλλά περισσότερο, μαθαίνουμε από τις επιτυχίες μας.

Η φιλοσοφία μας

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Πάθος για Καινοτομία

Ο εύκολος δρόμος της αντιγραφής και της μίμησης μάς είναι άγνωστος. Αναπτύξαμε σταδιακά τη δική μας τεχνογνωσία, που την εμπλουτίζουμε διαρκώς με νέες ιδέες και τεχνολογίες. Είμασταν και παραμένουμε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις.

Δείτε καινοτομίες Protem

ΟΙ ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εσείς Ακόμη Ψάχνετε πώς να Υλοποιήσετε τις Ιδέες σας;

Ο όμιλος PROTEM είναι 3 εταιρείες σε 1. Με τα 3 τμήματά μας, ηλεκτρονικών – μηχανολογικών – λογισμικών, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, εγκαθιστούμε και υποστηρίζουμε λύσεις από το Α έως το Ω για τη Βιομηχανία Σκυροδέματος.

Λύσεις που σας ενδιαφέρουν

Η ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΜΑΣ

Επιμένουμε Ελληνικά

Παρά τα εμπόδια και τις τρικλοποδιές του κράτους που πρέπει διαχρονικά να ξεπερνάμε, όλοι οι ευσυνείδητοι και νομοταγείς επιχειρηματίες στη χώρα μας, ακόμη περισσότερο δε οι κατασκευαστές, η PROTEM επιμένει Ελληνικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Η Protem στοχεύει πάντοτε σε ένα καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Η δύναμή μας ήταν και παραμένει το άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας. Η διαρκής ενσωμάτωση νέων επιστημόνων στην κοινότητα, με τις ίδιες αρχές και τη φιλοσοφία της εταιρείας, εγγυώνται μια επιχειρησιακή συνέχεια αντάξια του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα