Οικονομική πρέσα θραύσης δοκιμίων

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ 2000 ΚΑΙ 3000 kN

Τα κύρια χαρακτηριστικά των αυτόματων μηχανών θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος είναι:

 • Κατασκευάζονται από στιβαρό συγκολλητό πλαίσιο φόρτισης.
 • Έχουν υψηλή ακρίβεια 0,5-1,0 % μέτρησης και είναι κλάσης 1 σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 7500-1.
 • Διαθέτουν αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας φόρτισης την οποία και κρατούν σταθερή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12390-3. Είναι εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος Κ.Τ.Σ. 2016.
 • Ο χειρισμός και η εποπτεία γίνονται από μια οθόνη αφής 7” ενώ η μηχανή εκτυπώνει τις αναφορές θραύσης για κάθε δοκίμιο σε έναν μικρό θερμικό εκτυπωτή.

Η πρέσα είναι μια αυτόνομη συμπαγής κατασκευή, που η λειτουργία της είναι ανεξάρτητη από Η/Υ ή άλλα περιφερειακά συστήματα. Είναι ιδιαίτερα απλή στη χρήση, προορισμένη κυρίως ώστε χειριστές με ελάχιστη εμπειρία να μπορούν εκτελούν τις δοκιμές με ασφάλεια και δίχως λάθη που ενδεχομένως να αλλοιώνουν τα αποτελέσματα.

Κάθε αυτόματη μηχανή θραύσης δοκιμίων αποτελείται από τα παρακάτω:

 • Ενιαίο, συμπαγές, συγκολλητό πλαίσιο φόρτισης.
 • Ελαιοδυναμικό σύστημα παροχής λαδιού υψηλής πίεσης στο έμβολο.
 • Υδραυλικό έμβολο με τερματικό διακόπτη ασφαλείας.
 • Άνω πλάκα Φ300 mm που εδράζεται σε αυτορρυθμιζόμενη σφαιρική κεφαλή.
 • Κάτω πλάκα Φ300 mm με χαραγμένους ομόκεντρους κύκλους.
 • Πλάκες αποστάτες Φ208x80 mm, Φ200x70 mm και Φ200x50 mm.
 • Μπροστινή πόρτα ασφαλείας με micro switch διακόπτη και πίσω προστατευτική πλάτη.
 • Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με οθόνη αφής, Ποτενσιόμετρο ρύθμισης δύναμης για το καλιμπράρισμα, προαιρετικό θερμικό εκτυπωτή.
Αναλυτική παρουσίαση

Πλαίσιο

Το συγκολλητό πλαίσιο φόρτωσης αποτελεί μια οικονομικά ανταγωνιστική λύση, εξασφαλίζοντας όμως παράλληλα την απαραίτητη σταθερότητα που απαιτείται για ακριβή και επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα δοκιμών για πολλά έτη λειτουργίας της μηχανής.

Ελαιοδυναμικό σύστημα

 • Δοχείο λαδιού χωρητικότητας 20 lt με ένδειξη στάθμης και θερμοκρασίας.
 • Διβάθμια αντλία λαδιού στο εσωτερικό του δοχείου αποτελούμενη από α) γραναζωτή αντλία χαμηλής πίεσης β) Εμβολοφόρο ακτινική αντλία υψηλής πίεσης. Χάρη στη διβάθμια αντλία μειώνεται ο χρόνος μέχρι να φτάσει το δοκίμιο να ακουμπήσει στην πάνω πλάκα και συνεπώς η συνολική διάρκεια κάθε δοκιμής θραύσης. Οι στροφές της αντλίας υψηλής πίεσης ρυθμίζονται από έναν inverter αναλόγως με την επιθυμητή ταχύτητα φόρτισης.
 • Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 410 bar που είναι και το όριο ενεργοποίησης της βαλβίδας ασφαλείας του συστήματος.
 • Η ισχύς του κινητήρα της αντλίας είναι 380V / 50hz / 0,75 Kw.

Υδραυλικό έμβολο

Υδραυλικό έμβολο διαμέτρου Φ250 για πρέσα 2.000ΚΝ και Φ320 mm για πρέσα 3.000 ΚΝ και 4.000 ΚΝ με ενεργή διαδρομή βάκτρου 50 mm.

Τερματικός διακόπτης ασφαλείας στη διαδρομή του εμβόλου που διακόπτει τη λειτουργία της πρέσας σε κάθε περίπτωση που το έμβολο τείνει να κινηθεί εκτός ορίων. Σε συνδυασμό με την βαλβίδα υπερπίεσης στο ελαιοδυναμικό σύστημα, παρέχεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια για την ίδια τη μηχανή αλλά και για τον χειριστή της.

Πλάκες φόρτισης και αποστάτες

Άνω πλάκα Φ300mm x 50mm με αυτορρυθμιζόμενη κεφαλή, σύμφωνα με απαιτήσεις ΕΝ 12390-4, από υψηλής ποιότητας ατσάλι που μετά την τελική επεξεργασία έχει τραχύτητα 3,2μm, μέση σκληρότητα 55 HRC ενώ η επιπεδότητά της είναι ≤ 5μm.

Κάτω πλάκα ιδίων χαρακτηριστικών με άνω πλάκα και επιπλέον χαραγμένους ομόκεντρους κύκλους για διευκόλυνση στο κεντράρισμα του δοκιμίου.

Στάνταρ πλάκες αποστάτες Φ 205x25mm, Φ 205x50mm και Φ 205x80mm συνοδεύουν κάθε πρέσα και τοποθετούνται κάτω από την κάτω πλάκα φόρτισης. Επιτρέπουν τη ρύθμιση της κατάλληλης απόστασης αναλόγως τον τύπο δοκιμίου (κυβικά ή κυλινδρικά όλων των διαστάσεων).

Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου

Ο έλεγχος και ο χειρισμός της πρέσας θραύσης δοκιμίων γίνεται από την οθόνη αφής στο μπροστινό πάνελ της ηλεκτρονικής και υδραυλικής μονάδας.

 • Ψηφιακή οθόνη αφής 800 x 480 pixel, 65.535 χρωμάτων με ειδικό PID λογισμικό για την αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας φόρτισης σύμφωνα με τις παραμέτρους του χρήστη.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων θραύσης μέσω του προαιρετικού εκτυπωτή. Δέχεται ρολό πλάτους 58mm και μέγιστης διαμέτρου 50mm.
 • Είναι δυνατή η εξαγωγή των αποτελεσμάτων θραύσης μέσω USB Stick από την μνήμη του συστήματος για την μεταφορά & ανάγνωσή τους σε κάποιον Η/Υ.
 • Η ρύθμιση της ταχύτητας φόρτισης επιτυγχάνεται μέσω της ρύθμισης των στροφών του κινητήρα της αντλίας που γίνεται από ρυθμιστή στροφών (inverter).
 • Η τροφοδοσία της μηχανής είναι 220V, 50-60Hz, 1 Ph.

Λειτουργία

Οι μηχανές είναι πολύ απλές στη χρήση και επιτρέπουν ακόμη και σε άπειρους χειριστές να εκτελούν τις δοκιμές πολύ εύκολα και δίχως λάθη.

Μόλις ενεργοποιηθεί η πρέσα και το δοκίμιο τοποθετηθεί και κεντραριστεί οι μόνες απαιτούμενες λειτουργίες είναι:

 • Επιλογή του τύπου δοκιμίου και της ταχύτητας φόρτισης μέσω της οθόνης αφής (εφόσον αυτές έχουν ήδη επιλεγεί μια φορά, δεν χρειάζεται να καταχωρούνται εκ νέου εκτός από όταν αλλάζουν).
 • Πάτημα του πλήκτρου «START» στην οθόνη αφής. Η μηχανή ξεκινά αυτόματα την ταχεία προσέγγιση μέχρι το δοκίμιο αγγίζει την επάνω πλάκα και κατόπιν συνεχίζει να το πιέζει μέχρις ότου να επιτευχθεί η θραύση του.
 • Η ταχύτητα φόρτισης διατηρείται σταθερή στην προεπιλεγμένη τιμή της, εντός των ορίων του προτύπου ΕΝ 12390-4. Στην οθόνη εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο το διάγραμμα φόρτισης (η καμπύλη δύναμης σε σχέση με το χρόνο) μαζί με 2 γραμμές που ο ελεγκτής εμφανίζει αυτόματα και οι οποίες σχετίζονται με τα επιτρεπτά όρια της ταχύτητας φόρτισης. Έτσι γίνεται άμεσα αντιληπτό σε οποιανδήποτε αν ο έλεγχος θραύσης (test) έγινε βάσει των κριτηρίων ου προτύπου ΕΝ. H μέγιστη δύναμη θραύσης σε kΝ και MPa αποθηκεύονται στη μνήμη σε ιστορικά αρχεία.
 • Όταν υπάρχει ο προαιρετικό εκτυπωτής, τότε αυτόματα εκτυπώνονται τα αποτελέσματα της κάθε θραύσης.
 • Η διακρίβωση της πρέσας γίνεται επίσης πολύ εύκολα χάρη στις λεπτομερείς οδηγίες που θα βρείτε στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Πλεονεκτήματα

 • Δυνατότητα σύνδεσης και 2ου πλαισίου στην ίδια ηλεκτρονική μονάδα για διεκπεραίωση και άλλου τύπου δοκιμών.
 • Δεν απαιτείται καμία ιδιαίτερη συντήρηση πέραν των προληπτικών ελέγχων και της περιοδικής αλλαγής των υδραυλικών λαδιών.
 • Κάθε πρέσα παραδίδεται προ ρυθμισμένη έτοιμη για διακρίβωση στο χώρο της τελικής εγκατάστασης.
 • Κάθε πρέσα συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις

Έχετε κάποια ιδέα συνεργασίας, θεωρείτε ότι η τεχνογνωσία μας μπορεί να προσαρμοστεί και στον δικό σας τομέα,
έχετε κάποιο ειδικό project και ψάχνετε κατάλληλους συνεργάτες να το υλοποιήσετε; Είμαστε ανοιχτοί σε όλα....


 • Επικοινωνήστε μαζί μας
  Προτιμάτε την ζωντανή επικοινωνία; Και εμείς το ίδιο!
  Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας.
  Επικοινωνία

 • Λάβετε υποστήριξη
  Έχετε ερωτήσεις ή απορίες τεχνικής φύσεως;
  Έμπειροι μηχανικοί μας θα χαρούν να τις συζητήσουνε μαζί σας.
  Τεχνική Υποστήριξη

 • Μείνετε ενημερωμένοι
  Σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις
  για τα νέα προϊόντα ή τις προσφορές μας;
  Εγγραφείτε
 •  

1989 - 2024

Φέτος έχουμε γενέθλια!

Τον Ιούνιο κλείνουμε τα 35! 35 χρόνια σκληρή δουλειά με αγάπη, αφοσίωση και με σημαντικές επιτυχίες! 35 δημιουργικά χρόνια. Θα τα γιορτάζουμε μαζί σας μέχρι το τέλος του έτους με πλούσια δώρα, πολλές προσφορές, και φυσικά, με νέα προϊόντα.

Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας και ακολουθήστε μας στο Facebook για να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς με πλούσια δώρα Protem!

ΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣ

Ηθική, Ακεραιότητα και Διαχρονικές Αξίες

Δείτε μια σύντομη ιστορική αναδρομή με τους σημαντικούς σταθμούς της τριακονταπενταετούς διαδρομής μας

Οδοιπορικό Protem

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΑΣ

Μεθοδική Δουλειά, Ομαδικότητα και πολλή Υπομονή

Μαθαίνουμε από τα λάθη μας αλλά περισσότερο, μαθαίνουμε από τις επιτυχίες μας.

Η φιλοσοφία μας

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Πάθος για Καινοτομία

Ο εύκολος δρόμος της αντιγραφής και της μίμησης μάς είναι άγνωστος. Αναπτύξαμε σταδιακά τη δική μας τεχνογνωσία, που την εμπλουτίζουμε διαρκώς με νέες ιδέες και τεχνολογίες. Είμασταν και παραμένουμε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις.

Δείτε καινοτομίες Protem

ΟΙ ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εσείς Ακόμη Ψάχνετε πώς να Υλοποιήσετε τις Ιδέες σας;

Ο όμιλος PROTEM είναι 3 εταιρείες σε 1. Με τα 3 τμήματά μας, ηλεκτρονικών – μηχανολογικών – λογισμικών, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, εγκαθιστούμε και υποστηρίζουμε λύσεις από το Α έως το Ω για τη Βιομηχανία Σκυροδέματος.

Λύσεις που σας ενδιαφέρουν

Η ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΜΑΣ

Επιμένουμε Ελληνικά

Παρά τα εμπόδια και τις τρικλοποδιές του κράτους που πρέπει διαχρονικά να ξεπερνάμε, όλοι οι ευσυνείδητοι και νομοταγείς επιχειρηματίες στη χώρα μας, ακόμη περισσότερο δε οι κατασκευαστές, η PROTEM επιμένει Ελληνικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Η Protem στοχεύει πάντοτε σε ένα καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Η δύναμή μας ήταν και παραμένει το άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας. Η διαρκής ενσωμάτωση νέων επιστημόνων στην κοινότητα, με τις ίδιες αρχές και τη φιλοσοφία της εταιρείας, εγγυώνται μια επιχειρησιακή συνέχεια αντάξια του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα