Ζυγός Χημικών PR-AS-3

 • Ενδείκνυται για τη δοσολογία μέχρι τριών (3) διαφορετικών υγρών στον ίδιο ζυγό.
 • Ο κάδος ζύγισης κατασκευάζεται από plexiglass ή από ανοξείδωτο ατσάλι.
 • Χωρητικότητα 40Lt σε όγκο ή περίπου 50Kg σε βάρος υλικού.
 • Ο κάδος είναι αναρτημένος από μία δυναμοκυψέλη και χάρη στο πρωτοποριακό σύστημα ανάρτησης η ζύγιση δεν επηρεάζεται από κραδασμούς, αέρα κ.λ.π.
 • Η ακρίβεια στατικής ζύγισης είναι ± 20 gr σε όλη την κλίμακα.
 • Όλα τα μέρη του ζυγιστηρίου που έρχονται σε επαφή με τα χημικά είναι πλαστικά ή ανοξείδωτα, με αποτέλεσμα να μη διαβρώνονται από τα υλικά αυτά.
 • Υπάρχει ενσωματωμένο κύκλωμα ξεπλύματος του κάδου με ηλεκτροβαλβίδα και φίλτρο νερού.
 • Το άδειασμα του ζυγού γίνεται γρήγορα με φυσική ροή διαμέσω μια πνευματικής βάνας σύνθλιψης (pinch valve) διατομής 1”.
 • Για τη σύνδεση του ζυγού με το κύκλωμα του αέρα, υπάρχει υδατοπαγίδα με ρυθμιστή πίεσης. Ένας πιεζοστάτης σηματοδοτεί την κατάσταση της βάνας (ανοιχτή- κλειστή).
 • Οι παροχές των χημικών στο ζυγό συνδέονται σε ακροσωλήνια.
 • Προαιρετικά μπορεί να εγκατασταθεί και αντλία εκκένωσης του κάδου.

Ζυγός Χημικών PR-AS-4X20

 • Ενδείκνυται για τη δοσολογία χημικών που δεν επιτρέπεται να αναμιγνύονται.
 • Ο κάδος ζύγισης έχει τέσσερα ξεχωριστά διαμερίσματα από ανοξείδωτο ατσάλι.
 • Χωρητικότητα 4Χ20Lt σε όγκο ή περίπου 100 Kg σε βάρος υλικού.
 • Ο κάδος είναι αναρτημένος από δύο δυναμοκυψέλες και δεν επηρεάζεται από κραδασμούς, αέρα κ.λ.π.
 • Η ακρίβεια στατικής ζύγισης είναι ± 30 gr σε όλη την κλίμακα.
 • Όλα τα μέρη του ζυγιστηρίου που έρχονται σε επαφή με τα χημικά είναι πλαστικά ή ανοξείδωτα, με αποτέλεσμα να μη διαβρώνονται από τα υλικά αυτά.
 • Υπάρχει ξεχωριστό κύκλωμα ξεπλύματος για κάθε διαμέρισμα με ξεχωριστή ηλεκτροβαλβίδα και κοινό φίλτρο νερού.
 • Το άδειασμα κάθε διαμερίσματος γίνεται πολύ γρήγορα με φυσική ροή διαμέσω ανεξάρτητης πνευματικής βάνας σύνθλιψης (pinch valve) διατομής 1”.
 • Για τη σύνδεση του ζυγού με το κύκλωμα του αέρα, υπάρχει υδατοπαγίδα με ρυθμιστή πίεσης. Ένας πιεζοστάτης σηματοδοτεί την κατάσταση της βάνας (ανοιχτή- κλειστή).
 • Οι παροχές των χημικών στο ζυγό συνδέονται σε ακροσωλήνια.
 • Προαιρετικά μπορεί να εγκατασταθεί και αντλία εκκένωσης σε κάποιο διαμέρισμα ή σε όλα.

Ζυγός Χημικών PR-AS-6

 • Ενδείκνυται για τη δοσολογία μέχρι έξι (6) διαφορετικών υγρών στον ίδιο ζυγό.
 • Ο κάδος ζύγισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι.
 • Χωρητικότητα 60Lt σε όγκο ή περίπου 75 Kg σε βάρος υλικού.
 • Ο κάδος είναι αναρτημένος από δύο δυναμοκυψέλες και δεν επηρεάζεται από κραδασμούς, αέρα κ.λ.π.
 • Η ακρίβεια στατικής ζύγισης είναι ± 30 gr σε όλη την κλίμακα.
 • Όλα τα μέρη του ζυγιστηρίου που έρχονται σε επαφή με τα χημικά είναι πλαστικά ή ανοξείδωτα, με αποτέλεσμα να μη διαβρώνονται από τα υλικά αυτά.
 • Υπάρχει ενσωματωμένο κύκλωμα ξεπλύματος του κάδου με ηλεκτροβαλβίδα και φίλτρο νερού.
 • Το άδειασμα του ζυγού γίνεται πολύ γρήγορα με φυσική ροή διαμέσω μια πνευματικής βάνας σύνθλιψης (pinch valve) διατομής 2”.
 • Για τη σύνδεση του ζυγού με το κύκλωμα του αέρα, υπάρχει υδατοπαγίδα με ρυθμιστή πίεσης. Ένας πιεζοστάτης σηματοδοτεί την κατάσταση της βάνας (ανοιχτή- κλειστή).
 • Οι παροχές των χημικών στο ζυγό συνδέονται σε ακροσωλήνια
 • Προαιρετικά μπορεί να εγκατασταθεί και αντλία εκκένωσης του κάδου.

Ολοένα και περισσότερα πρόσθετα

Είναι φανερό ότι την τελευταία δεκαετία χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερα χημικά πρόσθετα στο σκυρόδεμα.

Η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να δοσολογούνται με ακρίβεια οι προβλεπόμενες, στις μελέτες συνθέσεων, ποσότητές τους.


 • Επικοινωνήστε μαζί μας
  Προτιμάτε την ζωντανή επικοινωνία; Και εμείς το ίδιο!
  Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας.
  Επικοινωνία

 • Λάβετε υποστήριξη
  Έχετε ερωτήσεις ή απορίες τεχνικής φύσεως;
  Έμπειροι μηχανικοί μας θα χαρούν να τις συζητήσουνε μαζί σας.
  Τεχνική Υποστήριξη

 • Μείνετε ενημερωμένοι
  Σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις
  για τα νέα προϊόντα ή τις προσφορές μας;
  Εγγραφείτε
 •