Betolink® Pro

Διαχείριση - διανομή - εκτέλεση ημερήσιας παραγωγής

Το λογισμικό Betolink® Pro είναι το πρώτο και αναγκαίο βήμα μηχανογράφησης μιας εταιρείας σκυροδέματος. Είναι ο βασικός σύνδεσμος της παραγωγής με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας όπως το λογιστήριο και ο ποιοτικός έλεγχος. Με το Betolink® Pro οργανώνονται αποτελεσματικά οι διαδικασίες Παραγγελιοληψίας - Παραγωγής και Διανομής ετοίμου σκυροδέματος, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Συστήματος Παραγωγής RMCPS (Ready Mix Concrete Production SystemΤΜ) της PROTEM.

Το λογισμικό επικοινωνεί με τον αυτοματισμό ενός ή περισσοτέρων παρασκευαστηρίων σκυροδέματος επιταχύνοντας, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, την εκτέλεση όλων των ημερήσιων εργασιών που αφορούν την παραγωγή. Παράλληλα διασφαλίζει την επιχείρηση από τα ανθρώπινα λάθη που, ειδικά στο έτοιμο σκυρόδεμα, είναι μη αναστρέψιμα. Τέλος με το Betolink® Pro συμμορφώνεστε πλήρως με τις απαιτήσεις του ΚΤΣ-2016 αναφορικά με την παραγγελιοληψία και την έκδοση των Δελτίων Αποστολής.

Το Betolink® Pro εγκαθίσταται σε ένα Η/Υ τύπου workstation ή server και συνδέεται μέσω σειριακής ή Ethernet θύρας με όλα τα μοντέλα αυτοματισμών παραγωγής της PROTEM. Η επικοινωνία με τον αυτοματισμό γίνεται αμφίδρομα μέσω ενός εξειδικευμένου πρωτοκόλλου της PROTEM. Η εντολή φόρτωσης μιας βαρέλας δίνεται στον αυτοματισμό μέσω του Betolink® Pro, εκτελείται από τον αυτοματισμό και μετά την ολοκλήρωσή της το Betolink® Pro εκτυπώνει το Δελτίο Αποστολής και ταυτόχρονα ενημερώνει τα ιστορικά αρχεία της βάσης με όλα τα δεδομένα της φόρτωσης τα οποία συνέλεξε από τον αυτοματισμό. Βασική φιλοσοφία και ουσιαστικό πλεονέκτημα όλων των λύσεων υλισμικού και λογισμικού της PROTEM, είναι η μεταξύ τους διασύνδεση plug and play αλλά ταυτόχρονα και η διατήρηση της αυτονομίας τους.

Έτσι, οποιαδήποτε δυσλειτουργία και να εμφανιστεί είτε στον αυτοματισμό είτε στο λογισμικό Betolink® Pro είτε στην μεταξύ τους επικοινωνία, η παραγωγή του εργοστασίου δεν διακόπτεται ποτέ! Γιατί όλα τα προϊόντα της PROTEM εκτός από την αξιοπιστία που διαθέτουν, ενσωματώνουν και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται υποχρεωτικά από τους χρήστες για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστάσεων. Σκοπός αυτών των διαδικασιών δεν είναι μόνο η αδιάλειπτη λειτουργία της παραγωγής αλλά και η θωράκιση της επιχείρησης έναντι κάθε παραβατικής ενέργειας που μπορεί να θίξει τα συμφέροντά της.

Έκδοση δελτίων αποστολής

 • Αυτόματη, ημιαυτόματη ή χειροκίνητη έκδοση Δελτίων Αποστολής με αναγραφή όλων των απαιτούμενων πληροφορίων (25 συνολικά) που ορίζονται στον ΚΤΣ-2016.
 • Εκτύπωση πάνω στο Δελτίο Αποστολής των πραγματικών βαρών των επιμέρους υλικών που ζυγίστηκαν σε κάθε φορτίο και όχι των θεωρητικών βάσει της μελέτης σύνθεσης.
 • Σύγκριση της ποσότητας σκυροδέματος που φορτώθηκε στο όχημα με αυτή που κατέγραψε η γεφυροπλάστιγγα του εργοστασίου*.
 • Αυτοματοποιημένες διαδικασίες και πρακτικές για την ορθή αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων όπως είναι η επαναδρομολόγηση βαρέλας, η διαχείριση των επιστρεφόμενων ποσοτήτων, η αλλαγή αντλίας στο έργο κ.ά.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης των Δελτίων Αποστολής σε laser εκτυπωτή και κατ’ επέκταση μείωση του κόστους εκτύπωσης μηχανογραφημένων δελτίων σε τυπογραφείο.
 • Δυνατότητα χειροκίνητης ή αυτόματης** καταχώρησης των στοιχείων που συμπληρώνουν οι οδηγοί με το χέρι πάνω στα πρωτότυπα Δελτία Αποστολής όπως είναι η ώρα άφιξης, εκφόρτωσης, επιστροφής κλπ. Έτσι μειώνεται το κόστος από την πρόσθετη γραφειοκρατία για την διαχείρισης των αντίγραφων των Δελτίων Αποστολής ενώ παράλληλα η επιχείρηση εκμεταλλεύεται πλήρως αυτά τα στατιστικά στοιχεία που πριν παρέμεναν απλώς στο αρχείο της.
 • Εκτύπωση αντίγραφων Δελτίων, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προβλήματα αρίθμησης.

* Προαπαιτούμενο: Γεφυροπλάστιγγα και λογισμικό Betolink® Weighing Station
** Προαπαιτούμενο: Εφαρμογή στα οχήματα του συστήματος Betolink® GPMATIS 2

Παραγγελιοληψία

 • Εύκολη και γρήγορη καταχώρηση παραγγελιών στο σύστημα με υποχρεωτική συμπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στο ΚΤΣ2016.
 • Δυνατότητα να συμπεριληφθούν σημειώσεις και οδηγίες που αφορούν κάθε παραγγελία ώστε να είναι διαθέσιμες στους οδηγούς ή τους χειριστές.
 • Αντιστοίχιση κάθε παραγγελίας με συγκεκριμένη συνταγή του εργοστασίου. Έτσι ο χειριστής δεν μπορεί να επιλέξει λάθος συνταγή την ώρα της φόρτωσης.
 • Δυνατότητα πιστωτικού ελέγχου των πελατών* με κάθε νέα καταχώρηση παραγγελίας.
 • Βάσει των παραγγελιών καταρτίζεται το ημερήσιο πρόγραμμα παραγωγής μέσω του οποίου γίνονται όλες οι φορτώσεις και αποστολές. Έτσι διασφαλίζεται ότι ο πελάτης θα παραλάβει ό,τι ακριβώς έχει παραγγείλει ενώ παράλληλα απλοποιείται το έργο του χειριστή φόρτωσης και η έκδοση των παραστατικών.
 • Δυνατότητα καταχώρησης του αριθμού των δοκιμίων που πρέπει να ληφθούν για κάθε παραγγελία. Δυνατότητα εκτύπωσης αυτοκόλλητων για τα δοκίμια**.

* Προαπαιτούμενο: Λογισμικό Betolink® Enterprise ή γέφυρα με άλλη Εμπορική Διαχείριση

** Προαπαιτούμενο: Λογισμικό Betolink® Laboratory

Διαχείριση συνταγών παραγωγής

 • Λεπτομερής διαχείριση των συνταγών-συνθέσεων με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τους κανονισμούς τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ-97 και ΚΤΣ-2016) καθώς και από το πρότυπο ISO.
 • Μοναδική κωδικοποίηση για κάθε συνταγή/σύνθεση και επιπρόσθετα παραμετρική δυνατότητα αντιστοίχισης ενός ενιαίου κωδικού για τη διασύνδεση του Betolink® Pro με οποιαδήποτε Εμπορική Διαχείριση της αγοράς.
 • Διατήρηση έκδοσης για κάθε μία συνταγή με επισήμανση των αλλαγών που έχουν γίνει στα υλικά της (εμφανίζονται οι διαφορές στα βάρη), της ημερομηνίας/ ώρας και του χρήστη που τις έκανε.
 • Αυτοματοποιημένες ρουτίνες μαζικής τροποποίησης κάποιων συγκεκριμένων υλικών λόγω εποχικότητας (πχ. επιβραδυντής).
 • Αυτόματη μεταφόρτωση (download) στον αυτοματισμό, των συνταγών που καταχωρούνται στο Betolink® Pro. Ο αυτοματισμός έχει δική του μνήμη συνταγών και μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, δηλαδή ανεξάρτητα από το Betolink® Pro (πχ. σε περίπτωση βλάβης του Η/Υ ή του δικτύου).

Παρακολούθηση ροής εκτέλεσης ημερήσιων παραγγελιών

 • Δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, των δρομολογίων όλου του στόλου από την οθόνη του ημερησίου προγράμματος του Betolink® Pro.
 • Δεν απαιτείται η παρακολούθηση ψηφιακών χαρτών (που ούτως ή άλλως είναι ανέφικτο), γιατί με έναν εργονομικό και ευανάγνωστο τρόπο, εμφανίζονται διαρκώς όλες οι κρίσιμες πληροφορίες για τα δρομολόγια των οχημάτων κάθε έργου στο ημερήσιο πρόγραμμα.
 • Ο προγραμματιστής- συντονιστής της εταιρείας ενημερώνεται διαρκώς με επεξεργασμένες πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν ώστε να λαμβάνει άμεσα αποφάσεις.
 • Τα ιστορικά στοιχεία προηγούμενων παραγγελιών-δρομολογίων για κάθε έργο ξεχωριστά είναι πάντοτε διαθέσιμα με το πάτημα ενός πλήκτρου.
 • Η απεικόνιση της θέσης των οχημάτων σε ψηφιακούς χάρτες, υποστηρίζεται επίσης από την εφαρμογή, για να βοηθάει όμως μόνο όταν αυτό απαιτείται.

Προαπαιτούμενο: Εφαρμογή στα οχήματα του συστήματος Betolink® GPMATIS 2

Έλεγχος Αποθήκης/Καταγραφή

 • Οι αναλώσεις Α’ υλών καταγράφονται μέσω του αυτοματισμού και ενημερώνουν διαρκώς το Betolink® Pro. Καταγράφονται ακόμη και οι αναλώσεις από πιθανές χειροκίνητες επεμβάσεις ή παραγωγές που μπορεί να έγιναν μέσω του αυτοματισμού. Δυνατότητα καταχώρησης και της φύρας.
 • Οι παραλαβές των Α’ υλών καταχωρούνται χειροκίνητα ή ενημερώνονται αυτόματα κατά την εισαγωγή τους στο εργοστάσιο μέσω της γεφυροπλάστιγγας*.
 • Υπολογισμός πραγματικών υπολοίπων ανά υλικό και ανά σιλό αποθήκευσης.

*Προαπαιτούμενο: Γεφυροπλάστιγγα και λογισμικό Betolink® Weighing Station

Αναφορές και Στατιστικά

 • Πλήρεις και λεπτομερείς αναφορές της παραγωγής και των δρομολογίων.
 • Στατιστικά στοιχεία παραγωγικότητας του εργοστασίου.
 • Στοχευμένες αναφορές για γρήγορη εύρεση αποκλίσεων στη δοσολογία (ζύγιση) των υλικών.
 • Ημερήσιες αναφορές στοκ υλικών βάσει καταναλώσεων και παραλαβών. Ενημέρωση Εμπορικής Διαχείρισης και αποθήκης στην λογιστική.

Μοναδικά Πλεονεκτήματα

 • Το Betolink® Pro υποστηρίζει μέχρι τέσσερις μονάδες παραγωγής (4 παρασκευαστήρια) που μπορεί να λειτουργούν στον ίδιο χώρο ενός εργοστασίου. Συνδέεται δηλαδή με έως 4 αυτοματισμούς ταυτόχρονα και επιτρέπει να γίνεται η διαχείριση της παραγωγής από ένα σημείο (γραφείο κίνησης).
 • To Betolink® Pro είναι εντελώς αυτόνομο λογισμικό το οποίο διατηρεί την αυτονομία του ακόμη και όταν είναι συνδεμένο on-line με την εμπορική διαχείριση δηλαδή το Betolink® Enterprise. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το Betolink® Pro έχει δική του ανεξάρτητη βάση δεδομένων η οποία όμως συγχρονίζεται αμφίδρομα με τη βάση του Betolink® Enterprise. Όταν δεν υπάρχει επικοινωνία με το Betolink® Enterprise λόγω βλάβης δικτύου ή άλλης φύσεως προβλημάτων (π.χ. τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού) όλες οι εργασίες στο εργοστάσιο εκτελούνται κανονικά (έκδοση παραστατικών, καταχώρηση παραγγελιών, άνοιγμα νέου πελάτη/έργου κ.λ.π.) και μετά την αποκατάσταση του προβλήματος γίνεται αυτόματα αμφίδρομη ενημέρωση και συγχρονισμός με την εμπορική διαχείριση .
 • Για μεγάλες εταιρείες που χρησιμοποιούν το λογισμικό SAP για την Εμπορική και Οικονομική Διαχείρισή τους, το Betolink® Pro είναι η απολύτως ενδεδειγμένη και δοκιμασμένη front-end λύση.
 • To Σύστημα Παραγωγής RMCPS (Ready Mix Concrete Production SystemΤΜ) της PROTEM έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαιτήσεις του ISO 9001. Παράλληλα έχει ελεγχθεί στην πράξη από συμβούλους ποιότητας και ειδικούς επιθεωρητές οι οποίοι έχουν πιστοποιήσει τις διαδικασίες του. Έτσι, μέσω του Betolink® Pro, που είναι ένα κομμάτι του RMCPS, μπορεί να μειωθεί σημαντικά η γραφειοκρατία και να ελαχιστοποιηθούν οι εργατοώρες που απαιτούνται για την τήρηση του ISO 9001, σε όσες εταιρείες εφαρμόζουν πολιτική ποιότητας και πιστεύουν πραγματικά στην αξία της.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ SAP

Για τη διασύνδεση με το λογισμικό SAP, η PROTEM έχει αναπτύξει και υλοποιήσει σε πολλούς πελάτες ένα επιπλέον plug-in που ονομάζεται Betolink® PI, το οποίο είναι ο συνδετικός κρίκος με τα αντίστοιχα προϊόντα της σουίτας Betolink® ERP.

Το Betolink® PI έχει σχεδιαστεί με Java / SQL και υποστηρίζει 3 τύπους επικοινωνίας με το SAP:

 • Mέσω SQL ZTABLES
 • Mέσω αρχείων XML
 • Mε τη χρήση SOAP Calls μέσω WSDLs.

Το Betolink® PI είναι μία ευέλικτη πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ των δύο συστημάτων και έχει πλήρη δομή διαχείρισης και εμφάνισης των πληροφοριών που ανταλλάσσονται, καθώς και των πιθανών σφαλμάτων που μπορεί να προκύψουν. Η τελική παραμετροποίηση γίνεται από τους τεχνικούς της Protem σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη.

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις

Έχετε κάποια ιδέα συνεργασίας, θεωρείτε ότι η τεχνογνωσία μας μπορεί να προσαρμοστεί και στον δικό σας τομέα,
έχετε κάποιο ειδικό project και ψάχνετε κατάλληλους συνεργάτες να το υλοποιήσετε; Είμαστε ανοιχτοί σε όλα....


 • Επικοινωνήστε μαζί μας
  Προτιμάτε την ζωντανή επικοινωνία; Και εμείς το ίδιο!
  Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας.
  Επικοινωνία

 • Λάβετε υποστήριξη
  Έχετε ερωτήσεις ή απορίες τεχνικής φύσεως;
  Έμπειροι μηχανικοί μας θα χαρούν να τις συζητήσουνε μαζί σας.
  Τεχνική Υποστήριξη

 • Μείνετε ενημερωμένοι
  Σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις
  για τα νέα προϊόντα ή τις προσφορές μας;
  Εγγραφείτε
 •  

1989 - 2024

Φέτος έχουμε γενέθλια!

Τον Ιούνιο κλείνουμε τα 35! 35 χρόνια σκληρή δουλειά με αγάπη, αφοσίωση και με σημαντικές επιτυχίες! 35 δημιουργικά χρόνια. Θα τα γιορτάζουμε μαζί σας μέχρι το τέλος του έτους με πλούσια δώρα, πολλές προσφορές, και φυσικά, με νέα προϊόντα.

Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας και ακολουθήστε μας στο Facebook για να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς με πλούσια δώρα Protem!

ΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣ

Ηθική, Ακεραιότητα και Διαχρονικές Αξίες

Δείτε μια σύντομη ιστορική αναδρομή με τους σημαντικούς σταθμούς της τριακονταπενταετούς διαδρομής μας

Οδοιπορικό Protem

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΑΣ

Μεθοδική Δουλειά, Ομαδικότητα και πολλή Υπομονή

Μαθαίνουμε από τα λάθη μας αλλά περισσότερο, μαθαίνουμε από τις επιτυχίες μας.

Η φιλοσοφία μας

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Πάθος για Καινοτομία

Ο εύκολος δρόμος της αντιγραφής και της μίμησης μάς είναι άγνωστος. Αναπτύξαμε σταδιακά τη δική μας τεχνογνωσία, που την εμπλουτίζουμε διαρκώς με νέες ιδέες και τεχνολογίες. Είμασταν και παραμένουμε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις.

Δείτε καινοτομίες Protem

ΟΙ ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εσείς Ακόμη Ψάχνετε πώς να Υλοποιήσετε τις Ιδέες σας;

Ο όμιλος PROTEM είναι 3 εταιρείες σε 1. Με τα 3 τμήματά μας, ηλεκτρονικών – μηχανολογικών – λογισμικών, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, εγκαθιστούμε και υποστηρίζουμε λύσεις από το Α έως το Ω για τη Βιομηχανία Σκυροδέματος.

Λύσεις που σας ενδιαφέρουν

Η ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΜΑΣ

Επιμένουμε Ελληνικά

Παρά τα εμπόδια και τις τρικλοποδιές του κράτους που πρέπει διαχρονικά να ξεπερνάμε, όλοι οι ευσυνείδητοι και νομοταγείς επιχειρηματίες στη χώρα μας, ακόμη περισσότερο δε οι κατασκευαστές, η PROTEM επιμένει Ελληνικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Η Protem στοχεύει πάντοτε σε ένα καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Η δύναμή μας ήταν και παραμένει το άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας. Η διαρκής ενσωμάτωση νέων επιστημόνων στην κοινότητα, με τις ίδιες αρχές και τη φιλοσοφία της εταιρείας, εγγυώνται μια επιχειρησιακή συνέχεια αντάξια του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα