Ταινιοζυγοί

Η PROTEM παρέχει λύσεις για τη συνεχή ζύγιση των υλικών που μεταφέρονται με ταινιόδρομους, σε πολύ χαμηλές τιμές. Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας μας και της χρήσης των καλύτερων υλικών στην κατασκευή κάθε ταινιοζυγού, εξασφαλίζουν μακροχρόνια, σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία. Επιπρόσθετα η έξυπνη σχεδίαση κάθε ταινιοζυγού αναλόγως των αναγκών της εφαρμογής και του σημείου εγκατάστασης, μας επιτρέπουν να παραδίδουμε γρήγορα  σε λειτουργία κάθε έργο που αναλαμβάνουμε όσο πιεστικό κι αν είναι το χρονοδιάγραμμά του.

Μέσω του αυτόνομου ενδεικτικού οργάνου του συστήματος ή της οθόνης του υπολογιστή (σε εφαρμογές SCADA), οι ταινιοζυγοί μας παρέχουν ενδείξεις της παροχής (t/h), του συνολικού βάρους (αθροιστικά στη μονάδα χρόνου) και της ταχύτητας κίνησης των υλικών που μεταφέρονται με τη μεταφορική ταινία στην οποία είναι εγκατεστημένο.    

Εκτός από το πλαίσιο με τις δυναμοκυψέλες (τη ζυγαριά δηλαδή) που μπαίνει στο σασί της ταινίας και πάνω του τοποθετούνται οι σταθμοί, και από το ενδεικτικό όργανο με μικροεπεξεργαστή που συνδέεται με τη ζυγαριά, χρειάζεται και ένας αισθητήρας ταχύτητας για την ταινία που συνδέεται στο ενδεικτικό όργανο. Κάθε ταινιοζυγός μας συνοδεύεται από ένα πολύ στιβαρό αισθητήριο που εφαρμόζει μέσω του ενσωματωμένου βραχίονά του πάνω στον ιμάντα της ταινίας και μετράει την ταχύτητα της ταινίας με μεγάλη ανάλυση και χωρίς τα συνήθη φαινόμενα πατιναρίσματος. Επιπρόσθετα, ο αισθητήρας μέτρησης ταχύτητας της PROTEM δεν επηρεάζεται από σκόνες, νερά, βροχή κλπ.

Γενικά στοιχεία για ταινιοζυγούς - Αρχή λειτουργίας

Ένας ή περισσότεροι (αναλόγως της επιθυμητής ακρίβειας ) σταθμοί ράουλων μιας μεταφορικής ταινίας, τοποθετούνται πάνω στο πλαίσιο του ταινιοζυγού που έχει τα αισθητήρια βάρους (δυναμοκυψέλες). Το βάρος του υλικού που μεταφέρει η ταινία πιέζει τον ιμάντα και με τη σειρά του πιέζει τα ράουλα και τους σταθμούς. Στο σημείο εγκατάστασης του ταινιοζυγού, η δύναμη του βάρους του υλικού που πιέζει τους σταθμούς καταμετράται συνεχώς από τις δυναμοκυψέλες και στη συνέχεια, μέσω του ηλεκτρονικού οργάνου, μετατρέπεται σε ένδειξη παροχής (π.χ. t/h ). Για τους υπολογισμούς της παροχής που κάνει διαρκώς το ηλεκτρονικό όργανο, χρειάζεται επίσης και η μέτρηση της ταχύτητας κίνησης (m/sec) του ιμάντα της ταινίας που γίνεται μέσω του αισθητηρίου ταχύτητας.

Γενικά στοιχεία για ταινιοζυγούς - Ακρίβεια μέτρησης

Όταν θα αναφερόμαστε στην ακρίβεια μέτρησης ενός ταινιοζυγού πρέπει να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για την ακρίβεια μέτρησης του συνολικού βάρους που διέρχεται πάνω από τον ταινιοζυγό και καταμετράται αθροιστικά από τον ηλεκτρονικό ενδείκτη σε μια ορισμένη μονάδα χρόνου. Έτσι, οι ονομαστικές ακρίβειες που αναφέρονται παρακάτω και είναι πάντοτε τιμές που δίνει ο κατασκευαστής με την παραδοχή της ορθής εγκατάστασης, για να επαληθευτούν στην πράξη, θα πρέπει ο ταινιοζυγός να ελέγχεται με κάποιο γνωστό βάρος υλικού που θα διέρχεται από πάνω του ομοιόμορφα μέσω της ταινίας για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα όχι λιγότερο από 10 λεπτά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Μέγεθος ταινίας: Οι ταινιοζυγοί μας μπορούν να εφαρμοστούν σε ταινίες πλάτους μέχρι και 1.600 mm, που κινούνται με ταχύτητες μέχρι 4 m/s, και μεταφέρουν υλικά μέχρι 2.000 t/h.
 • Ακρίβεια: ± 0.3 -2 % αναλόγως του υλικού, της γωνίας λειτουργίας, του αριθμού των σταθμών και της γωνίας των ράουλων. Σημαντικός παράγοντας αύξησης του σφάλματος είναι και το εύρος διακύμανσης της παροχής. Όσο μικρότερο, τόσο μικρότερο και το σφάλμα.
 • Για κάθε εφαρμογή ρωτήστε μας να σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
 • Γωνία ταινίας: Από οριζόντια (μέγιστη ακρίβεια) μέχρι 200 (μειωμένη ακρίβεια)
 • Γωνία σταθμών: Από 00 – 350 (μέγιστη ακρίβεια) μέχρι 450 (μειωμένη ακρίβεια)
 • Θερμοκρασία: Λειτουργίας  -20 C – 65C με αντιστάθμιση

Τομείς εφαρμογής

 • Λατομεία, σε όλες τις ταινίες τελικού προϊόντος για μέτρηση της παραγωγής. Στην ταινία τροφοδοσίας του σπαστήρα για μέτρηση παροχής και καταγραφή.
 • Ασφαλτικά, στην ταινία των αδρανών για μέτρηση της παροχής κάθε κλάσματος. Στην ταινία πριν τον φούρνο για αυτόματη ρύθμιση καυστήρα και για καταγραφή.
 • Σκυρόδεμα, στην μεταφορική ταινία ως ανεξάρτητο σύστημα καταγραφής της παραγωγής.
 • Ορυχεία, σε όλες τις ταινίες που μεταφέρουν υλικό εξόρυξης.

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις

Έχετε κάποια ιδέα συνεργασίας, θεωρείτε ότι η τεχνογνωσία μας μπορεί να προσαρμοστεί και στον δικό σας τομέα,
έχετε κάποιο ειδικό project και ψάχνετε κατάλληλους συνεργάτες να το υλοποιήσετε; Είμαστε ανοιχτοί σε όλα....


 • Επικοινωνήστε μαζί μας
  Προτιμάτε την ζωντανή επικοινωνία; Και εμείς το ίδιο!
  Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας.
  Επικοινωνία

 • Λάβετε υποστήριξη
  Έχετε ερωτήσεις ή απορίες τεχνικής φύσεως;
  Έμπειροι μηχανικοί μας θα χαρούν να τις συζητήσουνε μαζί σας.
  Τεχνική Υποστήριξη

 • Μείνετε ενημερωμένοι
  Σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις
  για τα νέα προϊόντα ή τις προσφορές μας;
  Εγγραφείτε
 •