Ταινιοζυγοί

Η PROTEM παρέχει λύσεις για τη συνεχή ζύγιση των υλικών που μεταφέρονται με ταινιόδρομους, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας μας και της χρήσης των βέλτιστων υλικών στην κατασκευή κάθε ταινιοζυγού, εξασφαλίζουν μακροχρόνια, σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία. Επιπρόσθετα η έξυπνη σχεδίαση κάθε ταινιοζυγού αναλόγως των αναγκών της εφαρμογής και του σημείου εγκατάστασης, μας επιτρέπουν να παραδίδουμε γρήγορα σε λειτουργία κάθε έργο που αναλαμβάνουμε όσο πιεστικό κι αν είναι το χρονοδιάγραμμά του.

Μέσω του αυτόνομου ενδεικτικού οργάνου του συστήματος ή της οθόνης του υπολογιστή (σε εφαρμογές SCADA), οι ταινιοζυγοί μας παρέχουν ενδείξεις της παροχής (t/h), του συνολικού βάρους (αθροιστικά στη μονάδα χρόνου) και της ταχύτητας κίνησης των υλικών που μεταφέρονται μέσω της μεταφορικής ταινίας στην οποία είναι εγκατεστημένος.    

Εκτός από το πλαίσιο με τις δυναμοκυψέλες (δηλαδή τη ζυγαριά) που μπαίνει στο σασί της ταινίας και πάνω του τοποθετούνται οι σταθμοί και από το ενδεικτικό όργανο με μικροεπεξεργαστή που συνδέεται με τη ζυγαριά, χρειάζεται και ένας αισθητήρας ταχύτητας για την ταινία που συνδέεται στο ενδεικτικό όργανο.

Κάθε ταινιοζυγός μας συνοδεύεται από ένα πολύ στιβαρό αισθητήριο που εφαρμόζει μέσω του ενσωματωμένου βραχίονά του πάνω στον ιμάντα της ταινίας και μετράει την ταχύτητα της ταινίας με μεγάλη ανάλυση και χωρίς τα συνήθη φαινόμενα πατιναρίσματος. Ο αισθητήρας μέτρησης ταχύτητας της PROTEM δεν επηρεάζεται από σκόνες, νερά, βροχή κλπ.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Λατομεία, σε όλες τις ταινίες τελικού προϊόντος για μέτρηση της παραγωγής. Επίσης στην ταινία τροφοδοσίας του σπαστήρα για μέτρηση παροχής και καταγραφή
 • Ασφαλτικά, στην ταινία των αδρανών για μέτρηση της παροχής κάθε κλάσματος. Στην ταινία πριν τον φούρνο για αυτόματη ρύθμιση του καυστήρα και για καταγραφή
 • Βιομηχανίες Σκυροδέματος, στην μεταφορική ταινία ως ανεξάρτητο σύστημα καταγραφής της παραγωγής
 • Ορυχεία, σε όλες τις μεταφορικές ταινίες που μεταφέρουν υλικό εξόρυξης, σε όλες τις μεταφορικές ταινίες που μεταφέρουν υλικό εξόρυξης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κάθε ταινιοζυγός PROTEM έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Μέγεθος ταινίας: Οι ταινιοζυγοί μας μπορούν να εφαρμοστούν σε ταινίες πλάτους μέχρι και 1.600 mm, που κινούνται με ταχύτητες μέχρι 4 m/s και μεταφέρουν υλικά μέχρι 2.000 t/h
 • Ακρίβεια: ± 0.3 -2 % αναλόγως του υλικού, της γωνίας λειτουργίας, του αριθμού των σταθμών και της γωνίας των ράουλων. Σημαντικός παράγοντας αύξησης του σφάλματος είναι και το εύρος διακύμανσης της παροχής. Όσο μικρότερο, τόσο μικρότερο και το σφάλμα
 • Γωνία ταινίας: Από οριζόντια (μέγιστη ακρίβεια) μέχρι 200 (μειωμένη ακρίβεια)
 • Γωνία σταθμών: Από 00 – 350 (μέγιστη ακρίβεια) μέχρι 450 (μειωμένη ακρίβεια)
 • Θερμοκρασία: Λειτουργίας: από -200C μέχρι και 65C με αντιστάθμιση

Αναλόγως την εφαρμογή, ρωτήστε μας ώστε να σας δώσουμε πρόσθετες λεπτομέρειες.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΟΖΥΓΟΥΣ - ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ένας ή περισσότεροι (αναλόγως της επιθυμητής ακρίβειας ) σταθμοί ράουλων μιας μεταφορικής ταινίας, τοποθετούνται πάνω στο πλαίσιο του ταινιοζυγού που έχει τα αισθητήρια βάρους (δυναμοκυψέλες). Το βάρος του υλικού που μεταφέρει η ταινία πιέζει τον ιμάντα και με τη σειρά του πιέζει τα ράουλα και τους σταθμούς.

Στο σημείο εγκατάστασης του ταινιοζυγού, η δύναμη του βάρους του υλικού που πιέζει τους σταθμούς καταμετράται συνεχώς από τις δυναμοκυψέλες και στη συνέχεια, μέσω του ηλεκτρονικού οργάνου, μετατρέπεται σε ένδειξη παροχής (π.χ. t/h ).

Για τους υπολογισμούς της παροχής που κάνει διαρκώς το ηλεκτρονικό όργανο χρειάζεται επίσης και η μέτρηση της ταχύτητας κίνησης (m/sec) του ιμάντα της ταινίας, η οποία και γίνεται μέσω του αισθητηρίου ταχύτητας.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΟΖΥΓΟΥΣ - ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Όταν γίνεται αναφορά στην ακρίβεια μέτρησης ενός ταινιοζυγού πρέπει να διευκρινιστεί πως πρόκειται για την ακρίβεια μέτρησης του συνολικού βάρους που διέρχεται πάνω από τον ταινιοζυγό και καταμετράται αθροιστικά από τον ηλεκτρονικό ενδείκτη σε μια ορισμένη μονάδα χρόνου.

Έτσι, για να επαληθευτούν στην πράξη οι ονομαστικές ακρίβειες (οι τιμές που δίνει ο κατασκευαστής) που αναφέρονται και ισχύουν με την παραδοχή της ορθής εγκατάστασης, θα πρέπει ο ταινιοζυγός να ελέγχεται με κάποιο γνωστό βάρος υλικού που θα διέρχεται από πάνω του ομοιόμορφα μέσω της ταινίας για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα όχι λιγότερο από 10 λεπτά.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι ταινιοζυγοί PROTEM αποτελούνται από τον εξής εξοπλισμό:

Μεταλλικό ζυγιστικό πλαίσιο

Για τρείς σταθμούς ράουλων που θα εφαρμόσουν πάνω στο σασί του υφιστάμενου ταινιόδρομου. Πάνω στο πλαίσιο θα βιδωθούν 3 σταθμοί της ταινίας σας μαζί με τα ράουλα. Το πλαίσιο θα είναι ειδικά σχεδιασμένο για εύκολη εφαρμογή, έχει πλήρη ακαμψία, είναι αυτορρυθμιζόμενο ως προς τους 3 άξονες Χ, Ψ, Ζ και είναι γαλβανισμένο εν θερμό.

Αισθητήρας μέτρησης ταχύτητας ταινίας PROTEM

Πολύ στιβαρή κατασκευή ειδικής σχεδίασης και υψηλής ανάλυσης. Με βραχίονα, αντίβαρο και 2 ρόδες ώστε να μην πατινάρει ακόμη και σε περιπτώσεις που ο ιμάντας είναι φθαρμένος ή λερωμένος από σκόνες ή υγρά.     

Ενδεικτικό όργανο PROTEM

Με μικροεπεξεργαστή και μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων. Το όργανο συνδέεται με τις δυναμοκυψέλες και το αισθητήριο μέτρησης ταχύτητας και μέσω του ειδικού λογισμικού για εφαρμογές δυναμικής ζύγισης σε ταινιόδρομους, καταγράφει συνεχώς το βάρος του υλικού που διέρχεται πάνω από το ζυγιστικό πλαίσιο. Διαθέτει αθροιστές και μνήμη στατιστικών στοιχείων για αυτόνομη καταγραφή των συνολικών κιλών ανά 24ωρο.

Μεταλλικός στεγανός Πίνακας

Στην  πρόσοψή του θα τοποθετηθεί το ενδεικτικό όργανο, ενώ στο εσωτερικό του μπορεί να εγκατασταθεί ο προαιρετικός εκτυπωτής ώστε να είναι προστατευμένος από τη σκόνη.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι ταινιοζυγοί PROTEM δύναται να συνοδεύονται και από τον εξής προαιρετικό εξοπλισμό:

Θερμικός εκτυπωτής

Για εκτύπωση των πληροφοριών ζύγισης. Κάθε φορά που θα δουλεύει η Μ/Τ θα εκτυπώνονται:

 • Ώρα,
 • ημερομηνία έναρξης,
 • λήξης λειτουργίας,
 • τόνοι υλικού που ζυγίστηκαν

Λογισμικό ConvEye-S για Η/Υ

Περισσότερες πληροφορίες στο κεφάλαιο «Λογισμικό ConvEye-S για Η/Υ».

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CONVEYE-S ΓΙΑ Η/Υ

Για την παρακολούθηση των ταινιοζυγών μέσω της οθόνης ενός Η/Υ απαιτείται να συνδεθούν  τα ενδεικτικά όργανα ενσύρματα με μια θύρα RS232 ενός Η/Υ όπου θα πρέπει να εγκατασταθεί το λογισμικό μας.

Σε ένα μικρό παράθυρο, ξεχωριστό για κάθε ταινιοζυγό, εμφανίζονται διαρκώς όλες οι σημαντικές πληροφορίες όπως:

 • αριθμός ταινίας,
 • υλικό που μεταφέρει,
 • συνολικό Βάρος,
 • ταχύτητα ταινίας,
 • παροχή,
 • ημερήσιες ώρες λειτουργίας,
 • ημερήσιο βάρος μεταφοράς.

Ακόμη,  εμφανίζονται μηνύματα βλαβών ή ειδοποιήσεις. Το λογισμικό μπορεί να προγραμματιστεί έτσι ώστε να στέλνει αυτοματοποιημένα, συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, μια αναφορά της παραγωγής (σε μορφή PDF) σε ένα ή περισσότερα email.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από έμπειρο τεχνικό της PROTEM ώστε να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις –βελτιώσεις στον υφιστάμενο ταινιόδρομο. Εκτιμούμε ότι απαιτούνται 1 εργάσιμη ημέρα για έναν ταινιοζυγό με την προϋπόθεση ότι αμέσως μετά τη  σύνδεση του ταινιοζυγού θα μπορούν να γίνουν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες καλιμπραρίσματος και δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής (με κανονικό υλικό που θα διέρχεται από τον ταινιοζυγό και θα χρειάζεται επαλήθευση του βάρους του).

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις

Έχετε κάποια ιδέα συνεργασίας, θεωρείτε ότι η τεχνογνωσία μας μπορεί να προσαρμοστεί και στον δικό σας τομέα,
έχετε κάποιο ειδικό project και ψάχνετε κατάλληλους συνεργάτες να το υλοποιήσετε; Είμαστε ανοιχτοί σε όλα....


 • Επικοινωνήστε μαζί μας
  Προτιμάτε την ζωντανή επικοινωνία; Και εμείς το ίδιο!
  Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας.
  Επικοινωνία

 • Λάβετε υποστήριξη
  Έχετε ερωτήσεις ή απορίες τεχνικής φύσεως;
  Έμπειροι μηχανικοί μας θα χαρούν να τις συζητήσουνε μαζί σας.
  Τεχνική Υποστήριξη

 • Μείνετε ενημερωμένοι
  Σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις
  για τα νέα προϊόντα ή τις προσφορές μας;
  Εγγραφείτε
 •  

1989 - 2024

Φέτος έχουμε γενέθλια!

Τον Ιούνιο κλείνουμε τα 35! 35 χρόνια σκληρή δουλειά με αγάπη, αφοσίωση και με σημαντικές επιτυχίες! 35 δημιουργικά χρόνια. Θα τα γιορτάζουμε μαζί σας μέχρι το τέλος του έτους με πλούσια δώρα, πολλές προσφορές, και φυσικά, με νέα προϊόντα.

Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας και ακολουθήστε μας στο Facebook για να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς με πλούσια δώρα Protem!

ΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣ

Ηθική, Ακεραιότητα και Διαχρονικές Αξίες

Δείτε μια σύντομη ιστορική αναδρομή με τους σημαντικούς σταθμούς της τριακονταπενταετούς διαδρομής μας

Οδοιπορικό Protem

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΑΣ

Μεθοδική Δουλειά, Ομαδικότητα και πολλή Υπομονή

Μαθαίνουμε από τα λάθη μας αλλά περισσότερο, μαθαίνουμε από τις επιτυχίες μας.

Η φιλοσοφία μας

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Πάθος για Καινοτομία

Ο εύκολος δρόμος της αντιγραφής και της μίμησης μάς είναι άγνωστος. Αναπτύξαμε σταδιακά τη δική μας τεχνογνωσία, που την εμπλουτίζουμε διαρκώς με νέες ιδέες και τεχνολογίες. Είμασταν και παραμένουμε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις.

Δείτε καινοτομίες Protem

ΟΙ ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εσείς Ακόμη Ψάχνετε πώς να Υλοποιήσετε τις Ιδέες σας;

Ο όμιλος PROTEM είναι 3 εταιρείες σε 1. Με τα 3 τμήματά μας, ηλεκτρονικών – μηχανολογικών – λογισμικών, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, εγκαθιστούμε και υποστηρίζουμε λύσεις από το Α έως το Ω για τη Βιομηχανία Σκυροδέματος.

Λύσεις που σας ενδιαφέρουν

Η ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΜΑΣ

Επιμένουμε Ελληνικά

Παρά τα εμπόδια και τις τρικλοποδιές του κράτους που πρέπει διαχρονικά να ξεπερνάμε, όλοι οι ευσυνείδητοι και νομοταγείς επιχειρηματίες στη χώρα μας, ακόμη περισσότερο δε οι κατασκευαστές, η PROTEM επιμένει Ελληνικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Η Protem στοχεύει πάντοτε σε ένα καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Η δύναμή μας ήταν και παραμένει το άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας. Η διαρκής ενσωμάτωση νέων επιστημόνων στην κοινότητα, με τις ίδιες αρχές και τη φιλοσοφία της εταιρείας, εγγυώνται μια επιχειρησιακή συνέχεια αντάξια του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα