Betolink® GPMATIS 2

Δορυφορική παρακολούθηση στόλου

Βοηθάει τις βιομηχανίες σκυροδέματος στον συντονισμό και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των παραγγελιών τους. Σε αντίθεση με όλα τα άλλα συστήματα της αγοράς, το Betolink® GPMATIS 2 ενημερώνει συνεχώς το ημερήσιο πρόγραμμα για τις κρίσιμες φάσεις των δρομολογίων των οχημάτων που εξυπηρετούν τις παραγγελίες της ημέρας, χωρίς να απαιτείται η παρακολούθηση χάρτη. Στα μοναδικά του ακόμη πλεονεκτήματα είναι η δυνατότητα αυτόματης διαχείρισης των χημικών προσθέτων στο έργο καθώς και των δοκιμίων που λαμβάνονται από τον οδηγό.

Η παρακολούθηση του στόλου μέσω του συστήματος Betolink® GPMATIS 2 γίνεται με μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από εκείνη που έχουν όλα τα υπόλοιπα, γενικής χρήσης, συστήματα της αγοράς. Δεν είναι ένα ανεξάρτητο σύστημα που απλώς απεικονίζει και καταγράφει τη θέση των οχημάτων της εταιρείας πάνω σε έναν ψηφιακό χάρτη, τον οποίο πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς ο προγραμματιστής (dispatcher) και να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα (κάτι που αποδεδειγμένα δεν είναι εφικτό). Αντιθέτως είναι ένα απολύτως εξειδικευμένο σύστημα ενημέρωσης του ημερήσιου προγράμματος παραγωγής εταιρειών σκυροδέματος, ένα πραγματικό εργαλείο διευκόλυνσης για τον συντονισμό και την ταχύτερη εκτέλεση των ημερήσιων παραγγελιών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

 • On–line αμφίδρομη επικοινωνία με το λογισμικό παραγγελιοληψίας και ημερήσιου προγραμματισμού Betolink® Pro.
 • Μηδενικό πρόσθετο εργατικό κόστος για τη λειτουργία και την εποπτεία του συστήματος.
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης λόγω βελτιστοποίησης του μεταφορικού της έργου, του κόστους καυσίμων και των λαθών λόγω απόρριψης.
 • Εξάλειψη λαθών στις παραδόσεις σκυροδέματος στα έργα και συνολική αύξηση του επιπέδου ασφάλειας της εταιρείας.
 • Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών της εταιρείας. Καταγράφεται αυτόματα το ιστορικό τροφοδοσίας κάθε έργου έχοντας έτσι στη διάθεσή σας έναν αξιόπιστο απολογισμό εξυπηρέτησης.
 • Σημαντικά μειωμένο κόστος κτήσης και εγκατάστασης του απαιτούμενου εξοπλισμού στα οχήματα.
 • Αυτόματες ενημερώσεις και αναβαθμίσεις του συστήματος χωρίς την ανάγκη παρουσίας τεχνικού ακόμη και στα οχήματα.
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με το λογισμικό εργαστηρίου Betolink® Laboratory για τη λήψη δοκιμίων στο έργο.
 • Δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης μέσω της εφαρμογής παρακολούθησης οδηγικής συμπεριφοράς του οδηγού “GPMATIS Driver Assistance”.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Αυτόματη καταγραφή σε πραγματικό χρόνο (real-time) των κρίσιμων φάσεων κάθε δρομολογίου των οχημάτων αναμικτήρων:

 • Ώρα αναχώρησης από το εργοστάσιο (To Site)
 • Ώρα άφιξης στο έργο (On Site)
 • Ώρα έναρξης εκφόρτωσης σκυροδέματος (Pour) (1)
 • Ώρα λήξης εκφόρτωσης σκυροδέματος (Wash – End Pour) (1)
 • Ώρα αναχώρησης από το εργοστάσιο (To Plant)
 • Ώρα άφιξης στο εργοστάσιο (At Plant)

Απεικόνιση των παραπάνω πληροφοριών στο ημερήσιο πρόγραμμα του Betolink® Pro με έναν εργονομικό και ευανάγνωστο τρόπο, έτσι ώστε οι υπεύθυνοι να γνωρίζουν άμεσα τα στοιχεία που πραγματικά τους ενδιαφέρουν δίχως να πρέπει να παρατηρούν χάρτες:

 • Τα οχήματα που κατευθύνονται σε έργα και ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξής τους.
 • Τα οχήματα που βρίσκονται ήδη στα έργα και είτε έχουν ξεκινήσει την εκφόρτωση είτε είναι σε αναμονή.
 • Τα πραγματικά κυβικά που έχουν σκυροδετηθεί σε κάθε έργο, αυτά που είναι σε αναμονή και όσα είναι καθ’ οδόν.
 • Τα οχήματα που επιστρέφουν στο εργοστάσιο και ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξής τους.
 • Τα διαθέσιμα οχήματα (όσα δηλαδή βρίσκονται στο εργοστάσιο) για αποστολή σε άλλα έργα.
 • Τα στατιστικά για κάθε έργο, βάσει των ιστορικών στοιχείων προηγούμενων δρομολογίων του έργου αυτού

Αυτόματη ειδοποίηση (alarm) του γραφείου κίνησης στις παρακάτω καταστάσεις:

 • Στάση οχήματος πέραν ενός φυσιολογικού χρονικού ορίου που καθορίζεται παραμετρικά, αναλόγως με τα δεδομένα της κυκλοφορίας κάθε περιοχής (το σύστημά μας δεν λαμβάνει υπόψη φανάρια και μποτιλιαρίσματα).
 • Υπέρβαση ορίου ταχύτητας που καθορίζεται παραμετρικά ανά όχημα.
 • Υπέρβαση μέγιστου επιτρεπτού χρόνου μεταφοράς του σκυροδέματος, όπως προβλέπεται στον ΚΤΣ με τον όρο «διάρκεια ζωής».
 • Εκφόρτωση σε άλλο έργο πέραν του προγραμματισμένου (ανθρώπινο λάθος) ή σε άλλο σημείο (δολιοφθορά).
 • Κατάσταση έκτακτης ανάγκης οδηγού (όταν πατήσει το πλήκτρο πανικού κάποιος οδηγός).

Απεικόνιση σε χάρτες Google της θέσης των οχημάτων, όπως ακριβώς γίνεται και με όλες τις εφαρμογές γενικής χρήσης που κυκλοφορούν στην αγορά. Στα πλεονεκτήματα όμως του συστήματός μας θα αναφέρουμε τα παρακάτω:

 • Δυνατότητα εμφάνισης και παρακολούθησης στον ψηφιακό χάρτη μόνο των οχημάτων που σχετίζονται με κάποιο συγκεκριμένο έργο. Με αυτό τον τρόπο ο υπεύθυνος προγράμματος λαμβάνει στοχευμένη ενημέρωση εστιάζοντας πάνω στην γεωγραφική περιοχή ενός έργου και αποκλείοντας προσωρινά τα υπόλοιπα οχήματα του Κέντρου δραστηριότητάς του.
 • Δυνατότητα ιχνηλάτησης των δρομολογίων κάθε οχήματος μετά την ολοκλήρωσή τους. Επιλέγοντας το όχημα και το Δελτίο Αποστολής ενός δρομολογίου που ήδη έκανε, εμφανίζεται στον χάρτη αναλυτικά η διαδρομή που ακολούθησε καθώς και όλα τα σημεία της διαδρομής στα οποία υπήρξαν alarm (αποκλίσεις από τους κανόνες).

Αυτόματη δοσολογία και καταγραφή των ποσοτήτων χημικών και του νερού (εφόσον αυτό επιτρέπεται) που χρησιμοποιούνται στα έργα και τα οποία σήμερα διαχειρίζονται οι οδηγοί τις περισσότερες φορές χωρίς κανέναν ιδιαίτερο έλεγχο.

Μέτρηση θερμοκρασίας σκυροδέματος 
Την ώρα της εκφόρτωσης λαμβάνονται μετρήσεις της θερμοκρασίας σκυροδέματος που εκφορτώνεται από την βαρέλα. Η μέση τιμή καταγράφεται ως αυτόματη λήψη θερμοκρασίας από το σύστημα. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα λήψης δεύτερης μέτρησης από τον οδηγό, μέσω αισθητηρίου χειρός που τοποθετεί αυτός μέσα στο σκυρόδεμα δειγματοληψίας (κυρίως όταν παίρνει δοκίμια επιτόπου στο έργο). Η τιμή αυτή καταγράφεται ως χειροκίνητη λήψη θερμοκρασίας από το σύστημα. Τέλος υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης της θερμοκρασίας από τον οδηγό σε περίπτωση που χρησιμοποιεί θερμόμετρα χειρός που είναι ασύνδετα με το σύστημά μας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Καμία πρόσθετη εργασία δεν απαιτείται τόσο για τον προγραμματιστή όσο και για τους οδηγούς των οχημάτων για τη λειτουργία του συστήματος Betolink® GPMATIS 2. Εφόσον η εταιρεία χρησιμοποιεί ήδη το Betolink® Pro για την σύνταξη του ημερήσιου προγράμματός της και την έκδοση των Δελτίων Αποστολής, τότε δεν απαιτείται καμία παραπάνω ενέργεια ή καταχώρηση για την παρακολούθηση του στόλου της. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους οδηγούς των οχημάτων μεταφοράς. Απεναντίας, διευκολύνεται η καθημερινή εργασία των οδηγών και περιορίζονται σημαντικά τα ανθρώπινα λάθη γιατί για κάθε δρομολόγιο που πρέπει να εκτελέσουν εμφανίζεται στο tablet τους ο προορισμός και με τη βοήθεια της ψηφιακής πλοήγησης μπορούν εύκολα να φτάνουν σε κάθε έργο.

Επίσης το λογιστήριο διευκολύνεται σε ό,τι αφορά τις καταχωρήσεις.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διαδικασία που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν οι οδηγοί, να συμπληρώνουν χειρόγραφα πάνω στα δελτία αποστολής την ώρα άφιξης, εκφόρτωσης, επιστροφής. Με το σύστημα παρακολούθησης στόλου τα δεδομένα συμπληρώνονται αυτόματα στο ψηφιακό αρχείο κάθε δελτίου που τηρείται στο Betolink® Pro , και είναι άμεσα διαθέσιμα χωρίς να απαιτείται να αναζητηθούν τα ροζ (διπλότυπα) αντίγραφα. Ακόμη, το λογιστήριο ενημερώνεται αυτόματα για όλες τις πρόσθετες πιθανές χρεώσεις που πρέπει να τιμολογηθούν βάσει της σύμβασης του έργου και απορρέουν από πιθανές καθυστερήσεις, χρήση χημικών στο έργο, χιλιομετρικές αποζημιώσεις, κ.ά.

Το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου διευκολύνεται και αυτό σημαντικά καθώς μέσω του Betolink® GPMATIS 2 οι οδηγοί μπορούν να καταχωρούν τα δοκίμια που λαμβάνουν στο έργο. Όλες οι πληροφορίες ενημερώνουν αυτόματα το λογισμικό εργαστηρίου Betolink® Laboratory δίχως να χρειάζονται διπλοκαταχωρήσεις και εκμηδενίζοντας έτσι τον κίνδυνο για λάθη ή παραλείψεις.

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις

Έχετε κάποια ιδέα συνεργασίας, θεωρείτε ότι η τεχνογνωσία μας μπορεί να προσαρμοστεί και στον δικό σας τομέα,
έχετε κάποιο ειδικό project και ψάχνετε κατάλληλους συνεργάτες να το υλοποιήσετε; Είμαστε ανοιχτοί σε όλα....


 • Επικοινωνήστε μαζί μας
  Προτιμάτε την ζωντανή επικοινωνία; Και εμείς το ίδιο!
  Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας.
  Επικοινωνία

 • Λάβετε υποστήριξη
  Έχετε ερωτήσεις ή απορίες τεχνικής φύσεως;
  Έμπειροι μηχανικοί μας θα χαρούν να τις συζητήσουνε μαζί σας.
  Τεχνική Υποστήριξη

 • Μείνετε ενημερωμένοι
  Σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις
  για τα νέα προϊόντα ή τις προσφορές μας;
  Εγγραφείτε
 •