Betolink® ERP

Σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού

Η σουίτα λογισμικών Betolink® ERP της PROTEM είναι η μοναδική στην Ελληνική αγορά που, πέραν των κλασσικών ενοτήτων που περιλαμβάνουν όλα τα άλλα ERP συστήματα, διαθέτει πρόσθετες ενότητες οι οποίες για τις περισσότερες εταιρείες πώλησης λογισμικού είναι απλά άγνωστες λέξεις. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι πολύ απλός:

H PROTEM δεν είναι μόνο μια εταιρεία πληροφορικής, αλλά διαθέτει ακόμη τμήμα ηλεκτρονικών και αυτοματισμού καθώς επίσης και τμήμα μηχανολογικών κατασκευών. Ως εκ τούτου τα λογισμικά μας επικοινωνούν και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις λύσεις αυτοματοποίησης και γενικότερα το hardware το οποίο αναπτύσσουμε εξ αρχής έτσι ώστε να «κουμπώνει» με τα αντίστοιχα λογισμικά μας. Γι’ αυτό οι πελάτες μας μπορούν εξ αρχής να επιλέξουν ή σταδιακά να επεκτείνουν το μέγεθος και το εύρος μηχανογράφησης που επιθυμούν να εφαρμόσουν, χωρίς ποτέ να κολλήσουν πουθενά.

Ο βασικός λόγος που «κρεμάνε» τα περισσότερα ERP συστήματα είναι συνήθως η αδυναμία της προμηθεύτριας εταιρείας να καλύψει ολόκληρο το μελλοντικό φάσμα απαιτήσεων του πελάτη. Έτσι ο πελάτης αναγκάζεται στην πορεία να υιοθετήσει ετερογενή συστήματα (hardware-software) που, και αν ακόμη ξεπεραστούν τα γνωστά σε όλους προβλήματα της μεταξύ τους ασυμβατότητας, η τελική κατάληξη είναι εντελώς αντίθετη με το σκοπό για τον οποίο επένδυσε σε ένα ERP σύστημα.

Η σουίτα λογισμικών Betolink® ERP αποτελεί τον πυρήνα του Συστήματος Παραγωγής Σκυροδέματος RMCPSΤΜ της PROTEM και καλύπτει τις ακόλουθες λειτουργίες/τμήματα μιας επιχείρησης:

 • Διαχείριση Πωλήσεων και Παραγγελειοληψίας.
 • Προγραμματισμός Παραγωγής, Κατανομή και Εκτέλεση.
 • Εμπορική και Οικονομική διαχείριση. Αναλυτική λογιστική και Κοστολόγηση σε πραγματικό χρόνο.
 • Διαχείριση Στόλου και εξοπλισμού Πάγια και διαχείριση Στόλου. Μηχανογραφημένη παρακολούθηση επισκευών, συντηρήσεων, ανταλλακτικών και καυσίμων.
 • Ποιοτικός έλεγχος και διαχείριση Εργαστηρίου.
 • Δορυφορική Παρακολούθηση Στόλου.
 • Έλεγχος πρόσβασης και σύστημα Χρονοπαρουσίας Προσωπικού.
 • Ενιαίο σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης, χρηματοοικονομικών και ποιοτικών επιδόσεων της επιχείρησης.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Όλα τα επιμέρους λογισμικά της σουίτας Betolink® ERP διασυνδέονται εύκολα (plug & play) με το υλισμικό (hardware) της PROTEM όπως:

 • Αυτοματισμοί παραγωγής
 • Συστήματα γεωεντοπισμού (GPS)
 • Ελεγκτές αντλίας καυσίμων
 • Πρέσες θραύσης δοκιμίων
 • Ενδεικτικά όργανα βάρους
 • Ταινιοζυγοί
 • Αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας κ.α.
 • Εκτυπωτές και αναγνώστες bar code

Τα λογισμικά μας όμως συνδέονται και με άλλα επώνυμα λογισμικά του εμπορίου όπως είναι το SAP καθώς επίσης και με ορισμένους αυτοματισμούς τρίτων κατασκευαστών.

ΣΠΟΝΔΥΛΟΤΗΤΑ

Οι ενότητες (modules) που συνθέτουν τη σουίτα λογισμικών Betolink® ERP είναι πολλές, έτσι ώστε να μπορεί μια εταιρεία να τις αγοράζει και να τις εφαρμόζει ακόμη και σταδιακά.

Όλες οι παρακάτω ενότητες λειτουργούν αυτόνομα αλλά σχεδιάστηκαν έτσι από την PROTEM ώστε να διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω μιας ενιαίας βάσης δεδομένων και τότε να προσφέρουν τα μέγιστα οφέλη σε μια βιομηχανία σκυροδέματος:

 • Betolink® Pro (Διαχείριση - διανομή - εκτέλεση ημερήσιας παραγωγής)
 • Betolink® GPMATIS 2 (Δορυφορική παρακολούθηση στόλου)
 • Betolink® Enterprise (Εμπορική και οικονομική διαχείριση)
 • Betolink® Laboratory (Διαχείριση εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου)
 • Betolink® Weighing Station (Διαχείριση εισαγωγών – εξαγωγών μέσω γεφυροπλάστιγγας)
 • Betolink® VMSs (Διαχείριση και συντήρηση στόλου και πάγιου εξοπλισμού)
 • Betolink® Manager (Διοικητική πληροφόρηση και οικονομικές αναλύσεις)

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το Betolink® ERP σε σχέση με άλλα, γενικού σκοπού, ERP συστήματα της αγοράς είναι:

 • 100% εξειδίκευση στις διαδικασίες της Βιομηχανίας Έτοιμου Σκυροδέματος.
 • Γρήγορη και απολύτως εγγυημένη εγκατάσταση με ελάχιστη παραμετροποίηση.
 • H PROTEM δεν ζητάει από τους υποψήφιους πελάτες της να της προδιαγράψουν τις διαδικασίες που εφαρμόζουνε στην επιχείρησή τους. Παρουσιάζει τις δοκιμασμένες και εφαρμοσμένες στην πράξη διαδικασίες που καλύπτουν όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων, και ο πελάτης διαλέγει τον τρόπο λειτουργίας που ταιριάζει καλύτερα με τη δική του φιλοσοφία, που καλύπτει 100% τις υφιστάμενες διαδικασίες του και που ανταποκρίνεται στο γνωστικό επίπεδο του προσωπικού του. Το τελευταίο είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας επιτυχίας οποιουδήποτε συστήματος ERP.
 • Φιλικό με τους χρήστες, γιατί ενσωματώνει αυτοματοποιημένες διαδικασίες-ενέργειες που πρέπει να κάνουν δίχως να τους δυσκολεύει τη ζωή. Επιτυχημένο ERP είναι αυτό που "μιλά τη γλώσσα" όλων των χρηστών μέσα στην επιχείρηση. Αυτό πού έχει κατασκευαστεί με γνώμονα να διευκολύνει τις καθημερινές εργασιακές ανάγκες κάθε τμήματος της επιχείρησης και όχι μόνο του λογιστηρίου. 
 • Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο (real time), διασυνδέοντας on-line αλλά και off-line οποιοδήποτε αριθμό απομακρυσμένων τμημάτων, εργοστασίων ή υποκαταστημάτων μπορεί να έχει μια εταιρεία. 
 • Μοναδική αυτονομία που επιτρέπει την αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες εμφάνισης δυσλειτουργιών. Κάθε ενότητα του Betolink® ERP διατηρεί την αυτονομία της και την ανεξαρτησία της και γι’ αυτό εμείς στην PROTEM τονίζουμε περισσότερο το off-line παρά το τετριμμένο στη σημερινή εποχή, on-line.
 • Κοινή βάση δεδομένων που υποστηρίζει όλες τις ενότητες. Κάθε ενότητα όμως έχει και δική της βάση η οποία υπό κανονικές συνθήκες (on-line) είναι συγχρονισμένη με την κεντρική βάση. Όταν όμως εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών(καθόλου σπάνιο φαινόμενο σε εργοτάξια) ή ο κεντρικός server παρουσιάσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία, τότε όλα τα απομακρυσμένα τμήματα συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά (off-line) και μετά την αποκατάσταση του προβλήματος γίνεται αυτόματα αμφίδρομη ενημέρωση και συγχρονισμός των δεδομένων με την κεντρική βάση.
 • Αδιάβλητη διοικητική πληροφόρηση με τις μικρότερες απαιτήσεις σε ανθρώπινους πόρους.
 • Ταυτόχρονη οργάνωση και τήρηση, μέσω του συστήματός μας του ISO 9001 ή 9002 της εταιρείας σας. Έτσι, μπορεί να εξαλειφθεί σχεδόν η γραφειοκρατία και να ελαχιστοποιηθούν οι εργατοώρες που απαιτούνται για την τήρηση του συστήματος ποιότητας, σε όσες βεβαίως εταιρείες το εφαρμόζουν πραγματικά και πιστεύουν στην αξία του.

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις

Έχετε κάποια ιδέα συνεργασίας, θεωρείτε ότι η τεχνογνωσία μας μπορεί να προσαρμοστεί και στον δικό σας τομέα,
έχετε κάποιο ειδικό project και ψάχνετε κατάλληλους συνεργάτες να το υλοποιήσετε; Είμαστε ανοιχτοί σε όλα....


 • Επικοινωνήστε μαζί μας
  Προτιμάτε την ζωντανή επικοινωνία; Και εμείς το ίδιο!
  Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας.
  Επικοινωνία

 • Λάβετε υποστήριξη
  Έχετε ερωτήσεις ή απορίες τεχνικής φύσεως;
  Έμπειροι μηχανικοί μας θα χαρούν να τις συζητήσουνε μαζί σας.
  Τεχνική Υποστήριξη

 • Μείνετε ενημερωμένοι
  Σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις
  για τα νέα προϊόντα ή τις προσφορές μας;
  Εγγραφείτε
 •  

1989 - 2024

Φέτος έχουμε γενέθλια!

Τον Ιούνιο κλείνουμε τα 35! 35 χρόνια σκληρή δουλειά με αγάπη, αφοσίωση και με σημαντικές επιτυχίες! 35 δημιουργικά χρόνια. Θα τα γιορτάζουμε μαζί σας μέχρι το τέλος του έτους με πλούσια δώρα, πολλές προσφορές, και φυσικά, με νέα προϊόντα.

Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας και ακολουθήστε μας στο Facebook για να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς με πλούσια δώρα Protem!

ΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣ

Ηθική, Ακεραιότητα και Διαχρονικές Αξίες

Δείτε μια σύντομη ιστορική αναδρομή με τους σημαντικούς σταθμούς της τριακονταπενταετούς διαδρομής μας

Οδοιπορικό Protem

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΑΣ

Μεθοδική Δουλειά, Ομαδικότητα και πολλή Υπομονή

Μαθαίνουμε από τα λάθη μας αλλά περισσότερο, μαθαίνουμε από τις επιτυχίες μας.

Η φιλοσοφία μας

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Πάθος για Καινοτομία

Ο εύκολος δρόμος της αντιγραφής και της μίμησης μάς είναι άγνωστος. Αναπτύξαμε σταδιακά τη δική μας τεχνογνωσία, που την εμπλουτίζουμε διαρκώς με νέες ιδέες και τεχνολογίες. Είμασταν και παραμένουμε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις.

Δείτε καινοτομίες Protem

ΟΙ ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εσείς Ακόμη Ψάχνετε πώς να Υλοποιήσετε τις Ιδέες σας;

Ο όμιλος PROTEM είναι 3 εταιρείες σε 1. Με τα 3 τμήματά μας, ηλεκτρονικών – μηχανολογικών – λογισμικών, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, εγκαθιστούμε και υποστηρίζουμε λύσεις από το Α έως το Ω για τη Βιομηχανία Σκυροδέματος.

Λύσεις που σας ενδιαφέρουν

Η ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΜΑΣ

Επιμένουμε Ελληνικά

Παρά τα εμπόδια και τις τρικλοποδιές του κράτους που πρέπει διαχρονικά να ξεπερνάμε, όλοι οι ευσυνείδητοι και νομοταγείς επιχειρηματίες στη χώρα μας, ακόμη περισσότερο δε οι κατασκευαστές, η PROTEM επιμένει Ελληνικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Η Protem στοχεύει πάντοτε σε ένα καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Η δύναμή μας ήταν και παραμένει το άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας. Η διαρκής ενσωμάτωση νέων επιστημόνων στην κοινότητα, με τις ίδιες αρχές και τη φιλοσοφία της εταιρείας, εγγυώνται μια επιχειρησιακή συνέχεια αντάξια του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα