Διακρίβωση βιομηχανικών οργάνων κατά ΕΣΥΔ

Το εργαστήριο διακριβώσεων της PROTEM είναι ένας επίσημος, πιστοποιημένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) φορέας διακριβώσεων με αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στον κλάδο της βιομηχανικής ζύγισης.

Το Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης (Ε.ΠΕ.Δ.) του εργαστηρίου περιλαμβάνει τα εξής όργανα:

 • Αυτόματοι ζυγοί βιομηχανικών διεργασιών, όπως οι ζυγοί αδρανών και τσιμέντου
 • Μη-Αυτόματοι ζυγοί βιομηχανικών διεργασιών
 • Πρότυπα βάρη κατηγοριών Μ2 - Μ3

Επιλέξτε σήμερα κιόλας την PROTEM για την διακρίβωσή σας, έναν ειδικό με αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στον κλάδο και επωφεληθείτε από την εξειδικευμένη μας τεχνογνωσία για κάθε πρόβλημα ζύγισης.

Το εργαστήριο διακριβώσεων της PROTEM μένοντας πιστό στις προβλεπόμενες από το Ε.ΣΥ.Δ. διαδικασίες, πραγματοποιεί τις απαραίτητες διεργασίες διακριβώσεων με απόλυτη διαφάνεια και σεβασμό. Σε συνδυασμό με τον εν ενεργεία ιδιόκτητο και διακριβωμένο από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς εξοπλισμό μας, διασφαλίζουμε την ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Οποιαδήποτε διακρίβωση πραγματοποιείται από μη διαπιστευμένο φορέα διακριβώσεων δεν μπορεί να φέρει το λογότυπο του Ε.ΣΥ.Δ. πάνω στο πιστοποιητικό και έτσι εύκολα μπορείτε να διαπιστώσετε αν τα ισχύοντα πιστοποιητικά σας είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου (σε περίπτωση ενός πιθανού ελέγχου από κρατικούς φορείς όπως κλιμάκιο ελέγχου υπουργείου, αυτό θα σας ζητηθεί).

Συνεργαζόμενοι με την PROTEM μπορείτε να είσαστε βέβαιοι πως η ετήσια διακρίβωση των οργάνων σας θα γίνεται έγκυρα και έγκαιρα, προσδίδοντας κύρος στην επιχείρησή σας και αξία στα χρήματά σας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ κατά Ε.ΣΥ.Δ.

Η εθνική νομοθεσία προβλέπει ρητά την ετήσια διακρίβωση για όλα τα όργανα που εμπλέκονται στην ασφάλεια και προστασία του καταναλωτή, στις εμπορικές συναλλαγές και τη λειτουργία των κανόνων της αγοράς. Ο αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας στην Ελλάδα είναι η Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τις επιμέρους περιφερειακές της μονάδες.

Εξίσου σημαντική είναι η διακρίβωση οργάνων για την εφαρμογή συστημικών προτύπων ποιότητας όπως ISO 9001, 14001, 17025, κ.λπ. Ο μετρολογικός έλεγχος στα πλαίσια αυτά εξασφαλίζει τις διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρεία σας και διασφαλίζει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Πάνω από όλα όμως, η ετήσια διακρίβωση των οργάνων σας από την PROTEM αποτελεί έναν απαραίτητο, αδιάβλητο και εξειδικευμένο εξωτερικό έλεγχο που πιστοποιεί πως οι ζυγαριές σας ζυγίζουν πράγματι σωστά, με την απαιτούμενη ακρίβεια κι εντός των απαιτούμενων ορίων.

Διακριβώνοντας τα όργανά σας κατά Ε.ΣΥ.Δ., εξασφαλίζετε:

 • Εναρμόνιση της βιομηχανίας σας με την Εθνική Νομοθεσία και τους Διεθνής Κανονισμούς
 • Νομική θωράκιση απέναντι σε ελέγχους από κρατικούς φορείς με την έκδοση επίσημου πιστοποιητικού με λογότυπο του Ε.ΣΥ.Δ.
 • Σιγουριά και ασφάλεια για τα επίπεδα των αποθεμάτων σας
 • Εκμηδενισμός απώλειας Α’ υλών λόγω λαθώς (όπως πχ. εσφαλμένη ζύγιση)
 • Τεκμηρίωση και ιχνηλάτηση του ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων σας
 • Καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ εσάς, των συνεργατών & των πελατών σας
 • Διαχωρισμό της επιχείρησής σας από τον τοπικό & εγχώριο ανταγωνισμό
 • Ενίσχυση και έμπρακτη απόδειξη της κοινωνικής σας ευθύνης

Οι διαπιστευμένες κατά Ε.ΣΥ.Δ. εργασίες διακρίβωσης των βιομηχανικών οργάνων σας αποτελούν τον βέλτιστο τρόπο διακρίβωσης που εξασφαλίζει την ευημερία και κερδοφορία της επιχείρησής σας !

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΜ;

Καθώς δραστηριοποιούμαστε στον κλάδο των δομικών υλικών και της βιομηχανικής ζύγισης για περισσότερα από 30 χρόνια, είμαστε οι πλέον κατάλληλοι για να εξετάσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε μια εξατομικευμένη πρόταση διακρίβωσης για το σύνολο των οργάνων σας. Σε αντίθεση με άλλα εργαστήρια διακριβώσεων που αναλαμβάνουν συγκεκριμένο εξοπλισμό το κάθε ένα, με αποτέλεσμα να απαιτείται η σύμπραξη πολλών προμηθευτών για την διακρίβωση όλων των οργάνων σας, η PROTEM είναι ο μοναδικός συνεργάτης που θα χρειαστείτε για την διακρίβωση του βιομηχανικού εξοπλισμού μιας μονάδας σκυροδέματος, ασφαλτικών, κ.λπ.

Επιπλέον λόγω της εκτεταμένης εμπειρίας μας μπορούμε να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε άμεσα οποιοδήποτε σφάλμα παρατηρηθεί στους ζυγούς προς διακρίβωση. Η PROTEM σχεδιάζει, κατασκευάζει και προμηθεύει την αγορά με τον εξοπλισμό που διακριβώνει επιπρόσθετα με τις υπηρεσίες διακρίβωσης που παρέχει. Αυτό μας διαφοροποιεί έντονα από άλλα εργαστήρια που ενώ είναι σε θέση να διακριβώσουν τον εξοπλισμό σας, δεν γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του και τις ιδιαιτερότητές του και συνεπώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα.

Τέλος συνεργαζόμενοι με την PROTEM μπορείτε να είστε ήσυχοι για τις τακτικές διακριβώσεις αφού εμείς θα φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε εμπρόθεσμα σε ετήσια τουλάχιστον βάση. Εμπιστευτείτε σήμερα κιόλας την Protem για τη διακρίβωση των ζυγών σας και προσδώστε προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή σας!

Ολοκληρωμένες λύσεις διακρίβωσης

Από αυτόματους και μη αυτόματους ζυγούς μέχρι πρότυπα βάρη, πρέσες θραύσης δοκιμίων και υδρομετρητές, έχουμε όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό
και την τεχνογνωσία για την ολοκληρωμένη διακρίβωση μονάδων σκυροδέματος και ασφαλτικών.

Εμπιστευτείτε σήμερα κιόλας για τον ετήσιο έλεγχό σας τους ειδικούς, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των δομικών υλικών !


 • Επικοινωνήστε μαζί μας
  Προτιμάτε την ζωντανή επικοινωνία; Και εμείς το ίδιο!
  Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας.
  Επικοινωνία

 • Λάβετε υποστήριξη
  Έχετε ερωτήσεις ή απορίες τεχνικής φύσεως;
  Έμπειροι μηχανικοί μας θα χαρούν να τις συζητήσουνε μαζί σας.
  Τεχνική Υποστήριξη

 • Μείνετε ενημερωμένοι
  Σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις
  για τα νέα προϊόντα ή τις προσφορές μας;
  Εγγραφείτε
 •