ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η PROTEM έχει αναπτύξει ένα σύστημα που ενσωματώνει τις καλύτερες πρακτικές της βιομηχανίας έτοιμου σκυροδέματος. Είναι αποτέλεσμα των επαφών μας με περισσότερες από 200 εταιρείες του κλάδου και της εμπειρίας της PROTEM στον χώρο εδώ και 3 δεκαετίες.

Μάθετε περισσότερα

Η βιομηχανία παραγωγής σκυροδέματος και τσιμεντοπροϊόντων αντιμετωπίζει τις ίδιες προκλήσεις όπως κάθε άλλη σύγχρονη βιομηχανία. Η εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά ταχύτερα, η μείωση των λειτουργικών εξόδων και του κόστους παραγωγής, η βελτίωση της ποιότητας και η εναρμόνιση με την νομοθεσία αποτελούν σταθερά ζητούμενα.

Η PROTEM εντόπισε πολύ νωρίς τα παραπάνω ζητούμενα και ανέπτυξε σταδιακά, μέσα σε τρεις δεκαετίες, στοχευμένες λύσεις για επιχειρήσεις σκυροδέματος. Σήμερα, η πραγματική δύναμη της PROTEM είναι η εξειδικευμένη τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει χάρη στην αλληλεπίδραση με πολυάριθμους πελάτες της, εταιρείες και οργανισμούς κάθε μεγέθους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η φιλοσοφία μας να ακούμε προσεκτικά κάθε παρατήρηση για βελτιώσεις καθώς και η διαρκής προσπάθειά μας για σχεδίαση καινούργιων καινοτόμων λύσεων, μας επιτρέπει να είμαστε περήφανοι για το πιο ολοκληρωμένο Σύστημα Παραγωγής Σκυροδέματος της αγοράς.

Το Σύστημα Παραγωγής Σκυροδέματος RMCPSΤΜ της PROTEM είναι ένα σύνολο από τεχνολογικές λύσεις υλισμικού (hardware) και λογισμικού (software) που λειτουργούν αυτόνομα αλλά σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν όλες μεταξύ τους και τότε να προσφέρουν τα μέγιστα οφέλη σε μια επιχείρηση παραγωγής σκυροδέματος.

Οι τεχνολογίες και οι διαδικασίες του συστήματος RMCPSΤΜ στοχεύουν στην σταδιακή σύνδεση όλων των λειτουργιών της επιχείρησης σε ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα.

Ένα σύστημα που δεν έχει κανένα από εκείνα τα κενά και τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνολογίες για τα διάφορα τμήματα και τις λειτουργίες της επιχείρησης, όπου η ενοποίησή τους είναι αδύνατη ή πολύ δύσκολη λόγω αδυναμίας συνεννόησης με τους διαφορετικούς προμηθευτές.

Τα τμήματα (modules) που συνθέτουν το σύστημα RMCPSΤΜ είναι πολλά και μια εταιρεία μπορεί να τα αγοράζει και να τα εφαρμόζει σταδιακά ή μέχρι εκείνου του σημείου που θα ικανοποιεί τις ανάγκες της. Το σημαντικό είναι ότι θα γνωρίζει από την αρχή μέχρι που μπορεί να φτάσει και με ποιο κόστος, χωρίς ποτέ να χρειαστεί να πετάξει χρήματα και να επενδύσει ξανά για τον ίδιο σκοπό!

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του RMCPSΤΜ της PROTEM δεν είναι μόνο οι ενιαίας φιλοσοφίας λύσεις που καλύπτουν όλες τις ανάγκες σας, από την παραγωγή μέχρι το λογιστήριο και από το συνεργείο επισκευών μέχρι το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. Είναι επίσης το γεγονός ότι κάθε λύση μας εμπεριέχει ένα απόσταγμα από τις καλύτερες πρακτικές που εφαρμόζουν οι πελάτες μας. Το RMCPSΤΜ ενσωματώνει δοκιμασμένες πρακτικές και αυτοματοποιημένες διαδικασίες , για την ομαλή εκτέλεση των καθημερινών εργασιών της εταιρείας σας. Έχει επίσης σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του ISO 9001 και έχει περάσει όλα τα τεστ από ειδικούς ελεγκτές.

Για όλους τους παραπάνω λόγους δεσμευόμαστε ότι η εφαρμογή του RMCPSΤΜ στην επιχείρησή σας θα σας βοηθήσει εγγυημένα να:

 • αυξήσετε την παραγωγικότητά σας και να ικανοποιήσετε τη ζήτηση
 • μειώσετε το χρόνο παράδοσης
 • βελτιώσετε την ποιότητα του προϊόντος
 • μειώσετε το παραγωγικό κόστος
 • μειώσετε το λειτουργικό κόστος
 • βελτιώσετε τη ροή και τη διαθεσιμότητα της πληροφορίας μέσα στην εταιρεία
 • λαμβάνετε τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις γρήγορα

Σχετικές κατηγορίες

Παρασκευαστήρια σκυροδέματος

Κινητά, ευκόλως μεταφερόμενα και σταθερά παρασκευαστήρια σκυροδέματος με την εγγύηση, την αξιοπιστία αλλά και την καινοτομία της PROTEM.

Αυτοματισμοί παραγωγής

Το τμήμα αυτοματισμού της PROTEM έχει 28 χρόνια εμπειρίας στην σχεδίαση και την κατασκευή συστημάτων ζύγισης, δοσολογίας και αυτομάτου ελέγχου για τη βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών.

Λογισμικά Μηχανογράφησης (ERP)

Από τις πωλήσεις και τον συντονισμό της ημερήσιας παραγωγής μέχρι τον ποιοτικό έλεγχο και την κοστολόγηση, η σουίτα λογισμικών Betolink ERP της PROTEM είναι το πιο ολοκληρωμένο και εξειδικευμένο σύστημα μηχανογράφησης.

Δορυφορική παρακολούθηση στόλου

Για την επιτήρηση του στόλου μιας βιομηχανίας σκυροδέματος χρειάζεται ένα εξειδικευμένο σύστημα Δορυφορικής Παρακολούθησης. Το σύστημα της PROTEM διαφοροποιείται από όλα τα γνωστά συστήματα της αγοράς.

Υγρασιόμετρα – Θερμόμετρα

Έχουμε τις πιο σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί σκυροδέματος εξαιτίας της υγρασίας που έχουν τα αδρανή υλικά τους.

Ζυγιστήρια στερεών προσθέτων

Προμηθεύουμε αυτόνομα συστήματα αποθήκευσης και δοσολογίας προσθέτων σκόνης (πχ. Penetron). Το σύστημα αποτελείται από σιλό αποθήκευσης, κοχλία μεταφοράς, ζυγιστήριο και όλα τα απαραίτητα ηλεκτρικά & ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Ζυγιστήρια χημικών προσθέτων

Ολοένα και περισσότερα χημικά πρόσθετα χρησιμοποιούνται στην παραγωγή σκυροδέματος. Η ακριβής ζύγιση αυτών επιβάλλεται όχι μόνο για ποιοτικούς λόγους αλλά και για οικονομικούς.

Ζύγιση χημικών στο έργο

Το σύστημα TM-CAD40 είναι μια καινοτομία από την PROTEM που εγκαθίσταται στην βαρέλα για δοσολογία χημικών προσθέτων στο έργο και δοσολογεί αυτόματα τα χημικά πρόσθετα, με ακρίβεια μέτρησης μόλις ± 2%, ανάλυση 20 ml και με τη μέγιστη ασφάλεια για τον οδηγό της βαρέλας.

Ζυγιστήρια χρώματος

Διαθέτουμε ζυγιστικά συστήματα χρώματος σε μορφή πούδρας που μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα σε υφιστάμενες μονάδες παραγωγής σκυροδέματος για τσιμεντοπροϊόντα.

Ζυγιστήρια για ίνες

Πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα δοσολογίας για μεταλλικές και συνθετικές ίνες.

Σιλό τσιμέντου και εξοπλισμός

Μπορούμε να σας προμηθεύσουμε σιλό σε διάφορους τύπους κατασκευής και χωρητικότητες από 20m3 έως 2.500m3.

Εξοπλισμός αποκονίωσης

Έχουμε τα κατάλληλα φίλτρα για όλες τις συνήθεις εφαρμογές αποκονίωσης σε εργοστάσια που χρησιμοποιούν χύδην υλικά όπως το τσιμέντο ή λεπτόκοκκα αδρανή υλικά.

Ανακύκλωση σκυροδέματος

Με τον κατάλληλο εξοπλισμό ανακύκλωσης πετυχαίνετε σημαντική μείωση κόστους παραγωγής αλλά και μεγάλη μείωση στην σπατάλη καθαρού νερού. Η οικολογική συνείδηση δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην οικιακή ανακύκλωση.

Εργαστηριακός εξοπλισμός

Αυτόματες πρέσες θραύσης δοκιμίων εναρμονισμένες με το πρότυπο ΕΝ 12390-4 και τις απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ2016. Πλήρη γκάμα εξοπλισμού για εργαστήρια ελέγχου σκυροδέματος και αδρανών.

Εξοπλισμός εργοστασίων και ανταλλακτικά

Προσφέρουμε επιμέρους καινούργιο εξοπλισμό για υφιστάμενα εργοστάσια παραγωγής σκυροδέματος καθώς και ανταλλακτικά των περισσοτέρων κατασκευαστών ΟΕΜ.

Τροφοδοσία σιλό τσιμέντου από big bag

Αναλύοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, μπορούμε να σας προτείνουμε μια προσαρμοσμένη για εσάς «custom» λύση για την τροφοδοσία σιλό τσιμέντου από άδεισμα μέγα σάκων.

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις

Έχετε κάποια ιδέα συνεργασίας, θεωρείτε ότι η τεχνογνωσία μας μπορεί να προσαρμοστεί και στον δικό σας τομέα,
έχετε κάποιο ειδικό project και ψάχνετε κατάλληλους συνεργάτες να το υλοποιήσετε; Είμαστε ανοιχτοί σε όλα....


 • Επικοινωνήστε μαζί μας
  Προτιμάτε την ζωντανή επικοινωνία; Και εμείς το ίδιο!
  Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας.
  Επικοινωνία

 • Λάβετε υποστήριξη
  Έχετε ερωτήσεις ή απορίες τεχνικής φύσεως;
  Έμπειροι μηχανικοί μας θα χαρούν να τις συζητήσουνε μαζί σας.
  Τεχνική Υποστήριξη

 • Μείνετε ενημερωμένοι
  Σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις
  για τα νέα προϊόντα ή τις προσφορές μας;
  Εγγραφείτε
 •