Ασύρματη επικοινωνία

Κατά την εφαρμογή ενός συστήματος για την διαχείριση του στόλου και των καυσίμων το κόστος που σχετίζεται με την εγκατάσταση και την διασύνδεση των υποσυστημάτων μπορεί να είναι αναπάντεχα μεγάλο. Πράγματι, η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος είναι πολλές φορές το βασικό θέμα προς αξιολόγηση περισσότερο ακόμη και από το κόστος απόκτησης του ίδιου του προϊόντος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εκσκαφή καναλιών για τα καλώδια καθώς και η όχληση που δημιουργούν στο χώρο εργασίας είναι λόγος ώστε να μην υλοποιηθεί μία τέτοια επένδυση ανεξαρτήτως του κόστους.

Το FuelZone χρησιμοποιεί εκτενώς ασύρματη RF τεχνολογία για την διασύνδεση­ επικοινωνία των υποσυστημάτων και συσκευών του συστήματος και έτσι εξαλείφει την ενοχλητική και δαπανηρή επιλογή της κατασκευής καναλιών για την τοποθέτηση καλωδίων. Επιπρόσθετα η χρήση ασύρματης τεχνολογίας βοηθά στην ηλεκτρική απομόνωση των συσκευών του συστήματος προστατεύοντάς τες από υπερτάσεις και υπερεντάσεις.


Αυτοματοποιημένες διεργασίες

Σε κάθε σύστημα διαχείρισης στόλου, η ανανέωση του συστήματος με ενημερώσεις καθώς και η εξαγωγή χρήσιμων πληροφορίων από το σύστημα είναι εργασίες που εκτελούνται καθημερινά. Για παράδειγμα, όταν εργαζόμενοι φεύγουν ή προσλαμβάνονται ή όταν οχήματα ή μηχανήματα προστίθενται ή αποσύρονται από τον στόλο, οι διαχειριστές του συστήματος πρέπει να ενημερώσουν τα σχετικά αρχεία «κατεβάζοντας» ουσιαστικά αυτές τις αλλαγές σε κάθε τοπικό Η/ Υ.

Αντιστρόφως κάθε τοπική εγκατάσταση δημιουργεί νέες εγγραφές οι οποίες θα πρέπει να «ανέβουν» από τον τοπικό Η/Υ στη βάση δεδομένων του συστήματος. Αυτή η διαδικασία, γνωστή και ως συγχρονισμός δεδομένων είναι μία χρονοβόρα και κουραστική εργασία «αγγαρεία», ιδιαίτερα για μεσαίους και μεγάλους οργανισμούς, που συνήθως έχουν παραπάνω από έναν σταθερούς ή κινητούς σταθμούς καυσίμων.

Ανεξάρτητα αν λειτουργείτε 1 ή 100 σταθμούς το FuelZone συγχρονίζει τα δεδομένα τους ταυτόχρονα και εντός 5 λεπτών, διασφαλίζοντας έτσι διαχείριση σε πραγματικό χρόνο. Όταν αυτό απαιτείται ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να ορίσει διαφορετικούς χρόνους συγχρονισμού για απομακρυσμένους σταθμούς για να μειώσει έτσι τα επικοινωνιακά κόστη.


Κεντρική διαχείριση

Για να κρατηθεί το κόστος διαχείρισης το στόλου σε χαμηλά επίπεδα οι επικεφαλής χρειάζονται κεντρική διαχείριση και έλεγχο των οχημάτων και του εξοπλισμού. Μέχρι σήμερα πολύ λίγα συστήματα προσφέρουν μια πραγματικά κεντρική διαχείριση.

Το FluelZone έχει σχεδιαστεί από την αρχή ως ένα διαδικτυακό σύστημα κεντρικής διαχείρισης στόλου. Γι’ αυτό και κάθε υποσύστημα ή μέρος του FuelZone χαρακτηρίζεται και προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα που έχουν τα διασυνδεδεμένα μέσω δικτύου συστήματα όπως: πρόσβαση από πολλαπλούς χρήστες, διαθεσιμότητα δεδομένων, άμεση και ορατή ανανέωση των δεδομένων, αυτόματο backup και μείωση του κόστους κατανάλωσης χαρτιού. Επίσης είναι πολύ σημαντική η ευελιξία του συστήματος να χρησιμοποιεί τις υφιστάμενες επικοινωνιακές δομές και δυνατότητες μίας εταιρείας ώστε να μειώνονται όσο το δυνατόν τα κόστη επικοινωνίας.


Επεκτασιμότητα

Το FuelZone είναι μοναδικό όσον αφορά την επεκτασιμότητά του όταν συγκρίνεται με παρόμοια συστήματα. Χρησιμοποιώντας τις λιγότερο ακριβές υποδομές και τεχνολογίες διασύνδεσης καθώς και τις αποθηκευτικές δυνατότητες που προϋπάρχουν στις εγκαταστάσεις των πελατών, το FuelZone μπορεί να επεκταθεί θεωρητικά μέχρι έναν απεριόριστο αριθμό τοποθεσιών, οχημάτων και εργαζομένων.

Πρακτικά ο αριθμός των διαφορετικών σταθμών των οποίων μπορεί να γίνει η κεντρική διαχείριση μέσω του FuelZone εξαρτάται από την ταχύτητα των δικτύων επικοινωνίας καθώς και από το πόσο συχνά ορίζεται από τον χρήστη ο συγχρονισμός των δεδομένων. Μια τυπική μεγάλη εγκατάσταση μπορεί να φθάσει και τους 1.000 διασυνδεδεμένους σταθμούς.


Διαδικτυακή

Η ενημέρωση και η συντήρηση του λογισμικού και των δεδομένων σε διαφορετικούς σταθμούς εργασίας απαιτούν αρκετές ανθρωποώρες ειδικά όταν η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί σε ένα μεγάλο αριθμό σταθμών και τοποθεσιών.Το FuelZone έχει την δυνατότητα να εξαλείψει αυτή την επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία γιατί είναι διαδικτυακή εφαρμογή η οποία εγκαθίσταται μία φορά και συντηρείται σε έναν κεντρικό web server.

Το τμήμα IT της εταιρείας σας μπορεί να αισθάνεται άνετα αδού το SiteManager.NET εξαλείφει την ανάγκη εγκατάστασης και συντήρησης λογισμικού σε κάθε ξεχωριστό H/Y. Η κεντρική διαχείριση πολλαπλών σταθμών είναι πλέον μία εύκολη εργασία καθώς το εξαιρετικά προηγμένο και φιλικό προς το χρήστη SiteManager.NET είναι προσβάσιμο από οπουδήποτε στο δίκτυό σας.


Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις

Έχετε κάποια ιδέα συνεργασίας, θεωρείτε ότι η τεχνογνωσία μας μπορεί να προσαρμοστεί και στον δικό σας τομέα,
έχετε κάποιο ειδικό project και ψάχνετε κατάλληλους συνεργάτες να το υλοποιήσετε; Είμαστε ανοιχτοί σε όλα....


 • Επικοινωνήστε μαζί μας
  Προτιμάτε την ζωντανή επικοινωνία; Και εμείς το ίδιο!
  Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας.
  Επικοινωνία

 • Λάβετε υποστήριξη
  Έχετε ερωτήσεις ή απορίες τεχνικής φύσεως;
  Έμπειροι μηχανικοί μας θα χαρούν να τις συζητήσουνε μαζί σας.
  Τεχνική Υποστήριξη

 • Μείνετε ενημερωμένοι
  Σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις
  για τα νέα προϊόντα ή τις προσφορές μας;
  Εγγραφείτε
 •