Αυτοματισμοί Παραγωγής

Ένα σύγχρονο σύστημα αυτοματοποίησης για εργοστάσια παραγωγής ασφαλτομιγμάτων, δεν αρκεί μόνο να καλύπτει την ζύγιση και ανάμιξη των υλικών. Πρέπει να δίνει λύσεις και σε όλα τα υπόλοιπα δύσκολα θέματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο χειριστής, δεδομένου ότι η παραγωγή ασφαλτομίγματος είναι πολύ πιο σύνθετη διαδικασία από ό,τι η παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος.

Οι αυτοματισμοί της PROTEM προσφέρουν ολιστικές λύσεις στον έλεγχο μιας κεντρικής εγκατάστασης παραγωγής εξασφαλίζοντας την ομοιομορφία του παραγόμενου ασφαλτικού σκυροδέματος σύμφωνα με τις μελέτες συνθέσεως αλλά και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Ελαχιστοποιούν τις αστοχίες και τα απόβλητα της παραγωγής, εξοικονομώντας πόρους για την επιχείρηση.

Χρειάζεστε έναν αυτοματισμό προκειμένου να έχετε πλήρη έλεγχο σε όλες τις λειτουργίες του εργοστασίου σας. Έναν αυτοματισμό που να δίνει στον χειριστή την δυνατότητα να εποπτεύει εύκολα την παραγωγική διαδικασία και να τον ενημερώνει έγκαιρα για ανωμαλίες ή σφάλματα που δεν μπορούν να επιλυθούν αυτόματα.

Σκοπός της αυτοματοποίησης είναι να διατηρείται σταθερά στην κορυφή η ποιότητα του μίγματος, με την μικρότερη δυνατή εξάρτηση από τον ανθρώπινο παράγοντα και την εμπειρία του χειριστή. Σε αυτό ακριβώς στόχευαν και στοχεύουν οι αυτοματισμοί της PROTEM για εργοστάσια ασφαλτομιγμάτων από το 1998 που εγκαταστήσαμε το 1ο μας σύστημα.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Ανεξάρτητα από τον τύπο του εργοστασίου και την κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σας, που συνήθως είναι παλιός και μεταχειρισμένος, ο αυτοματισμός μας μπορεί να εφαρμοστεί με εγγυημένη επιτυχία και να αναβαθμίσει ουσιαστικά την παραγωγή σας.

Μέσω της οθόνης ενός κοινού ηλεκτρονικού υπολογιστή θα μπορείτε να εκτελείτε και να παρακολουθείτε όλες τις λειτουργίες όπως είναι η ζύγιση και ανάμιξη, η ξήρανση και οι θερμοκρασίες, η τροφοδοσία και οι στάθμες στα σιλό, η κατανάλωση της ενέργειας και τα σφάλματα της παραγωγής.

Πέραν του παραγωγικού σκέλους η αυτοματοποίησή μας μπορεί να επεκταθεί και στις υπόλοιπες διαδικασίες διαχείρισης του εργοστασίου σας. Η σύνδεση του αυτοματισμού με τη γεφυροπλάστιγγα, η έκδοση Δελτίων Αποστολής μέσω ενός ενιαίου συστήματος, η συσχέτιση των αποτελεσμάτων από τους εργαστηριακούς ελέγχους είναι μερικές μόνο από τις δυνατότητες που μπορούμε να σας προσφέρουμε είτε εξ αρχής είτε σε μεταγενέστερο στάδιο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Αυτόματη και συνεχής ρύθμιση της τροφοδοσίας των αδρανών στον φούρνο, ανεξάρτητα για κάθε κλάσμα, βάσει των ποσοστών της σύνθεσης.
 • Αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας των αδρανών στην έξοδο του φούρνου, με έλεγχο του καυστήρα μέσω εξελιγμένων PID αλγόριθμων. Μέγιστη απόκλιση ± 8º C από την επιθυμητή. Με τη χρήση υγρασιόμετρου για την μέτρηση της υγρασίας των αδρανών στην εισαγωγή, η απόκλιση μπορεί να μειωθεί στους ± 3º C.
 • Τα αδρανή υλικά για το 1ο χαρμάνι (κρύος αναμικτήρας) και για το τελευταίο (καθαρισμός του αναμικτήρα) ρυθμίζονται από τον αυτοματισμό έτσι ώστε να μη υπάρχει καθόλου φύρα.
 • Μέτρηση των καυσαερίων με ειδικούς αισθητήρες για τη σωστή ρύθμιση της αναλογίας του καυσίμου. Έτσι μειώνεται η κατανάλωση και εκπέμπονται λιγότεροι ρύποι στο περιβάλλον.
 • Έλεγχος και προστασία των φίλτρων μέσω της παρακολούθησης της θερμοκρασίας των καυσαερίων του φούρνου και αυτόματη ρύθμιση της υποπίεσης στο εσωτερικό του φούρνου.
 • Ακριβής ζύγιση των αδρανών υλικών και της ασφάλτου ώστε το κάθε ανάμιγμα να είναι εντός των επιτρεπτών αποκλίσεων. Η παραγωγή ασφαλτομίγματος διαφέρει σε αυτό το σημείο από το έτοιμο σκυρόδεμα γιατί τα αναμίγματα κάθε παρτίδας (χαρμανιές) δεν αναμιγνύονται μέσα στο φορτηγό μεταφοράς και κατά συνέπεια δεν ομογενοποιούνται μετά την έξοδο από τον αναμικτήρα.
 • Παρακολούθηση της ποσότητας υλικού που υπάρχει στις δεξαμενές ετοίμου και αυτόματη φόρτωση των φορτηγών από τις δεξαμενές.
 • Προγραμματισμός προθέρμανσης των δεξαμενών ασφάλτου όταν το εργοστάσιο δεν λειτουργεί καθημερινά.
 • Καταγραφή ιστορικών στοιχείων παραγωγής, σφαλμάτων, ιστορικού συνθέσεων και τροποποιήσεων που έχουν γίνει.
 • Προσαρμογή της γραφικής αναπαράστασης του εργοστασίου ώστε να είναι απόλυτα συμβατή με τον εκάστοτε τύπο παρασκευαστηρίου του πελάτη.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Χρήση ταινιοζυγού για συνεχή επαλήθευση της παροχής αδρανών από τον τροφοδότη στον φούρνο. Επιπλέον, με τον ταινιοζυγό καταμετράται και η παραγωγικότητα του εργοστασίου ανεξάρτητα από τους μετρητές των ζυγαριών.
 • Έλεγχος και καταγραφή της θερμοκρασίας του μίγματος στην έξοδο του αναμικτήρα. Συναγερμός σε περίπτωση απόκλισης από τα επιτρεπτά όρια της εκάστοτε συνταγής.
 • Επικοινωνία με την γεφυροπλάστιγγα και ζύγιση των φορτηγών μέσω του αυτοματισμού.
 • Έλεγχος στοκ αποθήκης Α' υλών βάσει των πραγματικών ποσοτήτων που παραλαμβάνονται από τη γεφυροπλάστιγγα και των αναλώσεων που καταμετρώνται από τις ζυγαριές του αυτοματισμού.
 • Έκδοση δελτίων αποστολής με ενσωματωμένο καταγραφικό παραγωγής ή ζυγολόγιο (αναλόγως της πολιτικής της εταιρείας). Διασύνδεση με υφιστάμενο πρόγραμμα τιμολόγησης ή με το λογισμικό εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης της PROTEM.

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις

Έχετε κάποια ιδέα συνεργασίας, θεωρείτε ότι η τεχνογνωσία μας μπορεί να προσαρμοστεί και στον δικό σας τομέα,
έχετε κάποιο ειδικό project και ψάχνετε κατάλληλους συνεργάτες να το υλοποιήσετε; Είμαστε ανοιχτοί σε όλα....


 • Επικοινωνήστε μαζί μας
  Προτιμάτε την ζωντανή επικοινωνία; Και εμείς το ίδιο!
  Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας.
  Επικοινωνία

 • Λάβετε υποστήριξη
  Έχετε ερωτήσεις ή απορίες τεχνικής φύσεως;
  Έμπειροι μηχανικοί μας θα χαρούν να τις συζητήσουνε μαζί σας.
  Τεχνική Υποστήριξη

 • Μείνετε ενημερωμένοι
  Σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις
  για τα νέα προϊόντα ή τις προσφορές μας;
  Εγγραφείτε
 •  

1989 - 2024

Φέτος έχουμε γενέθλια!

Τον Ιούνιο κλείνουμε τα 35! 35 χρόνια σκληρή δουλειά με αγάπη, αφοσίωση και με σημαντικές επιτυχίες! 35 δημιουργικά χρόνια. Θα τα γιορτάζουμε μαζί σας μέχρι το τέλος του έτους με πλούσια δώρα, πολλές προσφορές, και φυσικά, με νέα προϊόντα.

Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας και ακολουθήστε μας στο Facebook για να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς με πλούσια δώρα Protem!

ΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΜΑΣ

Ηθική, Ακεραιότητα και Διαχρονικές Αξίες

Δείτε μια σύντομη ιστορική αναδρομή με τους σημαντικούς σταθμούς της τριακονταπενταετούς διαδρομής μας

Οδοιπορικό Protem

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΑΣ

Μεθοδική Δουλειά, Ομαδικότητα και πολλή Υπομονή

Μαθαίνουμε από τα λάθη μας αλλά περισσότερο, μαθαίνουμε από τις επιτυχίες μας.

Η φιλοσοφία μας

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Πάθος για Καινοτομία

Ο εύκολος δρόμος της αντιγραφής και της μίμησης μάς είναι άγνωστος. Αναπτύξαμε σταδιακά τη δική μας τεχνογνωσία, που την εμπλουτίζουμε διαρκώς με νέες ιδέες και τεχνολογίες. Είμασταν και παραμένουμε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις.

Δείτε καινοτομίες Protem

ΟΙ ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εσείς Ακόμη Ψάχνετε πώς να Υλοποιήσετε τις Ιδέες σας;

Ο όμιλος PROTEM είναι 3 εταιρείες σε 1. Με τα 3 τμήματά μας, ηλεκτρονικών – μηχανολογικών – λογισμικών, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, εγκαθιστούμε και υποστηρίζουμε λύσεις από το Α έως το Ω για τη Βιομηχανία Σκυροδέματος.

Λύσεις που σας ενδιαφέρουν

Η ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΜΑΣ

Επιμένουμε Ελληνικά

Παρά τα εμπόδια και τις τρικλοποδιές του κράτους που πρέπει διαχρονικά να ξεπερνάμε, όλοι οι ευσυνείδητοι και νομοταγείς επιχειρηματίες στη χώρα μας, ακόμη περισσότερο δε οι κατασκευαστές, η PROTEM επιμένει Ελληνικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Η Protem στοχεύει πάντοτε σε ένα καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Η δύναμή μας ήταν και παραμένει το άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας. Η διαρκής ενσωμάτωση νέων επιστημόνων στην κοινότητα, με τις ίδιες αρχές και τη φιλοσοφία της εταιρείας, εγγυώνται μια επιχειρησιακή συνέχεια αντάξια του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα