Λογισμικό μηχανογράφησης

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Το Betolink® Enterprise είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης που καλύπτει όλες τις εξειδικευμένες ανάγκες των βιομηχανιών σκυροδέματος αλλά έχει εφαρμογή και σε όλες τις υπόλοιπες βιομηχανίες παραγωγής δομικών υλικών. Η παραγωγή αδρανών υλικών (Λατομεία) ή ασφαλτομιγμάτων διαφέρουν ελάχιστα από το έτοιμο σκυρόδεμα ενώ απεναντίας έχουν πολλές κοινές ιδιαιτερότητες που καλύπτονται μέσω του Betolink® Enterprise πολύ πιο αποτελεσματικά απ’ ό,τι με τα υπόλοιπα γνωστά λογισμικά της αγοράς.

Οι δυνατότητες διασύνδεσης του λογισμικού μας με τις γεφυροπλάστιγγες, το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, τη συντήρηση του εξοπλισμού και του στόλου, μπορούν να δώσουν νέες προοπτικές και να ανοίξουν το δρόμο για την ψηφιοποίηση της επιχείρησής σας. Παράλληλα, οι πρωτοποριακές ιδέες μας για πρόσθετες παροχές στους πελάτες σας, μέσω έξυπνων εφαρμογών B2C, είναι σε θέση να σας δώσουν και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που σίγουρα αναζητάτε.

Εξυπηρετεί τις ακόλουθες λειτουργίες:
 • Διαχείριση πωλήσεων
 • Διαχείριση συνταγών παραγωγής
 • Τιμολόγηση
 • Γενική λογιστική
 • Αναλυτική λογιστική
 • Διαχείριση εισπράξεων/πληρωμών
 • Ορισμός τιμολογιακών πολιτικών
 • Έλεγχος συμβάσεων και παρακουλούθηση πιστοληπτικής ικανότητας
 • Αγορές
 • Διαχείριση εντολών παραγωγής και κοστολόγησης
 • Διαχείριση αποθηκών
 • Διαχείριση παγίων
 • Μισθοδοσία
 • Πληροφοριακό σύστημα M.I.S.
 • Πολυεπίπεδο σύστημα ασφαλείας και δικαιωμάτων
 • Auditing

Διαχείριση πωλήσεων & συνταγών παραγωγής

Πωλήσεις

 • Η δημιουργία προσφορών γίνεται γρήγορη και εύκολη. Παρέχει την δυνατότητα συνδυασμού προσφορών κάθε είδους (απλές ή εξειδικευμένες) για μικρά, μεσαία ή μεγάλα έργα, ενσωματώνοντας όλους τους ειδικούς όρους ενός συμβολαίου.
 • Οι πληροφορίες και οι ειδικοί όροι συμφωνίας που αφορούν κάθε πελάτη, καθώς και οι πολιτικές της εταιρείας είναι αυτόματα διαθέσιμες, μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για την δημιουργία μίας προσφοράς αλλά και την πιθανότητα λαθών ή αγνόησης παραμέτρων που αφορούν τον πελάτη.
 • Επιπλέον επιτρέπει την σύγκριση με προηγούμενες προσφορές στον ίδιο πελάτη, εξασφαλίζοντας την συνέχεια της εμπορικής σχέσης μαζί του.
 • Η εκτύπωση των προσφορών γίνεται μέσω παραμετροποιημένων Microsoft Word Templates. Επιπλέον διαθέτει αναφορές για τον εύκολο έλεγχο των προσφορών.
 • Με την αποδοχή της προσφοράς και την έναρξη της συνεργασίας τα δεδομένα δημιουργούνται αυτόματα σε όλα τα υποσυστήματα της εφαρμογής (Πελάτες, Έργα, Συμβάσεις) και είναι διαθέσιμα στο Betolink® Pro για τον προγραμματισμό παραγωγής.

Συνταγές παραγωγής

 • Το Betolink® Enterprise υποστηρίζει πλήρως την Διαχείριση Συνταγών Παραγωγής. Παρέχεται η δυνατότητα τήρησης πολλαπλών συνταγών παραγωγής ανά πελάτη / εργοστάσιο / ποιότητα. Κάθε αλλαγή σε συνταγή παραγωγής μπορεί να γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένο χρήστη που έχει τα ανάλογα δικαιώματα.
 • Παρέχεται η δυνατότητα τήρησης ιστορικού αρχείου τροποποιήσεων κάθε συνταγής παραγωγής καθώς επίσης και δυνατότητα υπολογισμού θεωρητικών τιμών αναλώσεων και κόστους, με βάση τις τυποποιημένες αναλογίες Α’ υλών.
 • Τέλος, παρέχεται πλήρης ανάλυση κόστους ανά συνταγή παραγωγής / παραγγελία / κοστολογική περίοδο.

Τιμολόγηση

Η τιμολόγηση είναι πολύ απλή με το Betolink® Enterprise.

Όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση τιμολογίου είναι διαθέσιμα μέσω του Betolink® Pro και απαιτούνται μόνο 3 απλά βήματα:

 1. Αυτόματη διασύνδεση δελτίων αποστολής με τιμοκαταλόγους.
 2. Αυτόματη δημιουργία τιμολογίων και τελική έγκριση.
 3. Εκτύπωση & αποστολή.

Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής από 2 μεθόδους εκτύπωσης:

 1. Αναλυτική εκτύπωση με αναγραφή κάθε δελτίου αποστολής στο έντυπο του παραστατικού πώλησης (Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής) με την ποσότητα που παραδόθηκε και την συνολική αξία στο τέλος του εγγράφου.
 2. Εκτύπωση της συνολικής ποσότητας ανά είδος – ποιότητα που παραδόθηκε και των λοιπών χρεώσεων. Στο τέλος της εκτύπωσης υπάρχει αναφορά στα αντίστοιχα δελτία.

Επιπλέον το Betolink® Enterprise παρέχει:

 • Δυνατότητα Ενσωμάτωσης τιμολογίων σε μία μοναδιαία αναφορά ανά πελάτη, ανεξάρτητα από το εργοστάσιο στο οποίο ανατέθηκε η παραγγελία.
 • Δυνατότητα αυτόματης τιμολόγησης πρόσθετων χρεώσεων, όπως αντλίες, χρήση χημικών, πιθανές καθυστερήσεις κλπ.
 • Διαμόρφωση διάταξης του περιεχομένου των παραστατικών πώλησης.
 • Μηχανισμό εξαγωγής δεδομένων σε λογιστικό πακέτο τρίτων.
 • Αυτόματη δημιουργία λογιστικών άρθρων όταν ο πελάτης έχει επιλέξει το σύστημα Γενικής / Αναλυτικής Λογιστικής του Betolink® Enterprise.
 • Δυνατότητα τιμολόγησης των πελατών βάσει ειδικών παραμέτρων των συμβάσεων, π.χ. ανά έργο, ανά ημερομηνία, κ.λπ.

Γενική & Αναλυτική λογιστική

Γενική Λογιστική - Διαχείριση Λογιστικού Σχεδίου

 • Παραμετροποίηση μορφής λογαριασμών σε πολλαπλά επίπεδα και με δυνατότητα διαφορετικής ανάπτυξης ανά κατηγορία μετά τον δεύτερο βαθμό.
 • Online εμφάνιση Χρέωσης, Πίστωσης και Υπολοίπου στα ευρετήρια των λογαριασμών.
 • Καθορισμός μοντέλων ενημέρωσης Αναλυτικής Λογιστικής (Λογαριασμός Αναλυτικής / Αντίστροφος Λογαριασμός) με εναλλακτικά σενάρια μερισμού (Συνολική αξία, Ποσοστά).

Γενική Λογιστική - Διαχείριση Άρθρων

 • Δημιουργία πρότυπων άρθρων για γρήγορη εισαγωγή.
 • Έλεγχος ισοσκελισμού άρθρων κατά την διάρκεια αποθήκευσης.
 • Κλείδωμα άρθρων όταν έχει γίνει οριστικοποίηση για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
 • Δημιουργία άρθρων Αναλυτικής Λογιστικής κατά την οριστικοποίηση του άρθρου Γενικής Λογιστικής όταν ο λογαριασμός είναι οριζόμενος για ενημέρωση κέντρων κόστους.
 • Σύνδεση & online εμφάνιση των παραστατικών που έχουν προκύψει τα λογιστικά άρθρα από τα υποσυστήματα του Betolink® Enterprise (Πωλήσεις, Αγορές, Εισπράξεις κτλ.)

Γενική Λογιστική - Γενικές Εργασίες, Κλείσιμο Έτους

 • Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών στην Γενική Εκμετάλλευση.
 • Ολική ή τμηματική μεταφορά υπολοίπων στην νέα χρήση οριζόμενη από τον χρήστη.
 • Οριστικοποίηση άρθρων ανά ημερολόγιο / χρονική περίοδο.
 • Υπολογισμός και εκτύπωση περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.
 • Εισαγωγή & ενοποίηση Ισοζυγίων (Consolidation).
 • Εισαγωγή άρθρων από ascii αρχείο τρίτων.

Γενική Λογιστική - Αναφορές

 • Το κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής περιλαμβάνει όλες τίς οριζόμενες από τον ΚΦΑΣ αναφορές (Αναλυτικό Καθολικό, Ισοζύγιο Γενικού – Αναλυτικού Καθολικού κλπ.) σε μορφή Dot matrix ή Α4 Laser.
 • Όλα τα στοιχεία των εκτυπώσεων είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή, π.χ. Excel, Word, για περαιτέρω επεξεργασία.

Αναλυτική Λογιστική - Διαχείριση Κέντρων Κόστους

 • Δυνατότητα καταχώρησης λογαριασμών κέντρων κόστους και παραμετροποίηση τους για την δημιουργία άρθρων από την Γενική Λογιστική με διάφορα σενάρια.
 • Δημιουργία τύπων αυτόματων μερισμών για την δημιουργία άρθρων των λογαριασμών της ομάδας (6) της Γενικής Λογιστικής.
 • Ορισμός ποσοστών μερισμού ή αξίας οριζόμενης από τον χρήστη για κάθε λογαριασμού στα αντίστοιχα κέντρα κόστους.
 • Ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστικής από την Γενική Λογιστική σε προκαθορισμένα διαστήματα (Κοστολογικές Περίοδοι).
 • Δημιουργία άρθρων προβλέψεων.
 • Αυτόματος τρόπος δημιουργίας άρθρων μέχρι και το τελευταίο επίπεδο ανάλυσης (Κατανομή & Ανακατανομή των Λογαριασμών).
 • Αυτόματη διαδικασία ολικής ή τμηματικής αναίρεσης των άρθρων που δημιουργήθηκαν.

Διαχείριση εισπράξεων-πληρωμών & Ορισμός τιμολογιακών πολιτικών

Διαχείριση εισπράξεων/πληρωμών

Μέσω του Betolink® Enterprise γίνεται η διαχείριση όλης της διαδικασίας εισπράξεων και πληρωμών, π.χ. κατάσταση, έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας, παρακολούθηση εκκρεμών παραστατικών, λογαριασμοί. Χειρίζεται αυτόματα πληρωμές, φόρους, οφειλόμενες χρεώσεις, μη ανατιθέμενες πληρωμές.

 • Επιτρέπει την αντιστοίχιση μίας είσπραξης σε ένα συγκεκριμένο έργο ή υπεύθυνο πληρωμής.
 • Επιτρέπει την αυτόματη εξόφληση παραστατικών τοις μετρητοίς με ταυτόχρονη εκτύπωση αποδείξεων πληρωμής.
 • Εύκολη διαχείριση εκπτώσεων.
 • Δυνατότητα σχεδιασμού οποιουδήποτε είδους αξιόγραφου με δυνατότητα χρήσης παραστατικών πολλαπλών τύπων αξιών.

Ορισμός τιμολογιακών πολιτικών

 • Παρέχεται αναβαθμισμένο σύστημα τιμολογιακής πολιτικής που επιτρέπει στο τμήμα πωλήσεων να καθορίζει διαφορετικές τιμολογιακές πολιτικές για κάθε πελάτη / έργο / υπεύθυνο πληρωμής.
 • Διαθέτει αυτοματοποιημένες ενέργειες εκτέλεσης εργασιών για αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική απευθείας στο σύστημα για ομάδες πελατών, κατηγορίες προϊόντων με βάση τις ανάγκες της αγοράς.
 • Διενεργεί όλους τους ελέγχους για τον αυτόματο υπολογισμό των χρεώσεων των αντλιών , καθυστερήσεων, λοιπών χρεώσεων βάσει των συμβάσεων ή των οριζόμενων τιμολογιακών πολιτικών ανά πελάτη / έργο.

Έλεγχος συμβάσεων και πιστοληπτικής ικανότητας & Αγορές

Έλεγχος συμβάσεων και πιστοληπτικής ικανότητας

Πλήρης παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη (Πλαφόν - υπέρβαση ορίων πληρωμών) με οριζόμενα από το χρήστη σημεία ελέγχου. Κατά την καταχώρηση παραγγελίας εφόσον ο χρήστης έχει υπερβεί το πιστωτικό όριο παρέχονται δύο επιλογές:

 1. Αυτόματη ακύρωση της παραγγελίας και κλείδωμα του συγκεκριμένου πελάτη για μελλοντικές παραγγελίες.
 2. Ειδοποίηση / Αποδοχή της υπέρβασης / Καταχώρηση της αποδοχής και ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Επιπλέον παρέχει αυτόματα ιστορικό των λογαριασμών (λεπτομερές ή συνοπτικό).

 • Πλήρης έλεγχος εκκρεμών παραστατικών.
 • Εκτυπώσεις προβλεπόμενων εισπράξεων σε πραγματικό χρόνο.
 • Εκτυπώσεις ωρίμανσης υπολοίπου (Aging) ανά Πελάτη/ Υπεύθυνο Πληρωμής/Πωλητών.

Αγορές

Το Betolink® Enterprise παρέχει πλήθος δυνατοτήτων στο Τμήμα Προμηθειών. Όλες οι απαραίτητες διαδικασίες εκτελούνται γρήγορα και εύκολα.

Δυνατότητες:

 • Αυτόματες μετατροπές παραστατικών.
 • Γρήγορη καταχώρηση παραστατικών και δυνατότητα αυτόματης (on line) ή μεταχρονολογημένης δημιουργίας άρθρων Γενικής Λογιστικής.
 • Αυτόματος καταλογισμός των εξόδων κατά την καταχώρηση του παραστατικού αγορών σε συγκεκριμένα κέντρα κόστους και διασύνδεση με την Αναλυτική Λογιστική.
 • Εύκολος έλεγχος ανοικτών ή σε εκκρεμότητα παραστατικών.
 • Ειδικό κύκλωμα καταχώρησης παραστατικών αγοράς αδρανών, με δυνατότητα μαζικής και γρήγορης εισαγωγής πολλαπλών δελτίων αποστολής από τους προμηθευτές και ταυτόχρονη ενημέρωση των αδρανών στην αποθήκη.
 • Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει επιλέξει το Betolink® Weighing Station σαν εργαλείο διαχείρισης παραλαβής αδρανών στα εργοστάσια παραγωγής η ενημέρωση των παραστατικών στο κύκλωμα Αγορών είναι αυτόματη και χωρίς διπλοκαταχώρηση.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης παραγγελιών προς προμηθευτές και αυτόματη μετατροπή παραγγελιών σε παραστατικά αγορών.

Διαχείριση εντολών παραγωγής και κοστολόγησης

Ολοκληρωμένος μηχανισμός κοστολόγησης.

 • Ακριβής υπολογισμός κόστους ανά υλικό / κατηγορία προϊόντων.
 • Αυτόματος υπολογισμός κόστους των ενδοδιακινήσεων από υποκατάστημα σε υποκατάστημα.
 • Διαχείριση πιστωτικών με διάφορους τρόπους επιμερισμού της αξίας τους.
 • Επιλογή τρόπου υπολογισμού κόστους με χρήση μεσοσταθμικής τιμής, τελευταίας τιμής ή τιμή FIFO.
 • Αυτόματη διαδικασία παραγωγής άρθρων Αναλυτικής Λογιστικής λαμβάνοντας υπόψιν Κόστος Α’ Υλων / ΓΒΕ/ Άμεση Εργασία.
 • Βιβλίο Παραγωγής & Κοστολογίου – Τεχνικών Προδιαγραφών.
 • Μηνιαία Κατάσταση Βιβλίου Αποθήκης – Αναλυτικής Λογιστικής.
 • Εσωλογιστική Κοστολόγηση.

Διαχείριση αποθηκών & παγίων

Διαχείριση αποθηκών

Το Betolink® Enterprise παρέχει πλήρη και αναλυτική εικόνα των αποθηκών και των ειδών σε αυτές. Παρέχει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο ανά υλικό / κατηγορία μέσω αναλυτικών καρτελών σε οθόνη με πολλαπλά φίλτρα.

 • Πληροφορίες και υπόλοιπα κατά ποσότητα ή/ και αξία.
 • Αυτόματη ενημέρωση των αποθηκών για ενδοδιακινήσεις υλικών από υποκατάστημα σε υποκατάστημα.
 • Αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης για αγορά υλικών.
 • Πληθώρα στατιστικών και εκτυπωτικών όπως ημερολόγια, ισοζύγια, βιβλία αποθήκης, παραγωγής και κοστολογίου, κυκλοφοριακές ταχύτητες, κλπ.

Διαχείριση παγίων

 • Παρακολούθηση των παγίων της εταιρείας κατά αποθηκευτικό χώρο.
 • Δυνατότητα υπολογισμού αποσβέσεων ανά κατηγορία ή ανά πάγιο βάσει ποσοστού απόσβεσης.
 • Καταχώρηση στοιχείων παγίων στους λογαριασμούς παγίων με Ημερομηνία κτήσης, Αρχική αξία κτήσης, Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας, μέθοδος απόσβεσης, συντελεστής απόσβεσης, ελάχιστη αναπόσβεστη αξία.
 • Δυνατότητα αδρανοποίησης του παγίου.
 • Δυνατότητα πώλησης του παγίου.
 • Υποστήριξη αναπροσαρμογών και βελτιώσεων ενός παγίου.
 • Δυνατότητα διαχείρισης προσωρινών Μηνιαίων Αποσβέσεων, Ετήσιων Αποσβέσεων.
 • Σύνδεση με το υποσύστημα της Γενικής/Αναλυτικής Λογιστικής του Betolink® Enterprise και αυτόματη δημιουργία άρθρων αποσβέσεων.
 • Εκτύπωση Μητρώου Παγίων & Αποσβέσεων Χρήσης.

Μισθοδοσία & Πληροφοριακό σύστημα M.I.S.

Μισθοδοσία

Το Betolink® Enterprise μπορεί να συνδεθεί με την εφαρμογή μισθοδοσίας σας για πλήρη έλεγχο και επεξεργασία των στοιχείων.

Υπολογίζεται έτσι το πραγματικό κόστος πωληθέντων για τα κυβικά που παρήχθησαν λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το κόστος που προκύπτει από την μισθοδοσία της εταιρείας.

Πληροφοριακό σύστημα M.I.S.

Το Betolink® Manager είναι ένα εργαλείο ενημέρωσης της διοίκησης που παρέχει όλα τα απαραίτητα οικονομικά στατιστικά στοιχεία για την γρήγορη λήψη σωστών αποφάσεων.

Πολυεπίπεδο σύστημα ασφαλείας και δικαιωμάτων & Auditing

Πολυεπίπεδο σύστημα ασφαλείας και δικαιωμάτων

Η διαχείριση των δικαιωμάτων χρήσης διασφαλίζει ότι οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πολιτικές της εταιρείας και ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε σημαντικές και κρίσιμες πληροφορίες. Συγκεκριμένοι κανόνες καθορίζουν και ελέγχουν τα προνόμια και τα δικαιώματα κάθε χρήστη. Μόνο ο διαχειριστής του συστήματος έχει την δυνατότητα να δίνει δικαιώματα χρήσης σε ομάδα χρηστών ή σε μεμονωμένο χρήστη. Το προαιρετικό module Betolink® Enterprise E-Plus παρέχει τη δυνατότητα να συνδέεται κάποιος στην εφαρμογή από οποιοδήποτε σημείο.

Auditing

 • Εσωτερικό κύκλωμα επιλεκτικής καταγραφής των ενεργειών Εισαγωγής – Διαγραφής – Μεταβολής σε κρίσιμα υποσυστήματα του κυκλώματος ανά χρήστη και ανά πεδίο.
 • Γρήγορη και ασφαλής διαχείριση των καταγεγραμμένων στοιχείων με επιλεκτική εμφάνιση των αλλαγών που προκλήθηκαν ανά πεδίο και ανά χρήστη.
 • Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης όλων των αλλαγών μίας εγγραφής με εμφάνιση του χρήστη της ημερομηνίας καθώς και των τιμών που μεταβλήθηκαν (Προηγούμενη τιμή – Τρέχουσα Τιμή).
 • Επιπλέον η επιλογή της εμφάνισης των μεταβολών των στοιχείων από τα διάφορα υποσυστήματα μπορεί να γίνει ανά χρήστη, ανά περίοδο και ανά ενέργεια (Εισαγωγής – Διαγραφής – Μεταβολής).

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις

Έχετε κάποια ιδέα συνεργασίας, θεωρείτε ότι η τεχνογνωσία μας μπορεί να προσαρμοστεί και στον δικό σας τομέα,
έχετε κάποιο ειδικό project και ψάχνετε κατάλληλους συνεργάτες να το υλοποιήσετε; Είμαστε ανοιχτοί σε όλα....


 • Επικοινωνήστε μαζί μας
  Προτιμάτε την ζωντανή επικοινωνία; Και εμείς το ίδιο!
  Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας.
  Επικοινωνία

 • Λάβετε υποστήριξη
  Έχετε ερωτήσεις ή απορίες τεχνικής φύσεως;
  Έμπειροι μηχανικοί μας θα χαρούν να τις συζητήσουνε μαζί σας.
  Τεχνική Υποστήριξη

 • Μείνετε ενημερωμένοι
  Σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις
  για τα νέα προϊόντα ή τις προσφορές μας;
  Εγγραφείτε
 •