Κατασκευές

Η διαχείριση των αποθεμάτων καυσίμων σας και η διαδικασία διανομής και καταγραφής τους με τα βυτιοφόρα σας, δεν θα μπορούσε να γίνει ευκολότερη. Από την στιγμή που εμφανίζετε το όχημα σας στο χώρο καυσίμων ή στο πεδίο ανεφοδιασμού, η διαδικασία ξεκινά αυτόματα είτε διαβάζοντας την RFID ταυτότητα του οχήματος είτε απλά εισάγοντας την μάνικα στο ρεζερβουάρ.

Τα καύσιμα που χρησιμοποιήθηκαν και οι ώρες λειτουργίας της μηχανής καταγράφονται αυτόματα καθώς τα οχήματα τελειώνουν την διαδικασία ανεφοδιασμού και τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Η αντιπαραβολή των αποθεμάτων με τις ποσότητες ανεφοδιασμού του στόλου καθώς και πολλές άλλες χρήσιμες αναφορές παράγονται από το SiteManager.NET, ένα διαθέσιμο στο διαδίκτυο εργαλείο που βοήθα στην καλύτερη οργάνωση των σταθμών ανεφοδιασμού και των βυτιοφόρων σας.

Τι μπορεί να κάνει το FuelZone για σας;
 • Βοηθά στο έλεγχο αντιπαραβολής των παραλαβών και αποθεμάτων καυσίμων σε κάθε σταθμό με τους ανεφοδιασμούς των βυτίων και των οχημάτων/μηχανημάτων.
 • Επιφέρει δραματική μείωση του χρόνου που απαιτεί από τους εργαζόμενους σε πρατήρια και βυτία καυσίμων, μιας που στις περισσότερες περιπτώσεις επιτρέπει τον ανεφοδιασμό των οχημάτων χωρίς την ενασχόληση του προσωπικού.
 • Εξασφαλίζει τον ανεφοδιασμό μόνο εξουσιοδοτημένων οχημάτων και αποτρέπει έτσι τις απόπειρες κλοπής καυσίμων ή των λαθών στην τήρηση αρχείων ανεφοδιασμών.
 • Διακόπτει την ροή του καυσίμου εάν η μάνικα βγει από το ρεζερβουάρ του οχήματος εξασφαλίζοντας έτσι ότι όλη η ποσότητα του καυσίμου θα ανεφοδιάσει μόνο το εξουσιοδοτημένο όχημα.
 • Ικανοποιεί τους περιβαλλοντικούς οργανισμούς καθώς καταγράφει και αθροίζει αυτόματα την κατανάλωση των καυσίμων στα αποθέματα.
 • Βελτιώνει τα επίπεδα ασφάλειας καθώς ειδοποιεί άμεσα σε περίπτωση διαρροής σε κάποια δεξαμενή καυσίμων.
 • Αυξάνει την αποδοτικότητα αυτοματοποιώντας την διαδικασία αντιπαραβολής παραλαβής-διανομής των καυσίμων, την καταγραφή και αποθήκευση των δεδομένων των οχημάτων, την ελεγχόμενη πρόσβαση στους χώρους εργασίας μέσω μίας διαδικτυακής εφαρμογής.

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Κεντρική διαχείριση διανομής καυσίμων, αποθεμάτων, δεδομένων οχημάτων και πρόσβασης στον χώρο για πολλούς διαφορετικούς σταθμούς (πρατήρια & βυτιοφόρα) μέσω μίας τελευταίας τεχνολογίας, ευέλικτης και εύκολης στην χρήση διαδικτυακής εφαρμογής.
 • Αυτόματη διαχείριση των αποθεμάτων, αδιάβλητη καταγραφή όλων των δεδομένων που απαιτούνται για την παρακολούθηση του ισοζυγίου εισροών εκροών. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση της στάθμης των δεξαμενών, των ανεφοδιασμών και των αθροιστών (totalizers) των αντλιών. Και όλα αυτά χωρίς την παραμικρή ανθρώπινη επέμβαση.
 • Άμεση ενημέρωση για τυχόν διαρροές καθώς και των επιπέδων καυσίμων των δεξαμενών.
 • Εύκολη εγκατάσταση & αυτόματη ρύθμιση και θέση σε λειτουργία (plug & play) της μονάδας συγκέντρωσης και μετάδοσης δεδομένων οχήματος (VDU).
 • Χρήση παθητικών κεραιών ανάγνωσης (Nozzle Tags) που τοποθετούνται στην μάνικα. Δεν απαιτούνται για την χρήση του μπαταρίες ή τροφοδοσία. Η εγκατάσταση τους είναι πολύ απλή και δεν χρειάζεται να γίνουν μετατροπές στην μάνικα της αντλίας.
 • Στην αναγνώριση του οχήματος χρησιμοποιούνται ανθεκτικές ταυτότητες σε μορφή δίσκου, οι οποίες διαβάζονται ακόμα και όταν καλύπτονται από σκόνη, λάσπη ή βρωμιά.
 • Αυτόματη καταγραφή δεδομένων των οχημάτων:
  - Ταυτότητα οχήματος
  - Συνολικά χιλιόμετρα
  - Συνολικές ώρες λειτουργίας κινητήρα
  - Χιλιόμετρα ταξιδιού
  - Ώρες λειτουργίας κινητήρα στο ταξίδι
  - Ώρες αδράνειας κινητήρα
  - Κωδικοί βλαβών κινητήρα
  - Άλλα οριζόμενα από τον χρήστη δεδομένα

Εξαρτήματα συστήματος FuelZone για κινητές εγκαταστάσεις

vdu

Μονάδα οχημάτων VDU

Το μικρό μαύρο κουτί που λέει πολλά! H συσκευή συλλογής δεδομένων οχήματος VDU, δεν απαιτεί κανέναν προγραμματισμό ή παραμετροποίηση. Απλώς «κουμπώνει» πάνω στο όχημα και λειτουργεί (plug and play). Μόλις εγκατασταθεί, η VDU εντοπίζει αυτόματα τον τύπο του οχήματος και μεταδίδει ασύρματα τα δεδομένα του, όπως ένδειξη χιλιομετρητή, ώρες λειτουργίας του κινητήρα, κωδικούς βλαβών της μηχανής. Φυσικά η εγκατάσταση VDU στα οχήματα εξασφαλίζει ότι το καύσιμο θα διανέμεται μόνο στα εξουσιοδοτημένα οχήματα.

 

 

pd

Ταυτότητα σε μορφή δίσκου

Οι ταυτότητες αυτές χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του εξουσιοδοτημένου οχήματος / μηχανήματος από το σύστημα, ως μια πολύ πιο οικονομική λύση συγκριτικά με τις συσκευές VDU. Είναι εντελώς «παθητικές» (δεν απαιτούν καλωδίωση ή εξωτερική τροφοδοσία) και απόλυτα ανθεκτικές σε οποιοσδήποτε καιρικές συνθήκες ενώ μπορούν να «διαβαστούν» ακόμη και αν έχουν καλυφθεί από βρωμιές, σκόνη ή λάσπη.

rfa

RF Authorizer

Χρησιμοποιείται για την ανάγνωση των ταυτοτήτων σε μορφή δίσκου και την μετάδοση των δεδομένων τους στον Ασύρματο ελεγκτή χειρός.

 

dap

Ασύρματος ελεγκτής χειρός

Με τον Ασύρματο Ελεγκτή Χειρός δεν υπάρχει ανάγκη για οποιαδήποτε περίπλοκη καλωδίωση για τον έλεγχο της αντλίας του βυτιοφόρου. Ο φορητός ελεγκτής ξέρει ποιο όχημα/μηχάνημα είναι εγκεκριμένο για ανεφοδιασμό με καύσιμα, ελέγχει ασύρματα την αντλία του βυτιοφόρου, λαμβάνει τα δεδομένα των οχημάτων που αποστέλλονται από τις VDU και αποθηκεύει όλα τα δεδομένα των ανεφοδιασμών ώστε να μεταφερθούν ασύρματα στην κεντρική βάση δεδομένων.

Εξαρτήματα συστήματος FuelZone για σταθερές εγκαταστάσεις

vdu

Μονάδα οχημάτων VDU

Το μικρό μαύρο κουτί που λέει πολλά! H συσκευή συλλογής δεδομένων οχήματος VDU, δεν απαιτεί κανέναν προγραμματισμό ή παραμετροποίηση. Απλώς «κουμπώνει» πάνω στο όχημα και λειτουργεί (plug and play). Μόλις εγκατασταθεί, η VDU εντοπίζει αυτόματα τον τύπο του οχήματος και μεταδίδει ασύρματα τα δεδομένα του, όπως ένδειξη χιλιομετρητή, ώρες λειτουργίας του κινητήρα, κωδικούς βλαβών της μηχανής. Φυσικά η εγκατάσταση VDU στα οχήματα εξασφαλίζει ότι το καύσιμο θα διανέμεται μόνο στα εξουσιοδοτημένα οχήματα.

tag

Κεραία μάνικας

Η κεραία ανάγνωσης είναι ένα εντελώς παθητικό RFID αισθητήριο οποίο στερεώνεται στην μάνικα της αντλίας καυσίμων και αναγνωρίζει τα οχήματα στο στόμιο του ρεζερβουάρ των οποίων έχει τοποθετηθεί ταυτότητα τύπου «δαχτυλίδι» (Fuel Ring). Ο συνδυασμός των δύο επιτρέπει τον ανεφοδιασμό του οχήματος μόνο εάν η μάνικα βρίσκεται διαρκώς εντός του ρεζερβουάρ.

fit

Μονάδα ελέγχου νησίδας ανεφοδιασμού

Η μονάδα ελέγχου νησίδας ανεφοδιασμού χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των σταθερών αντλιών καυσίμων. Είναι εύκολη και απλή στην χρήσης της. Αναγνωρίζει τους εξουσιοδοτημένους χρήστες, οδηγούς και οχήματα, είτε με την πληκτρολόγηση του κωδικού τους είτε με την «ανάγνωση» της RFID ταυτότητας τους (κάρτες, δίσκοι).

sc

Κεντρική μονάδα σταθμού καυσίμων (SiteController)

Ο SiteController είναι η κεντρική μονάδα κάθε σταθμού καυσίμων. Επικοινωνεί και αλληλεπιδρά τόσο με τον κεντρικό server όπου είναι εγκατεστημένο το λογισμικό SiteManager.Net του συστήματος όσο και με τα υποσυστήματα που εγκαθίστανται στο πρατήριο (πχ. την Μονάδα ελέγχου νησίδας ανεφοδιασμού, το Σύστημα ελέγχου στάθμης καυσίμων στις δεξαμενές) καθώς και με τις VDU των οχήματα.

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις

Έχετε κάποια ιδέα συνεργασίας, θεωρείτε ότι η τεχνογνωσία μας μπορεί να προσαρμοστεί και στον δικό σας τομέα,
έχετε κάποιο ειδικό project και ψάχνετε κατάλληλους συνεργάτες να το υλοποιήσετε; Είμαστε ανοιχτοί σε όλα....


 • Επικοινωνήστε μαζί μας
  Προτιμάτε την ζωντανή επικοινωνία; Και εμείς το ίδιο!
  Θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε μαζί σας.
  Επικοινωνία

 • Λάβετε υποστήριξη
  Έχετε ερωτήσεις ή απορίες τεχνικής φύσεως;
  Έμπειροι μηχανικοί μας θα χαρούν να τις συζητήσουνε μαζί σας.
  Τεχνική Υποστήριξη

 • Μείνετε ενημερωμένοι
  Σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ενημερώσεις
  για τα νέα προϊόντα ή τις προσφορές μας;
  Εγγραφείτε
 •