Go to Home Page

Ηλεκτρικοί Πίνακες Λατομείων

 

Η PROTEM σχεδιάζει και κατασκευάζει ηλεκτρικούς πίνακες Χ.Τ για Λατομεία. Ο σχεδιασμός γίνεται με βάση την ηλεκτρολογική μελέτη κάθε έργου και τις απαιτήσεις του πελάτη σε συνάρτηση με το επίπεδο αυτοματοποίησης που επιθυμεί. Πρώτα εκπονούνται τα ηλεκτρολογικά σχέδια του πίνακα με την βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού και στη συνέχεια σχεδιάζεται στον Η/Υ η διάταξη των υλικών με πραγματικές διαστάσεις ώστε να καθοριστεί με ακρίβεια ο απαιτούμενος χώρος. Αφού οριστικοποιηθεί η μακέτα διάταξης των υλικών , καθορίζεται το είδος (διαστάσεις) και ο αριθμός των μεταλλικών ερμαρίων που θα συνθέσουν τον τελικό πίνακα.

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά
 • Χρησιμοποιούμε ερμάρια (πεδία) της RITTAL, αρθρωτού τύπου με δυνατότητα επέκτασης για σχηματισμό οποιουδήποτε μεγέθους ηλεκτρικού πίνακα.
 • Το ηλεκτρολογικό υλικό κινήσεως και αυτοματισμού, όπως inverter ή soft starter, είναι της εταιρείας SCHNEIDER.
 • Οι μπάρες κατασκευάζονται από χαλκό ορθογωνικής διατομής, στηρίζονται και καλύπτονται με ειδικά εξαρτήματα της RITTAL, έτσι ώστε να είναι αδύνατη η επαφή του γυμνού χαλκού από ανθρώπινο χέρι.
 • Τα πεδία έχουν άνετους και ασφαλείς χώρους με προβλέψεις για μελλοντικές προσθήκες υλικού. Για διευκόλυνση του συντηρητή κάθε πεδίο διαθέτει εσωτερικό φωτισμό που ενεργοποιείται από τερματικό διακόπτη στην πόρτα του.
 • Η ψύξη στο εσωτερικό γίνεται κατά κανόνα με ειδικούς ανεμιστήρες με φίλτρο σκόνης στην εισαγωγή τους, που δημιουργούν θετική πίεση αέρα ώστε να μην μπορεί να εισέλθει σκόνη στο εσωτερικό.
 • Τα πεδία διαθέτουν πρόσθετη βάση διέλευσης καλωδίων και όλα τα εξωτερικά καλώδια εισέρχονται στο εσωτερικό τους μέσω στυπιοθλιπτών για πρόσθετη προστασία από τη σκόνη, την υγρασία και τα τρωκτικά.
 • Σε όλα τα υλικά του πίνακα (ρελέ, θερμικά, διακόπτες, κλέμες κλπ) τοποθετούμε ειδικά αυτοκόλλητα αλουμινίου που εκτυπώνονται σε laser printer σύμφωνα με την κωδικοποίηση των ηλεκτρολογικών μας σχεδίων. Τοποθετούμε ακόμη αυτοκόλλητα με επεξήγηση του είδους της κάθε κατανάλωσης (πχ. ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ Α’, ΚΟΣΚΙΝΟ κλπ) ώστε να μπορεί κάποιος εύκολα και γρήγορα να διερευνήσει απλά καθημερινά προβλήματα μέσα στον πίνακα, χωρίς να ανατρέχει σε σχέδια. Όλα τα καλώδια του βοηθητικού κυκλώματος φέρουν αρίθμηση ίδια με αυτή των σχεδίων και οι κλέμες είναι επίσης αριθμημένες.
Πιστοποιήσεις
 • Η PROTEM εφαρμόζει ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων της σύμφωνα με το πιστοποιημένο σύστημα ΕΝ ISO 9001: 2008 που έχει δεσμευτεί να τηρεί.
 • Ειδικότερα για τους ηλεκτρικούς πίνακες που κατασκευάζουμε ισχύουν τα παρακάτω:
  - Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε σε κάθε πίνακα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από τους κατασκευαστές τους και εναρμονισμένα με όλα τα απαιτούμενα πρότυπα.
  - Μετά την ολοκλήρωσή της καλωδίωσης ενός πίνακα, όλες οι βίδες σφίγγονται στη μέγιστη ροπή που ορίζουν οι κατασκευαστές των υλικών, με διακριβωμένα ροπόκλειδα.
  - Στο τελικό στάδιο γίνονται σε όλους τους πίνακες μας οι παρακάτω δοκιμές σειράς κατά IEC 61439-1 με διακριβωμένα μηχανήματα :
  • Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής
  • Δοκιμές γείωσης
  • Έλεγχος μανδαλώσεων
  • Έλεγχος μηχανικής και ηλεκτρικής λειτουργίας
  Η αναφορά με τα αποτελέσματα των δοκιμών εκτυπώνεται και συμπεριλαμβάνεται στον πλήρη φάκελο ηλεκτρολογικών σχεδίων.
 • Κάθε πίνακας φέρει σήμανση CE σε ειδική μεταλλική πινακίδα στην οποία αναγράφονται ακόμη το μοντέλο, ο σειριακός αριθμός, και το μέγιστο ρεύμα σε βραχυκύκλωμα. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης της εταιρείας μας συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο σχεδίων.

 

Newsletter