Go to Home Page

1ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ

Ένας σύγχρονο σύστημα αυτοματοποίησης για εργοστάσια παραγωγής ασφαλτομιγμάτων, δεν αρκεί μόνο να καλύπτει την ζύγιση και ανάμιξη των υλικών. Πρέπει να δίνει λύσεις και σε όλα τα υπόλοιπα δύσκολα θέματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο χειριστής, δεδομένου ότι η παραγωγή ασφαλτομίγματος είναι πολύ πιο σύνθετη διαδικασία από ότι η παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος. Οι αυτοματισμοί της PROTEM προσφέρουν ολιστικές λύσεις στον έλεγχο μιας κεντρικής εγκατάστασης παραγωγής εξασφαλίζοντας την ομοιομορφία του παραγόμενου ασφαλτικού σκυροδέματος σύμφωνα με τις μελέτες συνθέσεως αλλά και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Ελαχιστοποιούν τις αστοχίες και τα απόβλητα της παραγωγής, εξοικονομώντας πόρους για την επιχείρηση.

Χρειάζεστε έναν αυτοματισμό προκειμένου να έχετε πλήρη έλεγχο σε όλες τις λειτουργίες του εργοστασίου σας. Έναν αυτοματισμό που να δίνει στον χειριστή την δυνατότητα να εποπτεύει εύκολα την παραγωγική διαδικασία και να τον ενημερώνει έγκαιρα για ανωμαλίες ή σφάλματα που δεν μπορούν να επιλυθούν αυτόματα. Σκοπός της αυτοματοποίησης είναι να διατηρείται σταθερά στην κορυφή η ποιότητα του μίγματος, με την μικρότερη δυνατή εξάρτηση από τον ανθρώπινο παράγοντα και την εμπειρία του χειριστή. Σε αυτό ακριβώς στόχευαν και στοχεύουν οι αυτοματισμοί της PROTEM για εργοστάσια ασφαλτομιγμάτων από το 1998 που εγκαταστήσαμε το 1ο μας σύστημα.

1 Ανεξάρτητα από τον τύπο του εργοστασίου και την κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σας, που συνήθως είναι παλιός και μεταχειρισμένος, ο αυτοματισμός μας μπορεί να εφαρμοστεί με εγγυημένη επιτυχία και να αναβαθμίσει ουσιαστικά την παραγωγή σας. Μέσω της οθόνης ενός κοινού ηλεκτρονικού υπολογιστή θα μπορείτε να εκτελείτε και να παρακολουθείτε όλες τις λειτουργίες όπως είναι η ζύγιση και ανάμιξη, η ξήρανση και οι θερμοκρασίες, η τροφοδοσία και οι στάθμες στα σιλό, η κατανάλωση της ενέργειας και τα σφάλματα της παραγωγής. Πέραν του παραγωγικού σκέλους η αυτοματοποίησή μας μπορεί να επεκταθεί και στις υπόλοιπες διαδικασίες διαχείρισης του εργοστασίου σας. Η σύνδεση του αυτοματισμού με τη γεφυροπλάστιγγα, η έκδοση Δελτίων Αποστολής μέσω ενός ενιαίου συστήματος, η συσχέτιση των αποτελεσμάτων από τους εργαστηριακούς ελέγχους είναι μερικές μόνο από τις δυνατότητες που μπορούμε να σας προσφέρουμε είτε εξαρχής είτε σε μεταγενέστερο στάδιο.

 

Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της λύσης μας:

 • Αυτόματη και συνεχής ρύθμιση της τροφοδοσίας των αδρανών στον φούρνο, ανεξάρτητα για κάθε κλάσμα, βάσει των ποσοστών της σύνθεσης.
 • Χρήση ταινιοζυγού για συνεχή επαλήθευση της παροχής αδρανών από τον τροφοδότη στον φούρνο. Επιπλέον, με τον ταινιοζυγό καταμετράται και η παραγωγικότητα του εργοστασίου ανεξάρτητα από τους μετρητές των ζυγαριών.
 • Αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας των αδρανών στην έξοδο του φούρνου, με έλεγχο του καυστήρα μέσω εξελιγμένων PID αλγόριθμων. Μέγιστη απόκλιση ± 8º κελσίου από την επιθυμητή. Με τη χρήση υγρασιόμετρου για την μέτρηση της υγρασίας των αδρανών στην εισαγωγή, η απόκλιση μπορεί να μειωθεί στους ± 3º κελσίου.
 • Τα αδρανή υλικά για το 1ο χαρμάνι (κρύος αναμικτήρας) και για το τελευταίο (καθαρισμός του αναμικτήρα) ρυθμίζονται από τον αυτοματισμό έτσι ώστε να μη υπάρχει καθόλου φύρα.
 • Μέτρηση των καυσαερίων με ειδικούς αισθητήρες για τη σωστή ρύθμιση της αναλογίας του καυσίμου. Έτσι μειώνεται η κατανάλωση και εκπέμπονται λιγότεροι ρύποι στο περιβάλλον.
 • Έλεγχος και προστασία των φίλτρων μέσω της παρακολούθησης της θερμοκρασίας των καυσαερίων του φούρνου και αυτόματη ρύθμιση της υποπίεσης στο εσωτερικό του φούρνου.
 • Ακριβής ζύγιση των αδρανών υλικών και της ασφάλτου ώστε το κάθε ανάμιγμα να είναι εντός των επιτρεπτών αποκλίσεων. Η παραγωγή ασφαλτομίγματος διαφέρει σε αυτό το σημείο από το έτοιμο σκυρόδεμα γιατί τα αναμίγματα κάθε παρτίδας (χαρμανιές) δεν αναμιγνύονται μέσα στο φορτηγό μεταφοράς και κατά συνέπεια δεν ομογενοποιούνται μετά την έξοδο από τον αναμικτήρα.
 • Έλεγχος και καταγραφή της θερμοκρασίας του μίγματος στην έξοδο του αναμικτήρα. Συναγερμός σε περίπτωση απόκλισης από τα επιτρεπτά όρια της εκάστοτε συνταγής.
 • Παρακολούθηση της ποσότητας υλικού που υπάρχει στις δεξαμενές ετοίμου και αυτόματη φόρτωση των φορτηγών από τις δεξαμενές.
 • Προγραμματισμός προθέρμανσης των δεξαμενών ασφάλτου όταν το εργοστάσιο δεν λειτουργεί καθημερινά.
 • Επικοινωνία με την γεφυροπλάστιγγα και ζύγιση των φορτηγών μέσω του αυτοματισμού.
 • Έλεγχος στοκ αποθήκης ‘Α υλών βάσει των πραγματικών ποσοτήτων που παραλαμβάνονται από τη γεφυροπλάστιγγα και των αναλώσεων που καταμετρούνται από τις ζυγαριές του αυτοματισμού.
 • Έκδοση δελτίων αποστολής με ενσωματωμένο καταγραφικό παραγωγής ή ζυγολόγιο (αναλόγως της πολιτικής της εταιρείας). Διασύνδεση με υφιστάμενο πρόγραμμα τιμολόγησης ή με το λογισμικό εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης της PROTEM.
 • Καταγραφή ιστορικών στοιχείων παραγωγής, σφαλμάτων , ιστορικού συνθέσεων και τροποποιήσεων που έχουν γίνει.
 • Προσαρμογή της γραφικής αναπαράστασης του εργοστασίου ώστε να είναι απόλυτα συμβατή με τον εκάστοτε τύπο παρασκευαστηρίου του πελάτη.

 

 

1 Όλα τα συστήματα της PROTEM είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν κατά κύριο λόγο μια σταθερή πλατφόρμα με την πιο ισχυρή, ευέλικτη και αξιόπιστη αρχιτεκτονική αυτοματισμού. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ο πελάτης μας δε χρειάζεται να υλοποιήσει όλα τα στάδια εκσυγχρονισμού του εργοστασίου του μονομιάς. Κάποιες ενότητες μπορεί να προστίθενται στο αρχικό σύστημα χωρίς κανένα άγχος για το αν θα υπάρχει συμβατότητα στο μέλλον. Η φιλοσοφία των συστημάτων μας είναι να μεγαλώνουν όσο θα μεγαλώνουν και οι ανάγκες των πελατών μας, δίχως να απαιτηθεί ποτέ η αντικατάσταση παλαιών τμημάτων ή ολόκληρης της αρχικής λύσης που του εγκαταστήσαμε. Πάντοτε θα συζητάμε μαζί του μόνο για επεκτάσεις και αναβαθμίσεις.

Η PROTEM ΣΤΑ SOCIAL NETWORKS

Βρείτε μας στο....
twitter youtube twitter  

Newsletter