Go to Home Page

FuelZone Public Works

 

video coencorp fuelzone
Αποθηκεύστε το video σε MP4

video coencorp fuelzone-mobile
Αποθηκεύστε το video σε MP4

Δημόσιος τομέας

Η διαχείριση των αποθεμάτων καυσίμων, η παρακολούθηση της διανομής τους για κάθε όχημα και η καταγραφή των σημαντικότερων δεδομένων των οχημάτων του στόλου σε πραγματικό χρόνο, είναι πλέον τόσο εύκολη όσο ένας απλός ανεφοδιασμός. Το FuelZone εγγυάται πως θα ανεφοδιάζονται μόνο τα εξουσιοδοτημένα οχήματα ενώ παράλληλα καταγράφει χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση με ακρίβεια και χωρίς λάθη, τα κρίσιμα δεδομένα του οχήματος τα οποία είναι χρήσιμα για τον προγραμματισμό συντήρησης του οχήματος

Επιπλέον, το FuelZone μπορεί να συνεργαστεί με συστήματα τρίτων, όπως συστήματα μέτρησης στάθμης δεξαμενών καυσίμων, λογισμικά διαχείρισης προληπτικής συντήρησης οχημάτων και άλλες σχετικές εφαρμογές.

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μία κεντρική βάση δεδομένων από την οποία μπορούν να εξαχθούν πολύτιμες αναφορές για την προληπτική συντήρηση των οχημάτων καθώς και άλλες απλές ή σύνθετες αναφορές σχετικά με τον ανεφοδιασμό και την κατανάλωση καυσίμων από τα οχήματα.

Το SiteManager.NET της FuelZone, είναι ένα διαδικτυακό (webenabled) εργαλείο, σχεδιασμένο για την κεντρική διαχείριση πολλαπλών σταθερών και κινητών μονάδων ανεφοδιασμού.

Τι μπορεί να κάνει το FuelZone για σας;

 • Εξασφαλίζει τον ανεφοδιασμό μόνο εξουσιοδοτημένων οχημάτων και αποτρέπει έτσι τις απόπειρες κλοπής καυσίμων ή των λαθών στην τήρηση αρχείων ανεφοδιασμών.
 • Διασφαλίζει την εποπτεία εισροών – εκροών του συστήματος.
 • Βοηθά στην μείωση κατανάλωσης καυσίμων μέσω της παρακολούθησης και βελτιστοποίησης του χρόνου αδράνειας των οχημάτων.
 • Αυξάνει την διάρκεια ζωής και μειώνει τα εκτός λειτουργίας διαστήματα για επισκευές του εξοπλισμού, παρέχοντας κρίσιμα δεδομένα για την προληπτική του συντήρηση.
 • Αυξάνει τα επίπεδα ασφάλειας, ενημερώνοντας αμέσως για διαρροές στις δεξαμενές καυσίμων.
 • Αυξάνει την αποδοτικότητα, αυτοματοποιώντας την διαδικασία ανεφοδιασμού οχημάτων, ανεφοδιασμών δεξαμενών καυσίμων και βυτιοφόρων, της καταγραφής κρίσιμων δεδομένων των οχημάτων καθώς και της διαδικασίας πρόσβασης ανθρώπων και οχημάτων σε σταθμούς καυσίμων μέσω μίας διαδικτυακής εφαρμογής.

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Εύκολη εγκατάσταση & αυτόματη ρύθμιση και θέση σε λειτουργία (plug & play) της μονάδας συγκέντρωσης και μετάδοσης δεδομένων οχήματος (VDU). 
 • Χρήση παθητικών κεραιών ανάγνωσης που τοποθετείται στην μάνικα (passiveRFIDtags). Δεν απαιτούνται  για την χρήση του μπαταρίες ή τροφοδοσία. Η εγκατάσταση τους είναι πολύ απλή και δεν χρειάζεται να γίνουν μετατροπές στην μάνικα της αντλίας.
 • Αυτόματη διαχείριση των αποθεμάτων, αδιάβλητη καταγραφή όλων των δεδομένων που απαιτούνται για την παρακολούθηση του ισοζυγίου εισροών εκροών. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση της στάθμης των δεξαμενών , των ανεφοδιασμών και των αθροιστών (totalizers) των αντλιών. Και όλα αυτά χωρίς την παραμικρή ανθρώπινη επέμβαση.
 • Άμεση ενημέρωση για τυχόν διαρροές καθώς και των επιπέδων καυσίμων των δεξαμενών.
 • Κεντρική διαχείριση διανομής των καυσίμων, αποθεμάτων, δεδομένων οχημάτων και πρόσβασης στον χώρο για πολλούς διαφορετικούς σταθμούς (πρατήρια & βυτιοφόρα) μέσω μίας τελευταίας τεχνολογίας διαδικτυακής εφαρμογής.
 • Αυτόματη καταγραφή δεδομένων των οχημάτων: 
      - Ταυτότητα οχήματος

      - Συνολικά χιλιόμετρα
      - Συνολικές ώρες λειτουργίας κινητήρα
      - Χιλιόμετρα ταξιδιού
      - Ώρες λειτουργίας κινητήρα στο ταξίδι
      - Ώρες αδράνειας κινητήρα
      - Κωδικοί βλαβών κινητήρα
      - Άλλα οριζόμενα από τον χρήστη δεδομένα

Το FuelZone είναι το μόνο εργαλείο για να μετράτε κάθε σταγόνα καυσίμου που ξοδεύετε

 


 Εξαρτήματα συστήματος FuelZone για σταθερές εγκαταστάσεις 


Μονάδα οχημάτων VDU


Το μικρό μαύρο κουτί που λέει πολλά! H συσκευή συλλογής δεδομένων οχήματος VDU, δεν απαιτεί κανέναν προγραμματισμό ή παραμετροποίηση. Απλώς «κουμπώνει» πάνω στο όχημα και λειτουργεί (plug and play). Μόλις εγκατασταθεί, η VDU εντοπίζει αυτόματα τον τύπο του οχήματος και μεταδίδει ασύρματα τα δεδομένα του, όπως ένδειξη χιλιομετρητή, ώρες λειτουργίας του κινητήρα, κωδικούς βλαβών της μηχανής. Φυσικά η εγκατάσταση VDU στα οχήματα εξασφαλίζει ότι το καύσιμο θα διανέμεται μόνο στα εξουσιοδοτημένα οχήματα.

VDU
Κεραία μάνικας


Η κεραία ανάγνωσης είναι ένα εντελώς παθητικό RFID αισθητήριο οποίο στερεώνεται στην μάνικα της αντλίας καυσίμων και αναγνωρίζει τα οχήματα στο στόμιο του ρεζερβουάρ των οποίων έχει τοποθετηθεί ταυτότητα τύπου «δαχτυλίδι» (Fuel Ring) . Ο συνδυασμός των δύο επιτρέπει τον ανεφοδιασμό του οχήματος μόνο εάν η μάνικα βρίσκεται διαρκώς εντός του ρεζερβουάρ.

TAG
Μονάδα ελέγχου νησίδας ανεφοδιασμού

Η μονάδα ελέγχου νησίδας ανεφοδιασμού χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των σταθερών αντλιών καυσίμων. Είναι εύκολή και απλή στην χρήσης της. Αναγνωρίζει τους εξουσιοδοτημένους χρήστες, οδηγούς και οχήματα, είτε με την πληκτρολόγηση του κωδικού τους είτε με την «ανάγνωση» της RFID ταυτότητας τους (κάρτες, δίσκοι) .


FIT
Κεντρική μονάδα σταθμού καυσίμων (SiteController)

Ο SiteController είναι η κεντρική μονάδα κάθε σταθμού καυσίμων. Επικοινωνεί και αλληλοεπιδρά τόσο με τον κεντρικό server όπου είναι εγκατεστημένο το λογισμικό SiteManager.Net του συστήματος όσο και με τα υποσυστήματα που εγκαθίστανται στο πρατήριο (πχ. την Μονάδα ελέγχου νησίδας ανεφοδιασμού, το Σύστημα ελέγχου στάθμης καυσίμων στις δεξαμενές) καθώς και με τις VDU των οχήματα.
SC


 


 Εξαρτήματα συστήματος FuelZone για κινητές εγκαταστάσεις 


Μονάδα οχημάτων VDU

Το μικρό μαύρο κουτί που λέει πολλά! H συσκευή συλλογής δεδομένων οχήματος VDU, δεν απαιτεί κανέναν προγραμματισμό ή παραμετροποίηση. Απλώς «κουμπώνει» πάνω στο όχημα και λειτουργεί (plug and play). Μόλις εγκατασταθεί, η VDU εντοπίζει αυτόματα τον τύπο του οχήματος και μεταδίδει ασύρματα τα δεδομένα του, όπως ένδειξη χιλιομετρητή, ώρες λειτουργίας του κινητήρα, κωδικούς βλαβών της μηχανής. Φυσικά η εγκατάσταση VDU στα οχήματα εξασφαλίζει ότι το καύσιμο θα διανέμεται μόνο στα εξουσιοδοτημένα οχήματα.

VDU
Ταυτότητα σε μορφή δίσκου

Οι ταυτότητες αυτές χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του εξουσιοδοτημένου οχήματος / μηχανήματος από το σύστημα, ως μια πολύ πιο οικονομική λύση συγκριτικά με τις συσκευές VDU. Είναι εντελώς «παθητικές» (δεν απαιτούν καλωδίωση ή εξωτερική τροφοδοσία) και απόλυτα ανθεκτικές σε οποιοσδήποτε καιρικές συνθήκες ενώ μπορούν να «διαβαστούν» ακόμη και αν έχουν καλυφθεί από βρωμιές, σκόνη ή λάσπη.
PD
RF Authorizer

Χρησιμοποιείται για την ανάγνωση των ταυτοτήτων σε μορφή δίσκου και την μετάδοση των δεδομένων τους στον Ασύρματο ελεγκτή χειρός.

RFA
Ασύρματος ελεγκτής χειρός

Με τον Ασύρματο Ελεγκτή Χειρός δεν υπάρχει ανάγκη για οποιαδήποτε περίπλοκη καλωδίωση για τον έλεγχο της αντλίας του βυτιοφόρου. Ο φορητός ελεγκτής ξέρει ποιο όχημα/μηχάνημα είναι εγκεκριμένο για ανεφοδιασμό με καύσιμα, ελέγχει ασύρματα την αντλία του βυτιοφόρου, λαμβάνει τα δεδομένα των οχημάτων που αποστέλλονται από τις VDU και αποθηκεύει όλα τα δεδομένα των ανεφοδιασμών ώστε να μεταφερθούν ασύρματα στην κεντρική βάση δεδομένων.
DAP