Go to Home Page

PROTEM® AUTO-LEADER NG

Με σκοπό να καλύψει ακόμα και τις πιο απαιτητικές ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας έτοιμου σκυροδέματος η PROTEM προσφέρει το απόλυτο σύστημα ελέγχου για την παραγωγή σκυροδέματος.

Ο αυτοματισμός PROTEM®AUTO-LEADER NG είναι με διαφορά η καλύτερη λύση ελέγχου, εποπτείας και διαχείρισης της παραγωγής σκυροδέματος που διατίθεται στην αγορά. Είναι αποτέλεσμα της 25ετούς εμπειρίας της PROTEM στην εφαρμογή και λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού σε εργοστάσια παραγωγής σκυροδέματος. 

Το σύστημα παρέχει τη βέλτιστη λύση σε κάθε καταγεγραμμένη απαίτηση πάνω στην αυτοματοποιημένη παραγωγή και διαχείριση σκυροδέματος. Ο σχεδιασμός, η αρχιτεκτονική καθώς και η εύκολη παραμετροποίησή του, επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή του σε οποιοδήποτε τύπο εργοστασίου ανεξαρτήτως μεγέθους, όσο πολύπλοκη και αν είναι η δομή του.

 

Απλό και Ισχυρό

Ο χειρισμός του αυτοματισμού και η εποπτεία της παραγωγής γίνεται μέσω του ειδικού λογισμικού τύπου SCADA της PROTEM το οποίο εγκαθίσταται σε έναν Η/Υ τύπου Work Station με λειτουργικό σύστημα Windows και βάση δεδομένων SQLΜε το PROTEM®AUTO-LEADER NG επιτυγχάνεται πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγή, μέγιστη απόδοση του εργοστασίου, μηδενική αστοχία και όλα αυτά ανεξαρτήτως των δεξιοτήτων και της ικανότητας του χειριστή!

Γενικά χαρακτηριστικά

 • Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς τα κοινά υλικά μιας συνταγής σκυροδέματος. Όσα αδρανή υλικά κι όσα σιλό τσιμέντου κι αν χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, ο αυτοματισμός μπορεί να τα υποστηρίξει (π.χ. 10 αδρανή, 8 τσιμέντα). 
 • Υποστηρίζει μέχρι 15 χημικά πρόσθετα που δοσολογούνται σε 1 ή ακόμη και σε 2 διαφορετικούς ζυγούς (ο ένας ζυγός μπορεί να είναι για χημικά που συμμετέχουν με πολύ μικρές ποσότητες π.χ. αερακτικό).
 • Υποστηρίζει τη χρήση μεταλλικών ή πλαστικών ινών στην παραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο δοσολογίας (αφαιρετική ή προσθετική ζυγαριά).
 • Υποστηρίζει τη χρήση χρωμάτων στην παραγωγή που μπορεί να δοσολογούνται με ανεξάρτητο ζυγό χρωμάτων.
 • Υποστηρίζει τη χρήση πάγου ή παγωμένου/ ζεστού νερού στον ίδιο ζυγό ή σε ξεχωριστό ζυγό.
 • Υποστηρίζει τη χρήση ξεχωριστών υγρασιομέτρων σε κάθε αδρανές υλικό και υγρασιόμετρο μέσα στον αναμεικτήρα.
 • Πληροί όλες τις απαιτήσεις του ελληνικού Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος Κ.Τ.Σ.97 και του νέου ενιαίου ευρωπαϊκού κανονισμού ΕΝ206-1
 • Συνοδεύεται από πιστοποιητικό “ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ” κατά CE.

Περισσότερα πλεονεκτήματα

To PROTEM®AUTO-LEADER NG δεν είναι ένα PC-Based σύστημα (δηλαδή δε βασίζεται σε έναν Η/Υ) με όλα τα γνωστά μειονεκτήματα που έχουν αυτού του τύπου τα συστήματα. Είναι ένας εξειδικευμένος βιομηχανικός αυτοματισμός παραγωγής σκυροδέματος που o χειρισμόs του γίνεται μέσω μιας οθόνης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο Η/Υ είναι απλώς μια περιφερειακή μονάδα. Δεν κάνει καμία επεξεργασία στοιχείων. Η παραγωγή του εργοστασίου δε διακόπτεται ξαφνικά αν ο Η/Υ ή κάποιο εξάρτημά του χαλάσει. Ούτε αν το λειτουργικό του σύστημα ”κρεμάσει” ή αν κάποιος ιός έχει εισβάλει στον υπολογιστή!

Για αυτό όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση H/Y μπορούν να τον αποφύγουν. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν αντί για Η/Υ την κονσόλα του μοντέλου PROTEM®AUTO-LEADER 3000 PROFIT που προσφέρεται ως προαιρετικός εξοπλισμός.

Στις γενικότερες δυνατότητες του νέου αυτοματισμού εντάσσονται και τα παρακάτω:

 • Το λογισμικό εποπτείας (SCADA) επιτρέπει την απευθείας διασύνδεση του Η/Υ σε δίκτυο, και δίνει έτσι τη δυνατότητα για απομακρυσμένο έλεγχο σε οποιοδήποτε εγκεκριμένο χρήστη (π.χ. για παραμετροποίηση συστήματος, καλιμπράρισμα,  ρύθμιση υγρασιομέτρων, ανάγνωση αρχείου βλαβών  κ.λπ.).
 • Παρέχεται η δυνατότητα απευθείας σύνδεσης ΙP καμερών στο σύστημα, για την εποπτεία μέσω ζωντανής εικόνας κρίσιμων σημείων της παραγωγής όπως ή εισαγωγή του οχήματος μεταφοράς.
 • Ένα ειδικό λογισμικό διαχείρισης συνταγών παραγωγής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων είναι ενσωματωμένο στο σύστημα αυτοματισμού. Με το λογισμικό αυτό γίνεται εύκολα και αλάνθαστα η διαχείριση του συνταγολογίου της εταιρείας καθώς και η επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων παραγωγής, τοπικά ή απομακρυσμένα μέσω του δικτύου. Γίνεται καταγραφή κάθε αλλαγής σε ιστορικά αρχεία και προσφέρει μοναδικές ευκολίες στην ιχνηλασιμότητα του συνταγολογίου της εταιρείας αλλά και σε ποιοτικές αναλύσεις-συμπεράσματα βάσει των υπολοίπων ιστορικών αρχείων παραγωγής.
 • Το καλιμπράρισμα των υγρασιομέτρων γίνεται πανεύκολα μέσω ειδικών ρουτινών του αυτοματισμών χωρίς τη χρήση εξωτερικών modules.
 • Διασυνδέεται άμεσα με τα υπόλοιπα λογισμικά της οικογένειας Betolink®ERP που είναι η πιο πλήρης και ειδικευμένη σειρά λογισμικών για την κάλυψη όλων των αναγκών μηχανογράφησης εταιρειών παραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος.
 • Συνδέεται μέσω διαδικτύου με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας για επίλυση οποιουδήποτε θέματος όπου απαιτείται τεχνική υποστήριξης ή για την ενημέρωση νέων εκδόσεων (upgrade).

Όλα σε ένα 

Με το PROTEM®AUTO-LEADER NG NG δεν χρειάζονται άλλοι επιμέρους αυτοματισμοί και υποσυστήματα εντός του εργοστασίου γιατί όλα μπορεί να τα χειριστεί ο αυτοματισμός:

 • Διαχείριση τροφοδοσίας των σιλό τσιμέντου, των φίλτρων αποκονίωσης και της στάθμης των σιλό μέσω του αυτοματισμού.  
 • Διαχείριση συστημάτων φόρτωσης αδρανών υλικών από εδάφους μέσω του αυτοματισμού.
 • Διαχείριση εξωτερικής μπουτονιέρας για να γίνονται όλες τις λειτουργίες του αναμικτήρα κατά τη συντήρησή του,  τοπικά από τον χειριστή.

Βρείτε περισσότερα για τους αυτοματισμούς του συστήματος (RMCPS):
 
 AUTO-LEADER 3000P    Betolink® Pro    
      Φυλλάδιο 
auto leader 3000p   betonlink pro             NG LEAFLEFT

Η PROTEM ΣΤΑ SOCIAL NETWORKS

Βρείτε μας στο....
twitter youtube twitter  

Newsletter