Go to Home Page

 

RMCP-Image ENG1
PROTEM® AUTO-LEADER 3000P_ECO

 

  • Auto-Leader 3000P_ECO είναι ο εξυπνότερος και οικονομικότερος αυτοματισμός για τον έλεγχο και την διαχείριση της παραγωγής των εργοστασίων σκυροδέματος.
  • Προκειμένου να μειώσουμε τα κοστολόγια και παράλληλα να δώσουμε τη δυνατότητα σε τρίτους να αγοράζουν και να εγκαθιστούν, ένα συμπαγές και πολύ αξιόπιστο σύστημα, σε νέα ή υφιστάμενα παρασκευαστήρια σκυροδέματος, σχεδιάσαμε το Auto-Leader 3000P_ECO. Καταφέραμε να εσωκλείσουμε όλη μας την τεχνογνωσία σε εάν μικρό χαρτοκιβώτιο που εμπεριέχει όλα τα κρίσιμα εξαρτήματα και αναλυτικές οδηγίες σε μορφή κιτ. Έτσι, οποιοσδήποτε τεχνικός με λίγη εμπειρία μπορεί εύκολα να καλωδιώσει τα μέρη του κιτ στον υφιστάμενο πίνακα ισχύος του εργοστασίου (ή σε έναν καινούργιο) και να παραδώσει σε λειτουργία έναν υπερσύγχρονο αυτοματισμό με εγγυημένη επιτυχία.
  • Χωρίς κανένα απολύτως ρίσκο αστοχίας, με την εγγύηση και την υποστήριξη της PROTEM, δίχως πειραματισμούς και ερασιτεχνισμούς, θα μπορέσει κάποιος να αναπτύξει μια κερδοφόρα δραστηριότητα στον τομέα της αυτοματοποίησης.

 

Μια συσκευασία περιέχει τα παρακάτω:

1. Μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας

Κατασκευάζεται από την Protem εξολοκλήρου με βιομηχανικά ηλεκτρονικά διασφαλίζοντας έτσι αδιάληπτη λειτουργία ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία, σκόνη κλπ.  Περιέχει:

✓ Τέσσερις (4) ελεγκτές ζύγισης με πολύ υψηλή ακρίβειας, μεγάλη ταχύτητα δειγματοληψίας και με ανεξάρτητη μνήμη ιστορικών στοιχείων βαθμονόμησης. Για την βαθμονόμηση διαθέτουν μικροδιακόπτη που πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσω μιας εξωτερικής βίδας η οποία ασφαλίζεται με μολυβδοσφραγίδα ώστε να μην παραβιάζεται.

✓ Δύο σειριακές θύρες αμφίδρομης επικοινωνίας με εκτυπωτή και ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω οπτικής ίνας για τη μέγιστη προστασία από υπερτάσεις, κεραυνούς, βραχυκυκλώματα.

✓ Τέσσερις (4) θύρες RS485 για την επικοινωνία με το PLC, τον αναλυτή ενέργειας . τα υγρασιόμετρα και την τεχνική υποστήριξη.

2. Μια άδεια του λογισμικού Betolink® SCADA  software

Το λογισμικό SCADA που περιλαμβάνεται στο σύστημα Auto-Leader 3000P_ECO , εγκαθίσταται σε έναν κοινό υπολογιστή με windows και χρησιμεύει μόνο για την εποπτεία της παραγωγικής διαδικασίας και το χειροκίνητο έλεγχο του εργοστασίου. Ο υπολογιστής δεν κάνει καμία επεξεργασία και ως εκ τούτου η αυτόματη παραγωγή δεν μπορεί να επηρεαστεί ή να διακοπεί εξαιτίας «αστάθειας» του Η/Υ ή του λειτουργικού του συστήματος.

3. Ένα plc

Το PLC συνδέεται μέσω RS485 με την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και χρησιμεύει ως τερματικό εισόδων - εξόδων (Ι/Ο). Για μεγαλύτερη προστασία του PLC, oι εσωτερικές κάρτες εισόδων-εξόδων του, συνδέονται με τα εξωτερικά modules (βλέπε παρακάτω) με έτοιμα καλώδια που περιλαμβάνονται στο κιτ.

4. Δυο (2) MODULE εισόδων και δύο (2) εξόδων 

Είναι σχεδιασμένα ώστε να τοποθετούνται μέσα σε ηλεκτρικό πίνακα πάνω σε τυποποιημένη ράγα DIN. Τα module προστατεύουν και απομονώνουν το PLC ενώ παράλληλα διευκολύνουν το έργο του εγκαταστάτη. Όλα τα καλώδια του βοηθητικού κυκλώματος (εντολές προς τα ρελέ και τις βαλβίδες, είσοδοι από τα αισθητήρια) βιδώνονται πάνω στις κλέμες που υπάρχουν κατά μήκος της πάνω και κάτω πλευράς των module, και είναι εύκολα προσβάσιμα για έλεγχο και πιθανή επισκευή. Ο συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων είναι 64 (32+32) που μπορούν προαιρετικά να επεκταθούν.

5. Ένας μετρητής _ αναλυτής ενέργειας

Ο μετρητής ισχύος συνδέεται στον αναμικτήρα και χρησιμοποιείται για την μέτρηση και την καταγραφή της ισχύος του καθώς και για τον υπολογισμό της συνεκτικότητας του σκυροδέματος (Α/m3). Επικοινωνεί μέσω RS485 modbus με την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας.

6. Ένας εκτυπωτής

Ο εκτυπωτής είναι dot matrix A3 και συνδέεται με οπτική ίνα στην ΚΜΕ προκειμένου να εκτυπώνονται τα πρωτόκολλα παραγωγής και τα στατιστικά στοιχεία.

7. Ένα CD που περιέχει:

Tο Betolink® SCADA  για την εγκατάστασή του σε έναν κοινό Η/Υ.
Τα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας του αυτοματισμού σε pdf format.
Τα ηλεκτρολογικά σχέδια σύνδεσης με τον πίνακα ισχύος και το βοηθητικό κύκλωμα
Τη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος κατά CE

Το Auto-Leader 3000P_ECO  διασυνδέεται πλήρως με το προαιρετικό λογισμικό διαχείρισης παραγωγής και έκδοσης Δελτίων Αποστολής Betolink® Pro  .

Πατήστε εδώ  για την αναλυτική παρουσίαση του PROTEM® AUTO-LEADER 3000P_ECO.
AUTO-LEADER 3000P ECO PRESENTATION GREEK

 Βρείτε περισσότερα για τους αυτοματισμούς του συστήματος (RMCPS):
 
 AUTO-LEADER NG    AUTO-LEADER 3000P    Betolink® Pro        
auto leader ng   auto leader 3000p   betonlink pro1         

 

Η PROTEM ΣΤΑ SOCIAL NETWORKS

Βρείτε μας στο....
twitter youtube twitter  

Newsletter